„… ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“        Filipským 1:6

Mnozí z nás si v sobě nesou veliký Bohem daný sen, jenže se tolik bojí selhání, že se ani nepokusí o jeho naplnění. Nedokážou si představit, jak by se to mohlo stát, a tak se ani nesnaží. Je zde ale ujištění, že starost o výsledek není tvá zodpovědnost: „… jsem jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1:6).
Jediné, co musíš dělat, je jednat. Nemusí jít o něco velkého, ve skutečnosti spíš půjde o drobnosti. Všechny velké věci začínají od malých. Když ale budeš dělat malé věci, jako by byly velké, Bůh jim požehná a použije je. A. W. Tozer řekl: „Nízké smýšlení o Bohu je příčinou stovek menších zel. Vysoké smýšlení o Bohu je řešením desetitisíců životních problémů.“
Všimni si, jak se Pavel modlil za věřící v Efezu: „… abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme“ (Efezským 1:17-19). Nedokážeme si představit, čeho všeho je Bůh schopen, a proto si ani nedokážeme představit, čeho jsme schopni my, když mu svěříme vládu nad svým životem. Jeho moc spouští řetězovou reakci. S jeho energií, která v nás působí, můžeme dosáhnout všeho, k čemu nás povolal.