Nakrm svou mysl dobrými věcmi

„Cestě moudrosti jsem tě učil…“ Přísloví 4:11

Někdy své domácí mazlíčky krmíme špatnými věcmi, které by neměli jíst. Když se do zvířete dostanou špatné věci, špatné věci z něj také vyjdou. O svých zvířatech to víme, pokud ale jde o naši mysl, zapomínáme na to.Každý den jsme bombardováni zprávami z médií, od zaměstnavatelů,

Patříš Bohu

„Už nejste žádní cizinci ani outsideři. Patříte sem…“ Efezským 2:19, přel. z angl.

„Bůh stvořil nový druh člověka, a tím každému umožnil nový začátek. Svou smrtí na kříži nás Kristus spojil v jedno. Kříž nás přiměl, abychom se objali, a to byl konec nepřátelství. Kristus přišel a hlásal pokoj vám, cizincům, a pokoj

Bůh tě postavil tam, kde tě chce mít

„Bůh tě stvořil … právě pro tento čas.“ Ester 4:14, přel. z angl.

Esteřin příběh nás učí dvěma významným pravdám:1) Potřebuješ mentory, kteří tě povedou. Ester díky své ochotě naslouchat Mordokajovi zjistila, že jejím posláním není jen být královnou, ale také být zachránkyní svého lidu. Takže kdo je tvým Mordokajem? Kdo tě zná

Jít za Pánem přes palubu!

„… Petr … brodil se k němu vodou.“ Jan 21:7

„Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: ‚Děti, nemáte něco k jídlu?‘ Odpověděli: ‚Nemáme.‘ Řekl jim: ‚Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.‘ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro

Jak překonat beznaděj (3)

„Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači…“ Jakub 1:22, ČSP

Abys mohl identifikovat zdroj své beznaděje, je užitečné promluvit si s někým, kdo ti může poskytnout vhled a vedení. Buď ale opatrný, můžeš o svých problémech mluvit až do smrti a nikam se nedostat! Proto Bible říká: „Buďte však těmi, kdo

Jak překonat beznaděj (2)

„… co říká, bude to mít.“ Marek 11:23

Jestli chceš překonat beznaděj, potřebuješ dělat dvě věci:1) Říkat správná slova. Jednou z hlavních příčin beznaděje je negativní samomluva. Martyn Lloyd-Jones, jeden z nejlepších britských kardiochirurgů, ve své knize Duchovní deprese napsal: „Většina našeho neštěstí v životě je způsobena tím, že nasloucháme sami sobě, místo

Jak překonat beznaděj (1)

„Ach, Panovníku Hospodine… Tobě není nic nemožného.“ Jeremjáš 32:17

Jestli tě problém, s nímž se potýkáš, zbavuje odvahy a sráží tě na dno, udělej dvě věci:1) Zaměř se na svůj problém jen krátce. Kdosi jednou řekl: „Jestli chceš propadnout zoufalství, přemýšlej o svých potížích.“ Mnozí lidé, kteří zažívají neúspěchy, se ptají „proč“. Nikdy

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Tvé dítě zaslíbení (2)
    „Jiftách … byl mocný a udatný muž, byl však synem nevěstky...“        Soudců 11:1, přel. z angl.

    Geny jsou mocná věc! Mohou určit barvu vlasů, barvu očí a sklony, v nichž se děti budou podobat otci nebo matce. Pokud ale dítě vyrůstá a neustále dělá špatná rozhodnutí, nemusí to mít genetický důvod. Může