To je ta dobrá zpráva

„A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“        Římanům 5:20

Bill Wilson a Bob Smith, spoluzakladatelé Anonymních alkoholiků, jednou navštívili advokáta, který byl těžkým alkoholikem. Protože byl kvůli agresivnímu chování připoután na lůžko, neměl ten muž jinou šanci, než vyslechnout jejich příběhy o uzdravení. Ale v momentě, kdy začali

Kálebův duch

„Můj služebník Káleb má ale jiného ducha…“ 4. Mojžíšova 14:24, B21

Kdyby Káleb žil dnes, je dost dobře možné, že by se stal „osobností roku“, někým, kdo udělal nejvíce pro to, aby ovlivnil okolnosti k lepšímu. Tady je jeho příběh jeho vlastními slovy: „Bylo mi čtyřicet let, když mě Mojžíš, služebník Hospodinův, vyslal

Přestaň se snažit!

„… Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.“ Žalm 75:8

Pokud nenajdeš svou hodnotu a sebeúctu ve vztahu s Bohem, budeš v pokušení strávit život snahou o sebeprosazení. A to způsobí, že se budeš cítit nejistě a v nebezpečí. Proč? Protože když se ostatním podaří prosadit se před tebe, budeš dotčený. Možná se

Buď připravený. Buď moudrý. Mluv jasně.

„Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.“ Skutky 8:35

V knize Skutků v osmé kapitole čteme příběh vysoce postaveného vůdce, který byl získán pro Ježíše. Tento muž měl postavení podobné ministrovi financí. Ke Kristu byl veden člověkem nevalného postavení, který se jmenoval Filip a byl církevním diakonem (viz Skutky

Nastav svou mysl (3)

„… dát se vést Duchem je život a pokoj.“ Římanům 8:6

Jak se jednou poddáš „zapáchajícímu přemýšlení“, tvá nálada klesne, ztratíš energii, Bůh ti bude připadat vzdálený, modlitba bezpředmětná, hřích bude vypadat lákavě a tvůj životní náhled bude ponurý. Když se ti tohle stane, začneš se natolik soustředit na to, jak se cítíš,

Nastav svou mysl (2)

„Nech Boha, aby tě proměnil v nového člověka obnovou tvé mysli.“        Římanům 12:2, přel. z angl.

Když se do škvíry pod tvým domem dostane tchoř, tvůj problém nevyřeší otevřená okna ani použití osvěžovače vzduchu! Existují lidé, kteří se specializují na řešení potíží s tchoři. Říká se jim „zaříkávači tchořů“ a pozvat si je

Nastav svou mysl (1)

„… ti, kdo se dají vést Duchem, mají mysl nastavenou na to, po čem touží Duch.“        Římanům 8:5, přel. z angl.

Aby ses stal člověkem, jakým tě chce mít Bůh, musíš „nastavit svou mysl“ na správné věci. Možná si říkáš: „Jen kdyby mé okolnosti byly jiné…“ Okolnosti ale neurčují kvalitu tvého života. Tu

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Troje trní (2)
    „Vydá ti jenom trní a hloží…“ 1. Mojžíšova 3:18

    Nebeskou odpovědí na trním prokleté stvoření byl trním korunovaný Spasitel. Ale všimni si něčeho důležitého. Bůh trny (ostny) neodstranil; rozhodl se je použít pro své vykupitelské záměry. Proto každý z nás dostal: 3) Osobní trn na míru. Pavel to popisuje takto: „A abych