Važ si Božího slova (4)

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119:97

Vážit si Božího slova znamená tři věci:
1) Zkoumat ho. To vyžaduje, aby sis zapisoval myšlenky, které v tobě probouzí. Vyzývá to také ke kladení správných otázek, například: Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak? Jinými slovy, studium Bible by ti mělo dát vhled, nejenom informace.
2) Pamatovat si ho. Možná si myslíš, že máš špatnou paměť. Už sis ale zapamatoval milióny myšlenek a informací. Pravdou je, že to, co je pro nás opravdu důležité, si pamatujeme! Z učení se Písma nazpaměť plyne obrovský užitek. Pomůže ti to odolávat pokušení, činit lepší rozhodnutí, zbavit se stresu, budovat sebedůvěru, prohlubovat myšlení a také sdílet svou víru s jinými. Tvá paměť je jako sval – čím více ji používáš, tím silnější se stává. Začni tím, že si na malou kartičku zapíšeš verš, který ti pomohl, a budeš ho nosit u sebe. Čti si ho nahlas během práce, cvičení, čekání i před spaním. Klíčem k zapamatování si Písma totiž je – opakovat, opakovat, opakovat!
3) Rozjímat o něm. Žádný jiný zvyk nepomůže tvému duchovnímu zrání více než denní rozvažování nad Božím slovem. Touto činností jsme doslova proměňováni k Božímu obrazu (viz 2. Korintským 3:18). Davida Bůh nazval mužem podle svého srdce (viz Skutky 13:22, ČSP). Čím si to David zasloužil? Tím, že rád rozjímal o Božím slovu: „Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím“ (Žalm 119:97).
Klíčem k úspěšnému křesťanskému životu je vážit si Božího slova.

Važ si Božího slova (3)

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství…“ Koloským 3:16

Když budeš svou mysl naplňovat Božím slovem, Duch svatý toho využije ke tvé proměně. „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí…“ (Koloským 3:16). Jak toho dosáhneš?1) Čtením Božího slova. Když budeš číst noviny, ale Bibli

Važ si Božího slova (2)

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ Jan 8:31

Jan napsal: „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši “ (3. Janova 2). Aby se ti „dobře dařilo“, musí být jednou z tvých každodenních priorit četba

Važ si Božího slova (1)

„… vážil jsem si slov jeho úst více než svého denního chleba.“ Jób 23:12, přel. z angl.

Boží Duch nás pomocí Božího slova činí podobnými Božímu Synu! Právě proto ti bude satan stavět do cesty sto jedna překážek, aby ti zabránil číst Bibli. Pavel napsal: „Pomocí svého slova z tebe Bůh může učinit,

Přimkni se k Bohu!

„Mohli byste padnout stejně snadno jako kdokoliv jiný.“        1. Korintským 10:12, přel. z angl.

Když psal Pavel o chybách, jichž se v minulosti dopustili někteří jedinci z Božího lidu, napsal: „V našich historických knihách máme všude varovná znamení – NEBEZPEČÍ! Byla tam zapsána proto, abychom neopakovali stejné chyby. Naše postavení v dějinách je

Opravdové přátelství

„Přátelé přicházejí a … odcházejí, avšak dobrý přítel k tobě přilne jako rodina.“        Přísloví 18:24, přel. z angl.

Kdo jsou tví opravdoví přátelé? Zastav se a chvilku o tom přemýšlej. Kolika lidem, které považuješ za přátele, na tobě doopravdy záleží? Kolik je těch, kteří tě podporují ve tvých vizích a snech a jsou

Klíče k tomu, jak zůstat spolu

„Manželky … buďte oporou svým manželům … Manželé, dělejte z lásky ke svým manželkám vše, co můžete nejlepšího.“    Koloským 3:18-19, přel. z angl.

Představ si dvě loďky, které vyrážejí na rozbouřené jezero. V jedné sedí muž, ve druhé žena. Jsou rozhodnutí veslovat bok po boku, vlny je však začínají unášet každého opačným

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Vyznání tajného hříšníka (2)
    „Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje…“ Přísloví 28:13, ČSP

    Julie Ann Barnhillová pokračuje ve svém vyprávění: „Ďábel - ‚otec lži‘ (viz Jan 8:44) chce, abychom věřili, že můžeme ztratit Boží lásku díky tomu, co jsme kdy udělali. Ukážu vám postupně tři lži, kterým jsem naletěla. Dnes to bude lež číslo jedna - jsi jediná,