Dávej pozor, na co se díváš

„Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl.“    5. Mojžíšova 22:8

Na internetu jsou stovky pornografických stránek, které svádějí ke shlédnutí. Cílem je, aby ses na ně náhodně proklikal přes chytrý marketing nějakých neškodných stránek. To vysvětluje, proč roste populace dětí, které se již ve věku osmi let stávají závislými na pornografii a internetu. Mají nekontrolovaný přístup k internetu v noci, kdy rodiče už spí. Na tyto stránky se dostanou nejen děti, ale i dospívající a dospělí. Ochrana tedy není jen záležitostí rodičů, ale nás všech, kdo stojíme v první linii boje za morální čistotu. Ve své knize Procházka drsnou krajinou Chuck Swindoll píše: „Každý druhý věřící se aktivně setkává s internetovým pornem. (Jste v šoku?) Devět z deseti dětí bylo vystaveno pohledu na porno – většina z nich omylem, když pracovaly on-line na svých domácích úkolech. Třicet sedm procent pastorů přiznává, že ve svém životě aktuálně bojují s pokušením internetového porna. Většina z nich je mu vystavena prostřednictvím vyskakujících oken, nevyžádaných e-mailů nebo webových odkazů s nevinně vyhlížejícími názvy. Když na obrazovce náhle zasvítí cosi lákavého, je těžké pokušení čelit. Platí to zejména pro muže.
Internet se stal nedílnou součástí našeho života. Je tam nespočet dobrých věcí, ale je tam také nespočet věcí smrtelných. Jako křesťané máme zodpovědnost udělat preventivně vše proto, abychom se ochránili před nebezpečím, které s používáním internetu souvisí! Bůh nařídil Izraelcům: „Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl“ (5. Mojžíšova 22:8). Dokonce i apoštol Pavel připustil, že by mohl jako vůdce na Božím díle „selhat“ (viz 1. Korintským 9:27).
Myšlenka dne pro tebe zní – dávej pozor, na co se díváš.

Snaž se být trpělivější

„Klademe vám na srdce, bratří … se všemi mějte trpělivost.“ 1. Tesalonickým 5:14

Asi jsi slyšel vtip o ženě, která se modlila: „Pane, dej mi trpělivost; a chci ji teď hned!“ Není to ale tak legrační, pokud to odráží, jak žiješ. Jestliže se rozzlobíš pokaždé, když musíš na něco čekat, pak ti tvá

Snaž se být laskavý

„Vlídná odpověď odvrací rozhořčení…“ Přísloví 15:1

Jestliže máš věci dobře zorganizované, správně zacházíš s časem, jsi cílevědomý a bereš věci do svých rukou, možná býváš rozzlobený kvůli neschopnosti a malé výkonnosti druhých. Můžeš skončit tak, že začneš říkat slova, která je zraňují a nepřinášejí výsledek, jaký bys chtěl.Šalomoun popisuje v knize Přísloví moudrou

Modlitba tchýně

„Mějte porozumění jeden pro druhého.“ Římanům 12:16

Jedna žena, která se měla stát tchýní, napsala redaktorce Abigail Van Burenové: „Můj syn se v létě ožení se svou přítelkyní. Je to milá dívka, už je oblíbeným členem naší rodiny. Často si připomínám modlitbu, kterou jste otiskli; povzbuzující slova, která sama sobě napsala jedna žena,

Jdi na modlitební horu!

„Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.“ Marek 6:46

Předtím než Ježíš kráčel po Galilejském jezeře, vyšel na horu, aby tam byl sám se svým Otcem v modlitbě. Při západu slunce odešel od davu a jeho požadavků a modlil se až do svítání. Pak sešel z hory dolů v

Choď ve světle

„Jestliže však chodíme ve světle … krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“    1. Janova 1:7

Bůh v Písmu dvakrát promluvil do naší temnoty. Na samotném počátku řekl: „Buďte světla na nebeské klenbě…“ (1. Mojžíšova 1:14). Ve třetí kapitole Janova evangelia pak Ježíš prohlásil: „… světlo přišlo na svět…“ (Jan 3:19).

Věci, nad nimiž musíš zvítězit (3)

„Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.“ Přísloví 4:7

Třetí věcí, kterou na své cestě k úspěchu musíš překonat, je neznalost. Jak poznamenal spisovatel Don Wood: „Hloupost je trvalá, kdežto neznalost se dá napravit.“ Příliš často neuvažujeme realisticky nebo nehledáme informace či odborné znalosti, které potřebujeme. Edison byl mnohokrát neúspěšný,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Buď pravdivý v lásce
    „Buďme pravdiví v lásce...“  Efezským 4:15

    I v tom nejlepším vztahu budeš mít neshody, proto je nutné, aby ses naučil bojovat čestně. Pavel to shrnuje slovy: „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista“ (Efezským 4:15). Pokud jsi vyrůstal v domově plném napětí a slov hněvu, budeš se možná snažit