„Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“    Římanům 8:26

Život je někdy vyčerpávající. Můžeš se dostat do situace, kdy je tvá úzkost tak hluboká nebo se tvá hladina stresu zvýší natolik, že nedokážeš jasně myslet. Problém nebo bolest, které prožíváš, mohou být tak zdrcující, že to nelze popsat slovy. Je tu ale dobrá zpráva: Právě tehdy se za tebe a skrze tebe modlí Duch svatý, který v tobě žije. Když svá břemena předneseš Pánu a skloníš se v jeho přítomnosti, začnou se dít úžasné věci.
Eugene Peterson to v překladu Bible The Message parafrázuje takto: „Boží Duch je nám po boku a pomáhá nám… Nevadí, pokud nevíme, jak se máme modlit. On se modlí v nás a za nás, činí modlitbu i z našich povzdechů beze slov a z našeho bolestného sténání. Zná nás mnohem lépe, než my známe sami sebe… Proto si můžeme být jisti, že každý detail našeho života naplněného láskou k Bohu bude přeměněn v něco dobrého“ (Římanům 8:26-28, přel. z angl.). Protože modlitba je založena na vztahu, Duch svatý bude předkládat Bohu, co je ve tvém srdci, a s tebou bude sdílet jeho srdce.
Když nevíš, jak se modlit, vydrž. Prostě zůstaň v Boží přítomnosti s otevřeným srdcem a on bude s tebou mluvit. „Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno“ (1. Janova 2:20). Dřív než ti Bůh dá odpověď do mysli, dá ti pokoj do srdce. Proto se modlitba nedá uspěchat. Proto je tak důležité věnovat čas rozjímání a ztišení před Bohem. Umožňuje to Duchu svatému sdílet s tebou Boží myšlenky, abys mohl začít myslet Božím způsobem.