„Plány pracovitých vedou k zisku…“ Přísloví 21:5, B21

Jestli chceš mít jistotu zaměstnání:
1) Snaž se být co nejvíc nepostradatelný. „Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past“ (Přísloví 21:5-6, B21). Usiluj ve své práci o poctivost a dokonalost. Zároveň se uč co nejvíc o postupech a procesech, které přesahují tvou oblast odpovědnosti. Buď ochoten pomáhat ostatním, ale ne na úkor vlastní efektivity.
2) Jestliže strach ze ztráty zaměstnání pramení z osobnostních konfliktů s tvým nadřízeným, osvoj si biblický princip autority a podřízenosti. Odpovědnost spočívá na odpovědné osobě. Proto se rozhodni podřídit všemu, co se po tobě žádá a co není nezákonné nebo nemorální. Pokud je to možné, vyjasni si pokyny, které jsi dostal, upřesňujícím dotazem a poskytni zpětnou vazbu ohledně očekávaného výsledku. Vždy mluv s úctou. Buď ochoten udělat něco navíc. Nevymlouvej se a nezkoušej zakrýt špatně odvedenou práci. Vycházet se svým nadřízeným je důležité, proto z toho udělej svou prioritu. „… ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají…“ (Titovi 2:9).
3) Měj přehled o své ceně na trhu práce. Pracuješ v oboru, kde je po tvých dovednostech velká poptávka, nebo se potřebuješ vzdělávat, aby ses mohl lépe uplatnit? Pokud chceš povýšení nebo prémie, musíš být ochoten investovat čas a úsilí, které jsou k tomu potřebné. „Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství“ (Přísloví 10:4, B21).