Udržuj si lásku

„… ženatý se stará … jak by se zalíbil ženě … Provdaná se stará … jak by se zalíbila muži.“    1. Korintským 7:33-34

James Dobson napsal: „Který z následujících párů má větší šanci těšit se větší fyzické přitažlivosti v manželství? Pár, který spolu tráví každou hodinu, kdy nespí, a manželé se soustřeďují téměř výlučně jeden na druhého, nebo muž a žena, kteří mají další zájmy, a když se kyvadlo přehoupne, po čase určité nezávislosti se opět sblíží? Překvapivě je to ten, který má variabilitu. Podle vědců zabývajících se lidskými vztahy jsou nejzdravější manželství s největším sexuálním napětím ta, která dýchají – vztahy, které se přesouvají z času blízkosti a něžností do vzdálenějších poloh, a pak se znovu setkávají, čímž se cyklus uzavírá. Proto není vždy výhodné, aby manželé pracovali spolu nebo aby se zaměřovali výhradně jeden na druhého a neměli přátele nebo kolegy mimo rodinu. Pestrost zájmů a aktivit každého z partnerů je něco, co zabraňuje, aby jeden druhého pohltili a jejich vztah za krátkou dobu vyhořel. Manželství je koneckonců maraton, ne sprint. Manželé si potřebují udržovat regenerační systém, který udrží jejich lásku živou po celý život. Pěstování zdravého zájmu o různé věci je jedním z velkých kroků tímto směrem.“ Jak toho dosáhnout?
1) Sdílejte se, ale neduste jeden druhého.
2) Buďte si jistí v lásce a důvěřujte jeden druhému.
3) Uznej, že osobní růst tvého partnera vyžaduje některé prvky, které mu nemůžeš poskytnout ty, a vyrovnej se s tím.

Buď tím, kým tě Bůh učinil!

„Milostí Boží jsem to, co jsem…“ 1. Korintským 15:10

Slyšel jsi příběh o ženě, která dostala infarkt a byla převezena do nemocnice? Na operačním sále měla zážitek blízký smrti, během něhož viděla Boha a ptala se ho, jestli je s jejím životem konec. „Ne,“ odpověděl Bůh. „Budeš žít ještě čtyřicet tři let, dva

Dělej to, k čemu tě Bůh povolal

„Já jsem tě oslavil na zemi…“ Jan 17:4

Josefovi bratři opovrhli jeho snem a hodili Josefa do jámy. Ježíšova rodina nechápala jeho povolání, jednou si dokonce mysleli, že je šílený. Přesto když Ježíš dospěl ke konci života, mohl říci: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil“

Překonat „co kdyby“

„Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří…“        2. Korintským 9:11

Pastor Andy Stanley jednou napsal: „Jak rosteš ve vztahu s Bohem, čas od času tě bude zkoušet, jak moc se držíš peněženky. Je to záležitost víry. Občas tě Bůh vyzve, abys vystoupil z komfortní zóny své štědrosti. A pokud opravdu chceš,

Zasévej pro budoucnost

„Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ Matouš 6:32

Ježíš dal skupině lidí, kteří se obávali o své finance, tuto radu: „Nemějte tedy starost … Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete … všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:31-33). Pokud budeš žít pro něj a učiníš svým primárním

Co po sobě zanecháš? (3)

„Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků zpráchniví.“    Přísloví 10:7

Vynálezce Charles F. Kettering jednou řekl: „Největší věc, kterou může tato generace udělat, je, položit pár odrazových můstků pro generaci následující.“ Z krátkodobého pohledu si lidé mohou při vzpomínce na tebe vybavit tvé úspěchy a mohou s obdivem mluvit o tom, co

Co po sobě zanecháš? (2)

„… ctitelům tvého jména dal jsi dědictví.“ Žalm 61:6, B21

Jeden hypochondr si prý na náhrobní kámen nechat vytesat: „Teď už možná budete věřit, že jsem byl nemocný.“ Ale vážně, co bys chtěl, aby o tobě sděloval tvůj náhrobek? Henry David Thoreau ve své knize Walden aneb život v lesích vyjádřil obavu, že

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jaebes (3)
    „A Bůh splnil, oč žádal.“ 1. Paralipomenon 4:10

    Jaebes se modlil „Kéž bys … rozmnožil mé území!“ (1. Paralipomenon 4:10). Tím vlastně říkal: „Hospodine, chci víc, než jsem dostal, a žádám tě o to!“ Tento muž měl velké ambice a Bůh je požehnal. Existují tři běžné mylné představy, které nám mohou bránit mít