První Boží úkol pro nás

„… naplňte zemi, podmaňte si ji…“ 1. Mojžíšova 1:28, ČSP

První úkol, který dal Bůh v ráji Adamovi a Evě, zněl: „Naplňte zemi a podmaňte si ji“ (viz 1. Mojžíšova 1:28). To, že Adam a Eva byli vyhnáni ze zahrady Eden, neznamená, že byli omezeni jen na ni. Bůh jim řekl, že mají „naplnit zemi a spravovat ji“. Trochu o tom přemýšlej. Bůh Adama a Evu vyzval ke zkoumání. Všude mimo Eden bylo nezmapované území. Mohli urazit čtyřicet tisíc kilometrů jakýmkoli směrem, a nikdy by neviděli znovu stejnou krajinu. Bylo zde k prozkoumání několik set miliónů kilometrů čtverečních.
Jedním ze způsobů, jak oslavovat Boha, je zkoumat a studovat všechno, co stvořil. Jeden spisovatel to vysvětluje: „Astronom, jenž zanáší do mapy hvězdy, genetik mapující lidský genom, vědec, který hledá lék na Parkinsonovu chorobu, oceánograf, který zkoumá bariérový útes, ornitolog, jenž se zabývá studiem a ochranou vzácných druhů ptáků, fyzik, jehož snahou je zachytit kvarky, chemik, který mapuje molekulární struktury, i teolog studující Boha, mají jedno společné – všichni jsou badatelé. Plní úkol daný Bohem v První knize Mojžíšově. Jejich výzkum Boha těší, pokud se děje ze správných důvodů a vede ke správné reakci – poznávat ho a uctívat.“
Vždy se najdou nějací vědci, kteří dojdou k ateistickým závěrům. To však neznamená, že máme vědu opustit, naopak, jsme povoláni ji kultivovat. Jestliže Bůh stvořil vše, pak vše nese svatý otisk jeho prstu. Veškerá pravda je jeho pravdou. Abraham Kuyper řekl: „V celém stvoření neexistuje ani jediný čtvereční centimetr, o němž by Ježíš Kristus neprohlásil: Tohle je moje! To patří mně!“

Můžeš překonat svůj strach

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“  Izajáš 41:10

První ženou, která získala Nobelovu cenu, byla francouzská fyzička Madame Marie Curie. Ta řekla: „V životě není třeba se ničeho bát, stačí tomu jen porozumět.“ Proto: 1) Zjisti si fakta o tom, čeho se bojíš, abys odstranil tajemství a dezinformace.2) Místo aby

Úžasné zaslíbení

„Chci ti oznámit … věci, které neznáš.“ Jeremjáš 33:3

Přečti si toto: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremjáš 33:3). Kdo to řekl? Bůh vesmíru! Co myslíš, jakou máš šanci, že by ses mohl telefonicky dovolat prezidentovi nebo předsedovi vlády? Nulovou! Přesto nezávisle

Ne sebeovládání, ale ovládání Duchem

„… dejme se Duchem … řídit.“ Galatským 5:25

Máš nekontrolovatelné touhy, pokud jde o peníze, jídlo, nikotin, alkohol, drogy, sex nebo… (doplň sám)? Zanechala v tobě opakovaná snaha o získání kontroly pocit studu, selhání a beznaděje? Selhaly všechny tvé pokusy o sebeovládání? Vyzkoušej ovládání Duchem!„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete

„Povstane skutečný Ježíš?“

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ Jan 13:35

Viděl jsi někdy plakát, na němž tři muži představují každý odlišnou verzi Ježíše? První vypadá jako neotesaný horal, druhý jako opálený atlet, třetí je útlý a jemných způsobů. Dole je nápis: „Povstane skutečný Ježíš?“Ve třinácté kapitole

Začni žít cílevědomě

„… kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“ Přísloví 11:25, B21

Jedním z nejlepších způsobů, jak si zachovat život v rovnováze a nesejít duchovně z cesty, je předávat své poznatky jiným. Bible říká: „… těm, kdo pomáhají jiným, se též dostane pomoci“ (Přísloví 11:25, přel. z angl.). Když budeš své poznatky předávat dál,

Buď pečovatelem

„Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým jedináčkem u matky své.“Přísloví 4:3, B21

Chceš-li, aby tvé dítě v budoucnu tělesně i emocionálně prospívalo, musíš ho od jeho nejútlejšího věku vychovávat s láskou. Podle dnešního názoru zdravotnických odborníků je to pro přežití dětí opravdu podstatné. Jeden křesťanský vedoucí napsal: „Průzkum Harvardovy univerzity

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Říkej celou pravdu
    „Buďme pravdiví v lásce…“ Efezským 4:15

    Dospívající mladý muž, který právě dostal řidičský průkaz, řekl svým rodičům, že se setká se svými přáteli v místní restauraci. Ale restaurace, kam jel, byla na několika místech a on jel k té, která byla sto kilometrů vzdálená. Říká se: „Budeš polapen věcmi, které se snažíš skrýt.“