Překonat „špatné zážitky“

„Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.“ Žalm 30:6

Bůh je s námi během našich „špatných zážitků“. Přemýšlej o tom – byl jsi sražen k zemi, ale díky Boží milosti ses znovu postavil na nohy. Nehledě na to jak temná je noc, žiješ, abys spatřil ráno. Časy a vztahy se mění, ale

Radikální závazek (2)

„… nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“ Lukáš 9:23

Uvažuj:1) Závazek v práci. V minulosti si zaměstnavatelé vážili svých zaměstnanců a zaměstnanci si vážili svých zaměstnavatelů. Dnešní pracoviště ale jsou stále více nepřátelská, zaměstnanci nesnášejí své šéfy a dělají jen nejnutnější minimum, zatímco šéfové jsou často nároční a berou své zaměstnance

Radikální závazek (1)

„Jsem ukřižován spolu s Kristem…“ Galatským 2:19

Žijeme v době fobie ze závazků. Chceme dostávat co nejvíce a dávat co nejméně. Chceme tu být pro ostatní v dobrých časech, ale ne ve zlých. A náš odpor k závazkům se odráží ve statistikách. Počet manželství klesá, zatímco počet rozvodů stoupá. Zapojení v církvi a

Strach – falešné důkazy vypadající jako pravé

„… v Boha doufám, nebojím se…“ Žalm 56:5

David řekl: „… v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:5). A David o tom musel něco vědět, protože mu Bůh pomohl porazit lva, medvěda i obra.Jeden příběh vypráví o muži, který se blížil k farmě a každých pár metrů potkával

Stojí to „srdce“

„… lid pracoval celým srdcem. “ Nehemjáš 3:38, B21

V San Diegu je proslulá atrakce Mořský svět. Cestou tam uvidíš kachny na kolečkových bruslích. Ale když přijdeš blíž, dojde ti, že nemají srdce, nejsou živé! Můžeš se tomu usmát, ale mnoho lidí je na tom stejně – jenom vykonávají pohyby. Nebuď jedním z

Přátelit se s Bohem (3)

„Své cesty Mojžíšovi poznat dal­…“ Žalm 103:7, B21

Pojďme si ještě jednou poslechnout, jak Mojžíš mluvil s Bohem: „Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost“ (2. Mojžíšova 33:13, B21). Izraelci byli v krizi, která ohrožovala jejich vztah s Bohem. Za co se

Přátelit se s Bohem (2)

„Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.“ 2. Mojžíšova 33:12

Viděli jsme, že Mojžíš mluvil s Bohem jako s přítelem a říkal mu, co doopravdy cítí a co si myslí. Bůh to tak od něj očekával. Zaposlouchejme se do jejich rozhovoru.Když Mojžíš řekl: „Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál‘ …

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Vděčnost – je nakažlivá!
    „Za všech okolností děkujte…“ 1. Tesalonickým 5:18

    Spisovatelka Barbara Johnson byla velmi vystresovaná; opozdila se a cestou do práce musela v autobuse stát. Její nálada rapidně klesala, když v tom se ozval veselý hlas z přední části autobusu: „Krásný den, že?“ Neviděla toho muže, ale poslouchala jeho komentář, když popisoval pěknou scenérii…kostel…hřbitov…požární zbrojnici.