Sklizeň už je na cestě

„… semeno vzchází a roste, on ani neví jak.“ Marek 4:27

Zasel jsi semínko víry a přemýšlíš, kdy budeš sklízet úrodu, kterou Bůh zaslíbil ve svém Slově? Pokud ano, pak si přečti následující řádky: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci

Zastav a zeptej se na cestu

„Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.“ Přísloví 14:12

Můžeš být upřímný ve svých záměrech, ale můžeš se přitom upřímně mýlit. Bible říká, že déšť padá „na spravedlivé i nespravedlivé“ (viz Matouš 5:45). Zákon příčiny a následku platí pro každého. Ani všechny dobré úmysly tě nedovedou do správného cíle,

Tvůj osobní průvodce

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ Žalm 23:1

Říct „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek“ je snadné. Jak ale poznáš, zda tomu ve tvém životě skutečně tak je, nebo zda jsou to jen slova? Zkus si jednoduchý test: Když potřebuješ pomoc, na koho se obrátíš jako na prvního? Většina lidí se

Duch svatý se modlí skrze tebe

„Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“    Římanům 8:26

Život je někdy vyčerpávající. Můžeš se dostat do situace, kdy je tvá úzkost tak hluboká nebo se tvá hladina stresu zvýší natolik, že nedokážeš jasně myslet. Problém nebo bolest, které prožíváš, mohou být

Mít jistotu zaměstnání (4)

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Ztráta zaměstnání může být zničující. V takové situaci si musíš zachovat správný nadhled. To, že budeš mít méně, z tebe nedělá horšího člověka. Bůh si tě stále váží a ty si musíš vážit sám sebe. Křesťanský život je životem zkoušek a vítězství.

Mít jistotu zaměstnání (3)

„… když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.        Žalm 5:12

Jestli chceš mít jistotu zaměstnání:1) Zviditelni se ve svém oboru. Navazuj kontakty a vztahy s dalšími lidmi mimo vaši firmu a kdykoli je to možné, účastni se oborových setkání. Tvým cílem by nemělo být pouze umět tolik,

Mít jistotu zaměstnání (2)

„Plány pracovitých vedou k zisku…“ Přísloví 21:5, B21

Jestli chceš mít jistotu zaměstnání:1) Snaž se být co nejvíc nepostradatelný. „Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past“ (Přísloví 21:5-6, B21). Usiluj ve své práci o poctivost a dokonalost. Zároveň se uč co nejvíc

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jak nalézt společnou řeč (3)
    „Snažil jsem se … prožívat věci z jejich úhlu pohledu.“1. Korintským 9:22, přel. z angl.

    Přizpůsobivost. K nalezení společné řeči je třeba být přizpůsobivý. Tomáš Akvinský řekl: „Jestli chceš někoho obrátit, běž, vezmi ho za ruku a veď ho.“ Musíš být ochoten hnout se z místa, kde jsi ty, tam, kde je