Bůh ti chce něco říct

„Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře…“    2. Mojžíšova 3:4

Nikdy neposuzuj potenciál člověka podle toho, jak se ti právě teď jeví. Mojžíše, jednoho z největších vůdců v dějinách, Bůh povolal, když se staral o ovce. Žádný lovec mozků by ho nenajal. Ale ještě ho nesuď

Služba v Ježíšově stylu

„Sloužíme Bohu, ať už námi lidé … opovrhují … nebo nás chválí.“        2. Korintským 6:8, přel. z angl.

Kelli B. Trujillová napsala: „‚Já nejsem váš sluha!‘ zavrčela jsem polohlasně na jedno ze svých dětí, když jsem si klekala na všechny čtyři, abych posbírala těstoviny, které se rozhodlo uložit na podlahu. Potom mě napadlo:

Chraň „nové výhonky“

„Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou…“    Jób 14:7

Je potřeba Boží moudrost, abys našel partnera, který s tebou bude tam, kde jsi, a půjde tam, kam jdeš ty. Pokud si vybereš „poškozený materiál“, dostaneš neuspokojivé výsledky. A když se rodina rozbije, mohou

Recept na úspěšný život

„… vy mladší (se) podřizujte starším. … Pokořte se … Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘…“    1. Petrova 5:5-7

Kdosi vtipně pronesl: „Potíž s úspěchem je v tom, že recept na něj je stejný jako ten na nervové zhroucení.“ Bible nám dává opravdový recept na úspěšný život. Zahrnuje tři oblasti: autoritu, postoj a

Zboř tu pevnost!

„Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.“         2. Korintským 10:4

Příběh vězně Josefa, který se stal premiérem Josefem, nás učí, že se můžeme povznést nad okolnosti, překonat výzvy a žít v plnosti potenciálu, který nám Bůh dal. Josefova cesta byla dlouhá, tvoje je možná také. Pokud ale

Najdi si čas na odpočinek

„Řekl jim: ‚Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!‘“ Marek 6:31

Starověká legenda praví, že apoštol Jan měl koroptev, kterou krmil a o kterou se staral. Jednoho dne ho navštívil lovec a byl udivený, když viděl, jak si Jan s tím ptákem hraje: „Překvapuje mě, že tě vidím zabývat se

Zvládnout tlaky vůdcovství

„A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve.“ 2. Korintským 11:28

Kazatelé si připravují kázání, učitelé plánují hodiny, účetní chroupou čísla a mechanici opravují motory. Neexistuje ale žádná instituce vyššího vzdělávání, která by tě plně připravila na tlaky vůdcovství. To přichází až školením v praxi. Pavel vyjmenovává tlaky vůdcovství spolu

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Obáváš se, že někoho ztratíš?
    „Jónatan mu řekl: ‚Zítra bude novoluní, a až si všimnou tvého sedadla, budeš pohřešován.‘“    1. Samuelova 20:18

    Čí smrti se nejvíc obáváš? Je ta obava pro tebe důvodem úzkosti? Jestliže ano, začni praktikovat tyto věci:1) Pros Boha o milost, abys dokázal přijmout smrt jako nevyhnutelnou součást života. Ty i člověk, jehož miluješ,