Lekce pro rybáře (2)

„… jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb…“ Lukáš 5:9

Druhá lekce: Bůh má zájem na tvém úspěchu. Petr věděl, že Ježíš je velký učitel a že umí dokonce uzdravovat nemocné. Nyní se ale měl dozvědět, že Ježíš chce, abychom uspěli ve své kariéře. Sám měl pravděpodobně

Lekce pro rybáře (1)

„Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi…“ Lukáš 5:3

První lekce: Pozvi Ježíše do své lodi. Tím musíš začít. Pokaždé! Nic nemá na tvé osobní úspěchy větší vliv než to, jestli máš v životě Ježíše nebo ne. Petr lovil ryby celou noc a nic nechytil. Jakmile ale na svou palubu přivedl Ježíše,

Jsi úspěšný, ale nenaplněný?

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem…“ Přísloví 3:5

Kirbymu Puckettovi, hvězdě baseballového klubu Minnesota Twins, se v roce 1987 splnil dětský sen, když vedl svůj tým při vítězství ve finále národního šampionátu. Greg Gagne, spojka mužstva, popsal, co se odehrávalo v klubovně po jejich vítězství. Popisoval objímání, křik, smích, povinné stříkání šampaňského nad hlavy hráčů

Nehraj si na vševědoucího

„Chytrý člověk poznání skrývá…“ Přísloví 12:23

Bývá pro tebe těžké zdržet se nevyžádaných rad? Užíváš běžně výrazy jako „měl bys“ a „neměl bys“? Lidé mají tendenci nesnášet ty, kdo si myslí, že vždy vědí, co je pro ně nejlepší. Buď opatrný i v případě, kdy si myslíš, že máš právo někomu mluvit do

Jak si udržet kurs

„Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.“ Žalm 119:11

Senátor Bill Nelson prodělal výcvik a odletěl na šestidenní misi raketoplánu Columbia těsně před katastrofou raketoplánu Challenger. Ve své knize Mission (Mise) vysvětluje, jak obtížné je v kosmu udržovat správnou oběžnou dráhu. Ve vesmíru není žádný odpor, takže astronaut může tu obrovskou

Sleduj, s kým se tvé děti důvěrně přátelí

„Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj!“ Přísloví 1:10

Nikdy v životě nebudeš mít důležitější zaměstnání než rodičovství. A dokud jsou tvé děti pod tvou střechou, máš za ně před Bohem odpovědnost. S ohledem na to bys měl dělat toto:1) Sleduj, kdo má na tvé děti největší vliv. Tvůj syn nebo dcera budou

Jak pomoci zraněným

„Slova z úst moudrému příjemně plynou…“ Kazatel 10:12

Necháš se snadno zranit? Nebo zraňuješ neúmyslně jiné? Může to mít tři důvody:1) Ventiluješ vlastní zranění. Německý básník Hermann Hesse napsal: „Když někoho nenávidíš, nenávidíš v něm něco, co je součástí tebe samého. Co není naší součástí, to nám nevadí.“ Je dobré mít na paměti,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Osobní růst (2)
    „Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“        Přísloví 2:6Osobní růst zahrnuje čtyři věci:1) Prostředí. Musíš si najít místo v prostředí, které podporuje růst. Některé ryby rostou podle velikosti svého životního prostoru. Když je chováš v malé nádobě, zůstanou malé, ale pokud je vypustíš do oceánu, vyrostou do původně zamýšlené velikosti. Stejný princip