„V konání dobra neumdlévejme…“ Galatským 6:9

Pavel napsal: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9). Podívej se na patriarchu Jóba – byl na pohřbu svých deseti dětí, během jediného dne přišel o zdraví i majetek a měl manželku s jazykem ostrým tak, že by prořízl ocel. Přesto se nevzdal. Uč se od něj! „Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl“ (Jakub 5:11). Jób zůstal soustředěný na konečný cíl a vydržel bezprostřední okolnosti.
Ano, bývají chvíle, kdy ti připadá, že nejlepší by bylo skončit, kdy se porážka zdá být nevyhnutelná a ústup vypadá jako jediná možnost. Otázkou je, jak tyto chvíle zvládneš. Na prahu zaslíbené země řekl Bůh Jozuovi: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš“ (Jozue 1:9). Izraelský státník David Ben-Gurion poznamenal: „Odvaha je zvláštní druh poznání. Poznání, jak se bát toho, čeho je třeba se bát, a jak se nebát toho, čeho se bát třeba není. Z tohoto poznání pramení vnitřní síla, která nás inspiruje k tomu, abychom se dokázali prosadit tváří v tvář velkým obtížím. To, co se může zdát nemožné, je s odvahou často možné.“
Odkud se taková odvaha bere? Z vědomí, že: „… tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš“ (Jozue 1:9). Proč Bible zaznamenává selhání lidí, jako byli Petr nebo David? Abys věděl, že když selžeš, můžeš začít znovu!