„Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“        Jakub 3:2

Bible nás hodně učí o zrádnosti jazyka. Jakub tomuto tématu věnoval celou kapitolu: „Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo“ (Jakub 3:2). To je úzce spojeno se sebeovládáním. Řecký mudrc Publius řekl: „Často jsem litoval toho, co jsem řekl, nikdy ale toho, že jsem mlčel.“ Spisovatel William Edward Norris napsal: „Jestli chceš chránit své rty před uklouznutím, dbej pečlivě na těchto pět věcí: s kým mluvíš, o kom mluvíš, jak, kdy a kde mluvíš.“ Král David to vyjádřil takto: „Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít svévolníka“ (Žalm 39:2). To je to, co potřebujeme – uzdu. David mluví o vědomém rozhodnutí dávat si pozor na svá slova. Pokud toho chceš dosáhnout, musíš se řídit třemi zásadami:
1) Nejprve mysli. Než začneš mluvit, na deset vteřin se zastav a v duchu si promítni svá slova. Jsou výstižná, nebo přehnaná? Laskavá, nebo zraňující? Zbytečná, nebo nezbytná? Plná vděčnosti, nebo stížností? To, co dnes nevyslovíš, nebudeš muset zítra vysvětlovat.
2) Mluv méně. Když příliš mluvíš, šance, že se dostaneš do problémů, se exponenciálně zvyšuje. Proto je pro chorobné mluvky často těžké udržet si přátele. Šetři svou verbální energií.
3) Začni ještě dnes. Už jsi toho přečetl dost, abys mohl svůj jazyk přimět k poslušnosti. Začni svá ústa držet na uzdě hned teď a sleduj, jak to obohatí tvůj život.