Modli se, ale také věř!

„Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“     Marek 11:24

Jedním z nebezpečí modlitby je, že neočekáváme Boží odpověď. Bible nás varuje: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje

On je vždycky o krok napřed (3)

„… nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.“ Žalm 91:10

Zazimování rodinného bazénu pro devítiletého Keithe Pullese signalizovalo konec léta. Později vzpomínal: „Sklíčeně jsem sledoval z okna, jak tatínek otevřel nějakou nádobu a začal házet do bazénu chemikálie. Pak vzal další plechovku a přidal ještě něco. ‚Tolik chemikálií na

On je vždycky o krok napřed (2)

„Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.“    Žalm 91:4

Mavis Gustafson Pigfordová dostala od prodejce na veletrhu zadarmo gedeonskou Bibli. Zastrčila ji do kabelky a zapomněla na ni. Později šla po ulici a zastavilo u ní auto. Řidič namířil zbraň a přikázal jí nastoupit.

On je vždycky o krok napřed (1)

„Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.“  Izajáš 65:24

Manžel Wildy Lahmannové se v časných ranních hodinách probudil, lapal po dechu a držel se za hrudník. Nebyl čas čekat na sanitku. Manželka ho dostala do auta a on se zhroutil zevnitř na dveře. Vyprávěla: „Dvacet čtyři

Nepokračuj, pokud nemáš pokoj

„Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.“         Římanům 8:6

Pokud Bůh souhlasí s tvými myšlenkami, činy a plány, potvrdí to tím, že ti dá „vnitřní pokoj“. Bible říká: „A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův (harmonie duše, která přichází od Krista), k němuž jste

Buď učenlivý

„Ať nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat.“ Jeremjáš 42:3

V rámci jednoho pokusu umístili vědci dvanáct včel do sklenice v zatemněné místnosti. Na dno sklenice zamířili paprsek světla a pak odstranili víko. Včely instinktivně letěly za světlem a nebyly schopny dostat se ze sklenice. Tvrdošíjně se snažily

Připrav je na dospívání

„Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý.“         Přísloví 20:11

Když u svého dítěte začneš pozorovat projevy dospívání, je čas si s ním promluvit. Jako rodič předpubertálního potomka máš podobný úkol jako fotbalový trenér, který svůj tým připravuje celé léto a začátek podzimu. Teď začíná

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Buď opatrný na to, co říkáš (2)
    „Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení…“ Přísloví 10:32

    Tvá slova mohou poskytnout dvě věci: 1) Povzbuzení. Ella Wheeler Wilcox řekla: „Poklepání na záda se děje jen o několik obratlů výše než nakopnutí do zadku, ale výsledek je daleko účinnější.“ Šalomoun řekl: „Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha“