Šablona tvého hříchu (6)

„Uvažuji o svých cestách, k tvým svědectvím obracím své nohy.“ Žalm 119:59

Typ myslitel: Myslitelé rádi vědí – všechno. Jsou to objevitelé, vědci a vynálezci. Rádi objevují pravdy, které ještě nikdo neodhalil, mají odborné znalosti, dovednosti a záliby. Musí mít úžasnou paměť, když si mají zapamatovat informace, které je zajímají. Nevýhodou je, že myslitelé bývají introvertní, mají rádi svůj prostor. Do jakého hříchu tedy myslitelé mohou upadnout?
1) Necitlivost vůči druhým. Myslitelé někdy chtějí mít více pravdu, než mít kolem sebe lidi, které milují. Ne vždy se cítí dobře při vyjadřování emocí nebo náklonnosti. Mají sklon dávat najevo své pocity nepřímo nebo prostřednictvím gest, takže mohou působit spíš jako příjemci než jako dárci. Nemají rádi, když jim dojdou argumenty nebo když je někdo přerušuje. Celé hodiny nebo i dny si vychutnávají samotu. Neznamená to, že jsou duchovnější než my ostatní; prostě jen mají menší potřebu být ve společnosti lidí. Problém je, že jsme nebyli stvořeni pro sólový let. Duchovně můžeš růst jen tak, že dáváš druhým a zároveň od druhých sám přijímáš. Ježíš řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým“ (Jan 13:35).
2) Myslitelé mají často problém přijmout koncept „víry“. To z nich nedělá špatné lidi; většinou jsou upřímnými pochybovači. Víra a rozum nejdou nutně proti sobě, ale když rozum nechce udělat další krok, víra v Boha ti umožní pokračovat. Život ti přinese situace, které rozum sám vyřešit nemůže, a právě tehdy potřebuješ víru.

Šablona tvého hříchu (5)

„Raději své tělo tužím a podmaňuji…“ 1. Korintským 9:27, B21

Typ umělec: Umělci nejenže milují krásu a vidí ji tam, kde ji druzí nevidí, mají také jedinečné nadání ji vytvářet. Svou individualitu vyjadřují odvážnými způsoby, které obohacují nás všechny. Vnášejí barvu a vkus do světa, který by byl jinak šedivý. Protože ale nikdo

Šablona tvého hříchu (4)

„Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš…“ Filipským 2:5, B21

Typ cílevědomý: Cílevědomí lidé rádi překonávají výzvy a vystupují za druhé. Jejich předností je motivace k růstu, posouvání hranic a získávání zkušeností. Inspirují a vedou lidi do akce a rádi stojí před zástupy. Jejich promluvy burcují. Jakmile však nedostanou šanci se uplatnit a zazářit,

Šablona tvého hříchu (3)

„Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem.“ Efezským 6:7, B21

Typ služebník: Služebníci milují to, že jsou potřební. Jsou to přirození pečovatelé, kteří vám natřesou polštář, i když to nepotřebujete! Nezapomenou na ničí narozeniny nebo výročí a často jsou mezi prvními, kdo pomáhají sklízet ze stolu a umývat nádobí. Služebníci často

Šablona tvého hříchu (2)

„… buďte … laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem…“ Efezským 4:32

Vzhledem k tomu, jak jsme mezilidsky propojeni, často máme sklony podléhat určitým hříchům. V důsledku toho jsou oblasti našich slabostí obvykle šablonovité a předvídatelné. Je to, jako bychom měli „profil hříchu“. Michael W. Mangis ve své knize Popis hříchů, ochočujících si naše vzpurná

Šablona tvého hříchu (1)

„… hřích, který se nás tak snadno přichytí…“ Židům 12:1

John Ortberg ukazuje ve své knize Já, kterým chci být, že každý máme „šablonu hříchu“, podle níž obvykle upadáme do hříchu. Neznamená to, že se stejná šablona nehodí i na někoho jiného. Prostě to znamená, že jsi v této konkrétní oblasti zranitelný. Šablona

Na čem stojí tvůj život?

„Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,‘ když neděláte, co říkám?“ Lukáš 6:46, B21

Ježíš vyprávěl příběh dvou mužů, kteří postavili dům. Moudrý svůj dům vybudoval na pevné skále; pošetilý na písku. Když oba domy zasáhla bouře, zůstal stát jen dům moudrého muže. Ježíš zde neporovnává moudrost s pošetilostí, protože všichni máme sklon chovat se

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Dej tomu všechno, co máš!
    „Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.“ Přísloví 13:4

    Než bylo Romaně Bañuelos 18 let, opustil ji manžel a zůstala sama na výchovu dvou dětí. Žila v Mexiku, v chudobě, neměla žádnou profesi a neuměla mluvit anglicky. Ale to ji nezastavilo. Měla jeden sen, kterého se odmítla vzdát. Pouze