Práce je hotova

„… šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu … byl svinut…“ Jan 20:7

Když chtěl někdo v biblických dobách vyrobit kvalitní kus nábytku, vybral si na to někoho s vynikající pověstí – mistra tesaře. Takovíto mistři měli zajímavý zvyk. Když tesař dokončil své dílo, sundal si zástěru, složil ji a položil na dokončenou práci. Tím

Bitva o vzkříšení

„Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších…“        1. Korintským 15:17

Televize Fox News přinesla zprávu o jednom floridském profesorovi, který vybídl své studenty, aby na list papíru napsali jméno Ježíš, položili jej na zem a dupli na něj. Všichni studenti to udělali, kromě jediného. Ten řekl, že

Redefinice „Velkého“ pátku

„… aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.“    Koloským 1:20

Carolyn Arendsová napsala: „Velikonoční neděle je vítězné kolo, zlatá medaile křesťanské víry, takové ‚žili šťastně až do smrti‘. Má to ale háček – děsím se

Díky Boží milosti můžeš zvítězit

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

Někteří z nejvýznamnějších lidí světa čelili v životě velkým výzvám, ale dokázali nad nimi zvítězit.Zmrzač muže, a máš sira Waltera Scotta. Zavři ho do vězení, a máš Johna Bunyana. Nech ho vyrůstat v zoufalé chudobě, a máš Abrahama Lincolna. Podrob ho hořkým náboženským předsudkům,

Nejistota ve vedení

„… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností…“ Filipským 2:3

Dilema nejistých vedoucích je následující: Pokud se druhým daří v práci, bojí se, že budou vypadat špatně. Také se ale bojí, že pokud druzí udělají práci špatně, oni stejně budou vypadat špatně. Takže se snaží dělat všechno sami. Výsledkem je, že nikdy

Můžeš se stále zlepšovat

„… komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.“ Lukáš 12:48

Spisovatel H. Jackson Brown Jr. zavtipkoval: „Talent bez disciplíny je jako chobotnice na kolečkových bruslích. Je tam hodně pohybu, ale nikdy nevíš, jestli to bude dopředu, dozadu nebo do strany.“ Pokud víš, že máš talent, a viděl jsi hodně pohybu, ale

Jaká je tvá vize?

„… podobná vidění, které jsem spatřil…“ Ezechiel 8:4, ČSP

Když ti Bůh dá vizi, změní to tvůj život. John Sculley, bývalý prezident společností PepsiCo a Apple, řekl: „Budoucnost patří těm, kteří vidí možnosti dříve, než jsou zjevné.“ Bible nám říká, že Bůh povolává v bytí to, co není (viz Římanům 4:17). Vize maluje

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Měj rád svého pastora
    „A toto jsou jeho dary: jedny povolal za … pastýře…“ Efezským 4:11

    Pastoři mají těžký úkol. Dostávají víc kopanců než polibků. Když je pastor mladý, nemá dostatek zkušeností; když je šedovlasý, je příliš starý. Když má pět dětí, má jich příliš mnoho; když děti nemá, je špatným příkladem. Když jeho manželka zpívá ve