Cookies

Co jsou soubory cookies ?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím. Cookies obvykle obsahuji název webové stránky, čas koncového zařízení a rozlišení ukládáných  dat.

Proč používáme cookies ?

Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké soubory cookies požíváme?

Používají se v zásadě dva typy cookies – „dočasné“ a „trvalé“. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek, či je nezakážete ve webovém prohlížeči. „Trvalé“, nebo také fixní soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech cookies, nebo dokud je ručně nesmažete.

V rámci portálu spkd.cz jsou používány následující druhy cookies, které lze rozdělit podle následujících kritérií:

A)    Vzhledem k významu poskytovaných služeb

Typ Popis
Nutné Jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webových stránek nebo vlastností webové stránky, které uživatel používá
Funkční Jsou důležité pro provoz webových stránek:
– slouží ke zdokonalení funkčnosti webové stránky. Bez nich bude webová stránka nebo služba fungovat správně, ale nebude upravena dle preferencí uživatele
– slouží k funkčnosti webové stránky, a to bez uložení v cookies. Může ale snižovat úroveň funkčnosti webu, nemělo by však bránit v plném využití.
– slouží pro velmi důležité funkce webové stránky. Jejich zablokování způsobí, že vybrané funkce nebudou pracovat správně.
Obchodní Do této kategorie patří například reklamní soubory cookie.

B)    Vzhledem k době, po kterou bude cookie umístěna v koncovém zařízení uživatele

Typ Popis
Dočasné cookies (session cookies) Cookies jsou umístěné do zařízení dočasně pomocí prohlížeče (relace) a po zavření prohlížeče jsou odstraněny.
Trvalé cookies (persistent cookies) Nejsou odstraněny po zavření prohlížeče a zůstávají v zařízení po určitou dobu nebo bez doby platnosti v závislosti na nastavení vlastníka webu.

C)     Vzhledem k původu – správce, který spravuje soubory cookie

Typ Popis
Cookies vlastní (první soubory cookie) Cookies umístěné přímo od majitele webu, který byl navštíven.
Cookies externí (soubory cookie třetí strany) Cookies umístěné externími subjekty, jejichž smluvní strany jsou povoleny vlastníkem webu.

D)    Vzhledem ke sledovanému cíli

Typ Popis
Konfigurace služby Pomocí funkce a služby, nastavení na stránkách.
Bezpečnost a spolehlivost provozu Možno ověřit pravost a optimalizovat výkon serveru.
Ověření pravosti Informace, pokud je uživatel v režimu offline, tak web zobrazí příslušné informace a funkce.
Stav relace Vám umožní ukládat informace o tom, jak uživatelé používají web. Mohou se týkat nejčastěji navštěvovaných stránek nebo jakýchkoli chybových hlášení zobrazovaných na některých stránkách. Cookies se používají pro ukládání „Stavu relace“, aby pomohly zlepšit služby a zvýšit komfort prohlížení.
Procesy Umožňují bezproblémové fungování samotného webu a jeho funkcí dostupných na stránkách.
Reklama Vám umožní zobrazovat reklamy, které jsou mnohem zajímavější pro uživatele, a cennější pro vydavatele a inzerenty. Pro personalizaci reklamy může být také používán k zobrazování reklam mimo naší webové stránky (domény).
Umístění Umožňují přizpůsobit zobrazené informace v závislosti na místě, kde se aktuálně uživatel nachází.
Analýza a výzkum, audit uživatelů Umožňuje majitelům webových stránek lépe pochopit preference svých uživatelů a analýzou zlepšit a rozvíjet produkty a služby. Obvykle vlastník webu (případně společnost, která sbírá data) sbírá anonymní informace a zpracovává údaje o trendech bez identifikace jednotlivých uživatelů a jejich osobních údajů.

E)     Vzhledem k zásahu do soukromí

Typ Popis
Neškodné Zahrnuje cookie: nezbytné pro správné fungování stránek a potřebné pro provozní funkčnost stránek, ale nejde o sledování informací o uživatelích.
Šetřené Používají se ke sledování uživatele, ale nezahrnují údaje k identifikaci konkrétních uživatelských dat.

Cookies dočasné povahy jsou z vašeho zařízení odstraněny ukončením relace na webových stránkách. Cookies trvalé povahy jsou z vašeho zařízení odstraněny manuálním smazáním ve webovém prohlížeči, anebo uplynutím doby jejich platnosti. Expirované cookies musí být do zařízení odeslány opětovně.

Odstranění cookies

Obecně platí, že ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeč, a přijetí cookies zařízení umožnit.