„… dnes mi tě Hospodin vydá do rukou.“ 1. Samuelova 17:46

Každý, kdo kdy dosáhl něčeho významného, musel překonat nepřízeň osudu. Problémem většiny z nás nejsou protivenství, ale to, že se podceňujeme. Jak poznamenal R. H. Headlee: „Většina lidí přemýšlí příliš málo, míří příliš nízko a vzdává se příliš brzy.“ David měl jen malou šanci porazit Goliáše, jenže do rovnice dosadil ještě víru v Boha. Přečti si jeho slova: „Zabiji tě a srazím ti hlavu“ (1. Samuelova 17:46). David zjevně mířil vysoko.
Pokud jde o to, k čemu tě Bůh povolává, miř vysoko. Na tom, jakou máš pravděpodobnost uspět, příliš nezáleží. Nezáleží ani na tom, jestli někdy upadneš. Když ses učil chodit, padal jsi, že? Maxwell Maltz říká: „Pokud naplníš alespoň pětašedesát procent svých životních cílů, jsi mistrem v umění žít.“ Jestli pravděpodobnost naznačuje, že na cestě k úspěchu uděláš spoustu chyb, tak ať. Není snad nejdůležitější, že nakonec dosáhneš vítězství?
Pamatuj si, že jestli napoprvé neuspěješ, můžeš si být jistý, že se alespoň pohybuješ kolem průměru! Dokud budeš důvěřovat Bohu a snažit se, on ti bude pomáhat. Jakub napsal: „Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života…“ (Jakub 1:12). A Pavel napsal: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9). Když budeš věřit, že Bůh chce, abys uspěl, a ty vytrváš, půjdeš od neúspěchu k úspěchu.