Následuj Boha a své děti vezmi s sebou

„… Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.“ 1. Mojžíšova 13:12

Ježíš řekl: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny“ (Matouš 18:6). Tato slova

„Měl bych, nebo bych neměl?“

„Naše svědomí nám dosvědčuje…“ 2. Korintským 1:12

Oswald Chambers v knize To nejlepší pro jeho slávu píše: „Svědomí je schopnost ve mně pojící se s nejvyšším standardem, který znám. Neustále mi připomíná, co tento standard vyžaduje. Pokud mám ve zvyku mít neustále před sebou Boží měřítko, svědomí mě vždy nasměruje k dokonalému Božímu

Chybí ti radost?

„Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10:10

Tvé plíce potřebují kyslík, aby mohly prospívat. Aby mohlo prospívat tvé tělo, potřebuješ jídlo. A má-li prospívat tvá duše, potřebuješ radost. Jak poznáš, že někomu chybí radost? Podle toho, jak vypadá a jak mluví. Jeden biblický učitel říká: „Když

Jak se vypořádat s osamělostí (2)

„… všichni mě opustili.“ 2. Timoteovi 4:16

Jaký je správný způsob, jak se vypořádat s osamělostí? 1) Nauč se být sám, aniž by ses cítil osamělý. Ježíš často opouštěl zástup, aby byl v modlitbě sám se svým Otcem. Proč? Protože věděl, že samota je nezbytná pro duchovní růst. Vracel se z takových chvil

Jak se vypořádat s osamělostí (1)

„… jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo.“ Žalm 102:8

V prosinci 1998 byl ve svém bytě v německém Bonnu nalezen mrtvý Wolfgang Dircks, rozvedený invalidní samotář. Když ho našli, byl mrtev již pět let. Bylo mu čtyřicet tři let a zemřel u televize. Sousedé si jeho nepřítomnosti nevšimli. Jeho domácí přišel

Buď ve střehu

„Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře…“ 1. Korintským 16:13

Když se staneš křesťanem, zažíváš někdy více problémů než předtím. „Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením…“ (Židům 10:32). Zamysli se nad Kristovým životem: „Když byl Ježíš pokřtěn, … otevřela se nebesa…

Ježíš je tvůj advokát!

„… máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“ 1. Janova 2:1

Ve dnech, kdy přemýšlíš, jak by tě Bůh vůbec mohl milovat, si přečti tato slova: „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého“ (1. Janova 2:1). Když tvé myšlenky připomínají žumpu a tvé skutky jsou všechno jiné než křesťanské, připomeň

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Překonat „špatné zážitky“
    „Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.“ Žalm 30:6

    Bůh je s námi během našich „špatných zážitků“. Přemýšlej o tom - byl jsi sražen k zemi, ale díky Boží milosti ses znovu postavil na nohy. Nehledě na to jak temná je noc, žiješ, abys spatřil ráno. Časy a vztahy se mění, ale