„Mocnější však je milost, kterou dává.“ Jakub 4:6

Jsou tři důležité principy, které je třeba mít na mysli, když dojde ke konfliktu:
1) Řeš problém, aniž bys podnikal osobní útoky. Jedny z nejkrutějších osobních útoků byly vedeny kvůli náboženskému vyznání. Jaká škoda! Někteří z nás raději přijdou o vztah, než aby prohráli hádku.
2) Někdy je lepší se rozejít. Když se Pavel a Barabáš přeli o tom, zda s nimi má na další misijní cestu vyrazit Jan Marek: „Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli…“ (Skutky 15:39). To ale není konec příběhu. Ve výsledku to vlastně vedlo ke zrodu dvou různých služeb. Buď proto milostivý. To, co se právě děje, může být Boží způsob, jak tě uvést do nové oblasti služby a požehnání.
3) Pamatuj, že železo se ostří železem (viz Přísloví 27:17). Když se železo ostří o železo, létají jiskry. Jestli ses někdy pohyboval mezi dospívajícími, víš, o čem je řeč. Mladí lidé jsou experty na to, jak přicházet s nekonvenčními, nestandardními názory, které jsou pro tebe výzvou a nutí tě být upřímný.
Jeden starý kvaker (člen náboženské Společnosti přátel) si koupil svéhlavou krávu. Z každého dojení se stal souboj vůlí. Starý muž byl odhodlán prokázat milost i pod palbou. Když mu Bessie stoupla na nohu, švihla ho ocasem do obličeje nebo převrhla vědro s mlékem, rozhodl se na to nereagovat. Nakonec ho nakopla tak, že se zarazil až o zeď stodoly, a jemu došla trpělivost. Nasupeně zavrčel: „Ty víš, že jsem kvaker a nemůžu tě praštit. Určitě tě ale můžu prodat presbyteriánovi!“ Pokud jsi poškozenou stranou ve sporu, potřebuješ se opřít o toto zaslíbení, že: „Mocnější však je milost, kterou dává“ (Jakub 4:6).