„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ Žalm 23:1

Říct „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek“ je snadné. Jak ale poznáš, zda tomu ve tvém životě skutečně tak je, nebo zda jsou to jen slova? Zkus si jednoduchý test: Když potřebuješ pomoc, na koho se obrátíš jako na prvního? Většina lidí se k Bohu obrací až poté, co vyzkoušeli všechno ostatní. Když nic jiného nezabírá, zkusí se modlit. Vzpomeň si na svou poslední krizi. Jestliže ses jako první obrátil o pomoc ke komukoli nebo k čemukoli, to je tvůj pastýř.
Muž, který byl na výletě v africkém deštném pralese, následoval průvodce. Jak se prodírali hlouběji do džungle, průvodce mačetou prosekával hustý porost, který se před nimi tyčil jako zeď. „Jak víte kudy máte jít?“ zeptal se muž. „Jak víte, kde je cesta?“ Průvodce odpověděl: „Já jsem ta cesta.“ Život je jako džungle, potřebuješ průvodce, který ví, kam jde a co dělá. A kdo je zde na zemi pro takovou práci kvalifikovaný? Jen jediná osoba: Pán! Není den, kdy bys nepotřeboval jeho vedení, a pokud o to skutečně stojíš, můžeš ho mít.
Bible říká: „Volá své ovce jménem a vyvádí je. … kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas“ (Jan 10:3-4). Jaké zaslíbení! O tvou pozornost soupeří mnoho různých hlasů, některým na tobě záleží, jiným ne. Ježíš, tvůj pastýř, je jediným hlasem, kterému můžeš vždy důvěřovat a můžeš se jím nechat vést. Proto je tak důležité jeho hlas znát.