„… dorůstáme v Krista. … z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími…“    Efezským 4:15-16

Možná jsi už slyšel rčení, že pokud nejsi „vůdčím psem“, tvůj výhled se zřídkakdy změní. Problém je však v tom, že každý nemůže být vůdcem. Je lepší být hercem, který má práci, než hvězdou, která ji nemá – alespoň si zahraješ! Kromě toho by ti většina lidí, kteří dosáhli velkých úspěchů, pokud by byli upřímní, řekla, že sami by to nedokázali, potřebovali pomoc každého člena týmu.
Jestliže tě tedy Bůh dnes postavil do vedlejší role, přijmi to bez stížností. Přispěj svou měrou ke zkvalitnění celého díla. Nejenže se naučíš vše o týmové spolupráci, což pro tebe bude důležité, až se staneš vedoucím, ale naučíš se také Kristově ctnosti pokory. Bible říká: „… ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími…“ (Efezským 4:15-16). Vlož proto do své role srdce.
Zamysli se na chvíli nad tím, jak žiješ. Dáváš do života všechno, co máš, nebo se držíš stranou a doufáš, že někdo jiný rozpozná tvůj talent? Nejde o to, jak velký úkol jsi dostal, ale o to, kolik úsilí do jeho plnění vkládáš. Pokud tě Bůh nepostavil do hlavní role, ale určil ti vedlejší, je to proto, že ví, že tým potřebuje tvé konkrétní silné stránky a nadání. Požádej ho, aby ti pomohl přijmout roli, kterou ti svěřil, ať už je jakákoli, a nauč se ji plnit s vděčností a důstojností. Přispěj z jakéhokoli místa, na němž se dnes nacházíš.