Vrať se a pokoř se

„Navrať se … a pokoř se…“ 1. Mojžíšova 16:9

Bible říká: „Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí: ‚Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?‘ Odvětila: ‚Prchám

Stůj na Božím slově (6)

„Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší…“ Filipským 1:23

Když ti smrt vezme někoho, koho miluješ. Satan se tě bude snažit trápit lítostným přemýšlením o tom, co jsi pro milovaného člověka udělal a neudělal, dokud tu ještě byl. Neposlouchej ho! Bible jej označuje za žalobce (viz Zjevení 12:10). Místo

Stůj na Božím slově (5)

„Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá…“ Žalm 34:18, ČSP

Když ti někdo zlomí srdce. Když ti někdo, koho miluješ, zlomí srdce a zradí tvou důvěru, jsi ve zranitelné pozici. A nepřítel tuto tvou zkušenost využije, aby tě přiměl udělat čtyři věci, které tě zraní ještě víc, duchovně tě vykolejí a okradou tě o

Stůj na Božím slově (4)

„… se zkouškou vám připraví i východisko….“ 1. Korintským 10:13

Když porušíš manželský slib. Pokud to děláš, porušuješ Boží slovo, lámeš srdce svému protějšku, znevažuješ Kristovu oběť, žiješ ve strachu z odhalení a vyměňuješ krátkodobé potěšení za dlouhotrvající bolest. Takže dříve, než se zapleteš, hledej Boží pomoc a stůj na jeho Slově: „Manželství

Stůj na Božím slově (3)

„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni.“ 1. Korintským 9:25

Když se snažíš zhubnout. Výzkumy ukazují, že dnes více než polovina obyvatel západního světa trpí nadváhou. Pokud jsi jedním z mnoha lidí, kteří zápasí s váhou a s opakujícím se cyklem selhávání, který je s tím tak často spojený, je zde dobrá zpráva: Bůh

Stůj na Božím slově (2)

„Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život.“ Žalm 119:50

Když trpíš bolestí. Někdy tě Bůh pozvedá ve tvé situaci, jindy tě jí pronese a posilní tě projevem své lásky a věrnosti. Někdy tě zbaví bolesti, jindy tě posilní uprostřed ní. Pokud dnes trpíš bolestí, přečti si tato zaslíbení

Stůj na Božím slově (1)

„Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo.“ Jeremjáš 1:12

Když čelíš nebezpečí. David řekl: „Říkám o Hospodinu: ‚Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.‘ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Síla vytrvalosti (2)
    „V konání dobra neumdlévejme…“ Galatským 6:9

    Existuje legenda o vojákovi, který byl předveden k vojenskému soudu před Alexandra Velikého. Voják byl přesvědčen, že rozsudek byl nespravedlivý a proto požádal o odvolání. Dobyvatel mu oznámil, že neexistuje nikdo vyšší, komu by mohl postoupit jeho případ. „V tom případě,“ odpověděl voják, „požádám, aby můj případ