Charakter (2)

„Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života…“Jakub 1:12

Josef byl pohledný, a tím přitahoval nechtěnou pozornost manželky svého šéfa. Den co den se ho snažila svádět. Teď se přenesme do pozdějšího období jeho života: Jestliže se Josef setkal s pokušením na takové úrovni v době, kdy byl

Charakter (1)

„… poctivost ale zachraňuje před smrtí.“ Přísloví 11:4, B21

Abraham Lincoln řekl: „Téměř všichni muži dokážou obstát v nepřízni osudu. Pokud ale chcete vyzkoušet charakter člověka, dejte mu moc.“ Snazší je zaměřit se na svůj talent, protože ten, obecně řečeno, přináší výsledky, které jsou druhými oceňovány a oslavovány. Jinými slovy, s našimi dary

Jak vyhrát v boji s apatií

„… abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě…“ 2. Timoteovi 1:6, ČSP

Pavel řekl Timoteovi: „… připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou“ (2. Timoteovi 1:6, ČSP). Toto místo v Písmu nám ukazuje, že dokonce i když jsi obdarovaný, pokud nebudeš dělat správné věci, můžeš propadnout

Když cítíš hněv (2)

„Odlož hněv … ať se nedopustíš zlého…“ Žalm 37:8

Člověku, na nějž se zlobíš, tvůj hněv může nebo nemusí ublížit, rozhodně ale může zranit tebe. Dlouhodobý hněv uvolňuje do tvého těla toxické chemikálie, které zvyšují tvůj krevní tlak, produkují cholesterol a posilují riziko mozkové mrtvice či infarktu. Každá minuta věnovaná hněvu je minutou

Když cítíš hněv (1)

„… každý člověk ať je rychlý k naslouchání, pomalý k mluvení, pomalý k hněvu…“ Jakub 1:19

Bible nám dává tři klíče k tomu, jak se správně vypořádat se svým hněvem. Podívejme se na každý z nich, a uvidíme, co se můžeme naučit:1) Buď rychlý k naslouchání. Počkej s reakcí a nespěchej se

Neboj se selhání

„… budu … s tebou.“ Jozue 1:5

Vzhledem k tomu, že si dobře uvědomujeme svá omezení, máme tendenci omezovat své aktivity na svou zónu pohodlí. Ve výsledku se náš život může vyznačovat průměrností a nesplněnými sny.Tvé úsilí však neleží jen na tvých bedrech, ale také na Božích. Ano, musíš sehrát svou roli. Když

Rozjímej nad Písmem

„O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky.“ Žalm 119:15

Jestli chceš duchovně růst, potřebuješ se soustavně sytit Písmem. Ve skutečnosti této „dietě“ nikdy neodrosteš. Není možné ji ničím nahradit ani doplnit. Básník T. S. Eliot řekl: „Vše, co jíme, má na nás nějaký vliv. Působí to na nás během jídla i

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Zůstaň letos radostný!
    „... radost z Hospodina bude vaší silou.“ Nehemjáš 8:10, ČSP

    Když posloucháš velký sbor, jak zpívá Hallelujah, pochopíš, že Händel byl inspirován Bohem. Celého Mesiáše napsal za tři týdny. Řekl, že hudba k němu doslova přišla jako příval not a motivů. Horečně je zapisoval, jako kdyby jeho pero vedl po papíře neviditelný skladatel.