„Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem…“ Přísloví 12:11

Pokud si myslíš, že kdybys nemusel pracovat, by byl tvůj život dokonalý, ještě jednou se zamysli. Bůh stvořil zahradu Eden, poté stvořil Adama a řekl mu, aby se o ni staral. Proč? Protože práce dává našemu životu důstojnost a smysl. Proto Bible říká: „Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem…“ (Přísloví 12:11). V následujících dnech budeme mluvit o tom, jak získat jistotu zaměstnání. V roce 2010 byla míra nezaměstnanosti v USA asi deset procent (přibližně patnáct miliónů pracovníků). S takovou statistikou je snadné pochopit, proč mnozí lidé žijí ve strachu, že se stanou nezaměstnanými. Strach ze ztráty zaměstnání vychází z následujících základních obav:
1) Nedostatek. Jak dostojím svým závazkům?  2) Pocit nedostatečnosti. Nejsem dost dobrý.  3) Bezmoc. Co teď budu dělat?  4) Osamělost. Budu izolován od svých sociálních kontaktů.
Pro některé lidi jsou hanba a pokoření spjaté se ztrátou zaměstnání stejně zničující jako ztráta příjmu. Obavy z propuštění se mohou stát sebenaplňujícím se proroctvím, protože úzkost činí člověka méně výkonným a efektivním. Pokud tedy žiješ v neustálém strachu ze ztráty práce, je načase přestat se obávat a vytvořit si strategii, která ti pomůže zlepšit pozici v zaměstnání nebo ti zajistí „měkčí přistání“, pokud by tě propustili. Tvou první a nejdůležitější strategií musí být důvěra v Boží věrnost: „Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou… Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru … budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha“ (5. Mojžíšova 30:9-10).