Jak překonat odmítnutí (1)

„Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný…“ Izajáš 43:4

Ježíš zažíval odmítnutí: „Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali“ (Jan 1:11). On ale neseděl a nelízal si rány. Šel tam, kde ho lidé přijímali. Svým učedníkům řekl: „A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven

Praktikuj vizionářské myšlení

„… já Hospodin se mu dám poznat ve vidění…“ 4. Mojžíšova 12:6

Když Boha požádáš, dá ti vizi pro tvůj život. Umožní ti zahlédnout konečný cíl, dá ti nadšení pro jeho dosažení a krok za krokem tě k němu povede. Když jsou rodiče vyčerpaní nočním vstáváním, špatnými známkami, záchvaty pubertálního hněvu nebo zohýbanými

Je čas změnit směr

„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni.“ 1. Korintským 9:25

Zodpovědnost od nás vyžaduje, abychom živili a podporovali svou rodinu. Necítíš ale někde hluboko uvnitř, že jsi byl „povolán“ k něčemu většímu? Když Ježíš řekl svým učedníkům, aby opustili mělčinu a zajeli na hlubinu, vytáhli svůj největší úlovek ryb.Je tu ale také novodobý příběh

Snaž se vždy sloužit druhým

„Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem.“ Efezským 6:7, B21

Slavná americká zpěvačka Marian Andersonová jednou dostala od novináře dotaz, jaký byl její nejdůležitější den v životě. Mohla mluvit o soukromých koncertech pro Rooseveltovi v Bílém domě, nebo o tom, jak zpívala pro anglickou královnu v Londýně. Místo toho šokovala reportéra

Když nerozumíš, důvěřuj Bohu

„Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení…“ Nahum 1:7

Louisa Steadová si s manželem a jejich malou dcerkou užívala piknik na pobřeží oceánu, když si všimli mladého chlapce, který se topil v příboji vln. Pan Stead přispěchal, aby mu pomohl, ale vyděšený chlapec ho stáhl pod hladinu a oba se utopili, zatímco

Protlač se k Ježíšovi a dotkni se ho

„… kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli.“ Marek 3:10, B21

Ježíš uzdravil ženu dvanáct let trpící chorobou, kterou společnost diskrétně označovala jako „problém s krví“. Lékaři na ni neměli žádný lék. Sleduj, jak se odehrál její zázrak: Protlačila se davem, „dotkla se třásní jeho šatu“ (viz Matouš

Odpusť a jdi dál (2)

„Kdo … ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“ Lukáš 9:62

Pokud jsi moudrý, budeš dělat čtyři věci:1) Zaměříš se na cestu před sebou. Když se budeš pořád dívat do zpětného zrcátka místo na to, co je před tebou, přehlédneš zatáčku a skončíš v příkopu. Soustřeď se na to, že jsi zůstal

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jak se dostat z toho, čím procházíš
    „Bůh … připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

    Někteří lidé se po celý život nacházejí v beznadějné situaci, a přesto se nikdy nerozhodnou požádat Boha, aby jim z ní svou mocí pomohl. „Snášet utrpení“ neznamená, že musíš žít v bídě déle, než je nutno. „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou