„Ale Daniel si předsevzal…“ Daniel 1:8

Dokážeš si představit, že bys byl vytržen z domova a odveden jako zajatec do nepřátelské země? Danielovi se to stalo. Král Nebúkadnesar dobyl jeho vlast a odvedl ho do otroctví v Babyloně. Daniel přišel o svůj dům, práci, svobodu, kulturu, přátele i postavení příslušníka izraelské šlechty. Musel se naučit mluvit cizím jazykem a žít na místě, kde nechtěl být.
Kdybys byl na Danielově místě, nebyl bys v pokušení zaměřit se na věci, které nemůžeš ovlivnit? Neobviňoval bys například ze svého neštěstí vyhnanství a nelitoval se? Daniel to nedělal! Převzal v malých oblastech kontrolu nad svým životem. Bible říká: „Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami…“ (Daniel 1:8). Rozhodl se žít podle svého přesvědčení, a to i v maličkostech. To je důležité, protože malé bitvy člověka připravují na ty velké! Kdyby se Daniel neovládl v malých věcech, neměl by sílu říct „ne“ těm velkým, jako třeba uctívání model, a nemohl by beze strachu a kompromisů čelit jámě se lvy.
Možná právě teď nemůžeš nic udělat se svým domem, prací nebo vztahem, můžeš ale změnit svůj život tím, že převezmeš kontrolu nad maličkostmi. Možná se to bude podobně jako u Daniela týkat toho, co jíš, na co se díváš v televizi či na internetu, co vypouštíš z úst, nebo toho, že odmítneš, aby ti jiní vnucovali postoj založený na tom, jak se oni k tobě chovají. Když si v srdci předsevezmeš za cíl uctívat Boha v maličkostech, on ti požehná a zapojí se do tvého života způsobem, o jakém by sis nikdy nemyslel, že je možný.