Poděl se s nimi

„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.“ Jan 4:14

„… farizeové … řekli jeho učedníkům: ‚Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?‘“ (Lukáš 5:30) Takové pohrdání – a ze strany těch, kteří by měli být prvními v projevování lásky a soucitu!Ježíš lidi miloval. Všimni si, jak

Modli se za „moudrost shůry“

„Moudrost shůry je … mírumilovná…“ Jakub 3:17

Zdá se, že někteří lidé se vyžívají v konfliktech. Vždycky se zaměří na druhé, hádají se, dávají najevo nesouhlas nebo se snaží něco vyprovokovat. Dělají to jen pro zábavu, ne že by vášnivě věřili, že mají v té věci pravdu. Rychle se do něčeho zamíchají a

Tvůj Otec tě drží!

„… a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ Jan 10:28

Jednoho horkého odpoledne na Floridě plaval malý chlapec v jezeře za jejich domem a nevšiml si, že ho pronásleduje aligátor. Jeho otec, který pracoval na dvoře, to uviděl a křičel na svého syna, aby plaval zpátky. Příliš pozdě! Právě, když chlapec doplaval k

Z té bouře se dostaneš

„Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději…“ Skutky 27:20

V životě existují chvíle, kdy se zdá, že Bůh je daleko. Modlíme se, ale cítíme se opuštění, vydaní napospas okolnostem, strachu a beznaději.Pavel na tom byl stejně. Blížila se jeho příležitost kázat v Římě, byl zrovna na cestě tam, když na loď

Správný postoj vůči pachatelům zla

„Doufej v Hospodina, konej dobro…“ Žalm 37:3

Média nás bombardují zprávami o zločincích, jako jsou pedofilové zneužívající děti nebo bezohlední prodejci, kteří profitují ze starších lidí. A zrovna když si myslíš, že horší to už být nemůže, zhorší se to! Co s tím?1) Apeluj na úřady a naplno usiluj o pozemskou spravedlnost.2) Modli

Odpuštění máš zaručeno

„Jestliže (dobrovolně) přiznáme, že jsme zhřešili a vyznáme své hříchy…“         1. Janova 1:9, přel. z angl.

Nikdo z nás nesplňuje Boží požadavky – ani při nejlepší vůli a snaze (viz Římanům 3:23). Takže co s tím? „Říkáme-li, že jsme bez hříchu (tedy odmítáme připustit, že jsme hříšníci), klameme a svádíme sami sebe

Jak si vypěstovat odolnost

„Spravedlivý, i když … padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Mentální, emocionální a duchovní odolnosti se lze naučit jako kterékoliv jiné dovednosti. Jak?1) Předefinuj porážky na bránu k něčemu většímu. 2) Připomínej si, že úspěšní lidé nejenom vzdorují nesnázím, ale přijímají je a chopí se jich. 3) Nevšímej si kritiků a soustřeď se na to, abys

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jsi povolán pro „speciální účel“
    „… každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.“ Efezským 4:16, B21

    Pavel píše: „Každá část těla má svůj vlastní účel, který spolu s dalšími zajišťuje, aby celé tělo (církev) bylo zdravé a rostlo do plnosti lásky” (Efezským 4:16, přel. z angl.). Existují dva druhy růstu - symbiotický a parazitický. Symbiotický růst je