„… v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe…“ Filipským 2:3

Všimni si:
1) Správný postoj má vliv na tvé vztahy. Theodore Roosevelt řekl: „Nejdůležitější složkou receptu na úspěch je umění vycházet s lidmi.“ Pavel napsal: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ (Filipským 2:3-4). Pokud nemáš s lidmi příliš dobré vztahy, možná by ses měl podívat na svůj postoj. Je pravdou, že někteří lidé mají přirozenou schopnost vycházet s druhými dobře. Ale i člověk, který toto nadání přirozeně nemá, se to může naučit, jestliže se rozhodne změnit svůj postoj a přístup.
2) Tvůj postoj má vliv na to, jak se stavíš k životním výzvám. Když se během korejské války americký mariňák Chesty Puller ocitl v obklíčení osmi nepřátelských divizí, jeho reakcí bylo: „Dobře, máme je po levici, máme je i po pravici, jsou před námi i za námi – tentokrát nám nemohou utéct!“
Problémům, výzvám, překážkám a neúspěchům se v životě nemůžeš vyhnout. Jak se tedy s nimi vypořádáš? Vzdáš to? Dovolíš, aby tě podmínky a okolnosti učinily nešťastným? Nebo se pokusíš ze situace vytěžit to nejlepší? Kterou cestu si vybereš, záleží na tvém přístupu. Platí tady i staré rčení: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Vzpomeň si na období v životě, kdy ses nejvíc naučil. Nebyly to chvíle, kdy jsi musel překonávat překážky a problémy?