Vyber si správné myšlenky

„… hledejte to, co je nad vámi… K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.“        Koloským 3:1-2

Marcus Aurelius řekl: „Náš život je takový, jaký ho udělají naše myšlenky.“ Špatné myšlenky bohužel nezastavíš tím, že se budeš více snažit. Můžeš ale udělat jedno – „nastavit svou mysl“. Základní kontrola, kterou máš, pokud

V přípravě na lepší věci

„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha…“ Římanům 8:28

Když byl Josef uvržen do vězení, těžko mohl chápat, jak tato cesta může vést k naplnění jeho snu. Přesto ale vedla. To proto, že Bůh měl s jeho životem plán. A má ho i pro tebe! Tvé současné zaměstnání může

Vytváření zdravých vztahů

„… uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.“ Žalm 147:3

Pokud se zotavuješ ze špatného vztahu, bylo by chybou spěchat do dalšího. Nezdraví lidé dělají nezdravá rozhodnutí. Některé rány se hojí déle než jiné, ty se ale můžeš spolehnout na toto zaslíbení: „… uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,

Prolínání dvou rodin

„… žijte v pokoji…“ 2. Korintským 13:11, B21

„Brady Bunch“ byl oblíbený televizní seriál, v němž maminka se třemi dcerami a tatínek se třemi syny vytvořili jednu velkou šťastnou smíšenou rodinu bez konfliktů a soupeření. Problém je, že takhle to bývá málokdy. Pokud máš v plánu uzavřít nové manželství, zde jsou tři

Zvládat pokušení jako Kristus (2)

„Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.“ Lukáš 4:13

Všimni si, že: 1) Pokušení přichází, když jsi sám bez opory. Jako vlk hledá ovci, která se zatoulá od bezpečného ovčince, tak se nepřítel raduje, pokud zanedbáváš společenství křesťanů a izoluješ se od ostatních věřících. Možná namítneš, že

Zvládat pokušení jako Kristus (1)

„Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem….“ Lukáš 4:2, B21

Zde je několik praktických Ježíšových rad, jak zvládat pokušení: 1) Tvá pokušení jsou stejná jako ta, jimž čelil on. Ježíš rozumí každé naší slabosti, protože: „… na sobě zakusil všechna pokušení jako my…“ (Židům 4:15). Možná ti připadá, že nikdo nechápe, jak jsou tvá

Dej si pozor na elitářský postoj (3)

„Pokořte se … aby vás povýšil v ustanovený čas.“ 1. Petrova 5:6

Už ses někdy na někoho díval svrchu kvůli tomu, že nesdílel nebo neměl výhody, které máš v životě ty? Cítíš se v nějakém ohledu nadřazen ostatním? Věříš, že příslušnost k určité denominaci tě řadí do lepší třídy? Možná se díky své

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Abys mohl získat, musíš překonat protivenství
    „Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci…“ 2. Korintským 6:4, B21

    Křesťanský život přináší požehnání, ale také protivenství a boj. Jedno bez druhého nejde. Pavel to popsal takto: „Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních