„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Ztráta zaměstnání může být zničující. V takové situaci si musíš zachovat správný nadhled. To, že budeš mít méně, z tebe nedělá horšího člověka. Bůh si tě stále váží a ty si musíš vážit sám sebe. Křesťanský život je životem zkoušek a vítězství. Pavel napsal: „Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:12-13). Co bys tedy měl dělat, když přijdeš o práci?
1) Sniž své výdaje na minimum. Možná to bude znamenat, že budeš jezdit autobusem nebo vlakem, připravovat si vlastní oběd a dodržovat další úsporná opatření.
2) Zbav se stigmatu nezaměstnaného. Nepředpokládej, že tě lidé považují za méněcenného kvůli tomu, že jsi přišel o práci. Většina lidí bude na tvou situaci reagovat stejně jako ty. Tvé odhodlání udělat další krok pro ně bude inspirativní, i když možná ještě nevíš, co to bude. „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28). To, že byl Josef vsazen do vězení, vedlo k tomu, že se stal prvním mužem Egypta. „Proto zvrátil … tvůj Bůh, zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval“ (5. Mojžíšova 23:6). Bůh může odhalit tvé skryté talenty a kontakty ve tvém okolí a otevřít ti dveře k požehnání a úspěchu, o jakém se ti ani nesnilo. Proto mu důvěřuj a nepřestávej věřit, že své nejlepší dny máš teprve před tebou.