„Tázal se: ‚Koho to máš s sebou?‘ Jákob odvětil: ‚To jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka.‘“    1. Mojžíšova 33:5

Vzhledem k dnešní rozvodovosti, a to jak v církvi, tak mimo ni, se zamilované páry často musejí vyrovnávat s výzvou spojení dvou rodin do jedné. Některými z těchto výzev jsou například: právo na návštěvy, péče o dítě, zásahy soudu či zapojení rodičů bývalého partnera. Když k tomu připočteme horu papírování a právních předpisů, je to jako vyjednávání o mezinárodní mírové smlouvě. Ty ses rozhodl vzít si nového partnera, vaše děti ale takovou volbu neměly. Nestačí je všechny shromáždit pod jednou střechou a říct: „Pěkně si hrajte.“ Jejich svět se obrátil vzhůru nohama a vy jim musíte poskytnout čas, aby se vyrovnaly s okolnostmi a našly si v nové situaci své místo. Myslet si, že všechny naše problémy vyřeší láska, je naivní, není to pravda. Můžeš namítnout, že Bible říká: „Láska nikdy nezanikne“ (1. Korintským 13:8). Ano, je tam ale také řečeno: „Láska je trpělivá, laskavá…“ (1. Korintským 13:4). Budeš potřebovat spoustu trpělivosti a laskavosti, abys to zvládl. Takže:
1) Připrav sebe i své děti na změny, které se chystají.
2) Naslouchej obavám svého dítěte, aniž bys mu říkal: „Neboj se, všechno bude dobré.“
Musíš mu naslouchat tak dlouho, jak dlouho bude potřebovat mluvit.
3) Modli se, modli se, modli se! Popros Boha, aby ti dal svůj plán, aby toto sloučení proběhlo co nejméně bolestivě a bez zbytečného stresu. Tvůj nový partner může uspokojit tvé osobní potřeby lásky a bezpečí, nezapomeň ale, že stejné potřeby mají i vaše děti.