Bůh je s tebou navzdory okolnostem

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Židům 13:5

Ve třicáté deváté kapitole První knihy Mojžíšovy se pětkrát opakuje „Pán byl s Josefem“. Ani to však Josefa neochránilo před žárlivostí a zradou, před intrikami Potífarovy manželky a lžemi, které ho nakonec dostaly do vězení. Bible popisuje: „Sevřeli mu nohy do okovů, do

Co je to zbožnost?

„… má duše dychtí po tobě, ó Bože!“ Žalm 42:2, ČSP

Co tě napadne, když slyšíš slovo „zbožnost“? Náboženská pravidla a předpisy? Křesťané, kteří zvedají prst se slovy: „To se nedělá!“? Není divu, že se nám tolik lidí vyhýbá! Je zbožnost možná i v globálním světě nákupů přes internet? Nebo se máme vrátit

Tvůj Bůh nezná omezení

„Tobě není nic nemožného.“ Jeremjáš 32:17

Bůh může vyřešit jakýkoli problém, protože ho nelimitují naše lidská omezení:1) Nelimituje ho čas. Může vmžiku udělat to, co by normálně trvalo roky. „Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo“ (Žalm 147:15). Může urychlit přirozený proces tvého uzdravení; může urychlit tvou sklizeň požehnání, abys mohl

„Blahopřeji k novému místu“

„Jdu, abych vám připravil místo.“ Jan 14:2

Jedna žena si objednala dodání dvou kytic. Jedné pro kamaráda, který přestěhoval svou firmu na nové místo, a druhé na pohřeb jiného kamaráda, který právě zemřel. V květinářství ale objednávky zaměnili. Ve výsledku přítel, který přestěhoval firmu, obdržel kytici se stuhou „Upřímnou soustrast“, zatímco na hrobě

Odstraň blok ve svém myšlení

„… vždyť jak (člověk) v duchu uvažuje, takový opravdu je.“ Přísloví 23:7, ČSP

Dokud v roce 1954 nevstoupil na scénu Roger Bannister, někteří experti tvrdili, že pokořit čtyřminutovou hranici v běhu na jednu míli je fyzicky nemožné. Vycházeli z toho, že když se to dosud nikomu nepovedlo, je to proto, že to není

Odlišuje nás Boží přítomnost

„… půjdeš s námi, takže budeme odlišeni … od všech národů…“        2. Mojžíšova 33:16, ČSP

Svět očekává, že se křesťané budou lišit od těch, kdo Ježíše neznají, a tak by to také mělo být. Věřící by měli jít příkladem, pokud jde o službu druhým a prokazování lásky. Ježíš řekl: „Podle toho všichni

Důležitost dobré komunikace

„… co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.“    2. Timoteovi 2:2

Zkušenosti ukazují, že máš-li v životě dosáhnout výsledků, o něž usiluješ, potřebuješ umět dobře komunikovat. Ať jsi vedoucí v církvi, v zaměstnání, nebo se staráš o domácnost, jestli chceš uspět, musíš

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jaká je tvoje vize pro nový rok? (1)
    „Vidění…přijde zcela jistě...“ Abakuk 2:3 Naplnění tvé Bohem dané vize závisí na tom, jestli máš vizi; to vyžaduje čekání na Boha, dokud ti nezjeví svůj plán pro tebe. Udělej si na to čas a věnuj tomu svou energii; to vyžaduje trpělivost a kázeň. Vědět, jak překonávat překážky; to vyžaduje opravdovou snahu