„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána…“ 2. Petrova 3:18

Petr projevil dostatek víry, aby vystoupil z lodi a šel po vodě, pak se ale začal topit, a nakonec vypadal hůř než ostatní učedníci. Když se snažil bránit Ježíše, uřízl jednomu člověku ucho. Když slíbil, že bude věrný, zklamal. Když se snažil Ježíšovi poradit, byl ďáblovým advokátem (viz Matouš 16:22-23). Nakonec se stal vůdcem církve, ale než k tomu došlo, bylo to stále horší. Ježíše však jeho chování ani trochu nepřekvapilo a neodradilo. On nikdy nepřestane pomáhat svému následovníkovi, který se upřímně snaží růst. Vždy nás bude podporovat v růstu, růst však vyžaduje riziko, a riziko někdy znamená selhání. Ježíš to ví, nikdy se ale učedníka nevzdá jen kvůli tomu, že selhal.
Jestliže jsi například dosud nekonfrontoval lidi, ačkoli jsi měl, je pravděpodobné, že jakmile s tím začneš, uděláš to špatně. Pokud jsi druhé jen zřídka povzbuzoval, mohou být tvé první pokusy neobratné. Jestli jsi nikdy nesdílel svou víru, může se stát, že při prvním sdílení budeš klopýtat. Pokračuj a nedbej na klopýtání! Neúspěch neznamená konec, skutečnou prohrou je přestat věci zkoušet. Jeden muž řekl svému kazateli: „Kdybych byl Bůh, nesnesl bych někoho, jako jsem já.“ Kazatel mu odpověděl: „Tak buď rád, že nejsi Bůh, a já budu rád dvojnásob, protože jinak bychom byli oba ztraceni.“
Dokud budeš hladovět po Bohu, on bude s tebou a bude v tobě pracovat. Růst v milosti znamená duchovně růst přes fáze dětství a dospívání až do dospělosti. Takže se nevzdávej, Bůh to také nevzdá!