Jak jednat s panickými ataky

„Neboj se náhlého strachu…“ Přísloví 3:25

V Bibli jsou panické ataky označovány jako „náhlý strach“. Ztěžkne ti dech, začnou se ti potit dlaně, cítíš tlak na hrudi a vnímáš celkovou slabost. Pokud jsi někdy takový záchvat paniky zažil, tyto příznaky dobře znáš. Lékaři odhadují, že v našem stresem naplněném světě zažívá asi třetina z nás alespoň jeden panický atak ročně. Pokud je to i tvůj případ, mám pro tebe několik rad, které můžeš použít jako prevenci:
1) Začni zhluboka dýchat. Panika tě přinutí dýchat rychle a mělce, zatímco hluboké dýchání povede ke zklidnění a uvolnění. Když začneš vnímat příchod záchvatu, zastav se a prodýchej zhluboka jméno Ježíš. Zkus to; funguje to!  2) Mluv sám k sobě. Říkej si: „S Boží milostí to zvládnu“ (viz 2. Korintským 12:9). Možná si v tom okamžiku paniku ještě více uvědomíš a tvoje příznaky se prohloubí. Proto zkus na paniku nijak nereagovat. Jakkoliv to zní na první pohled obtížně, pomůže to narušit její cyklus a ovládnout svoje myšlení.  3) Dělej něco uklidňujícího. Může to být třeba poslední věc, kterou jsi rád dělal, jelikož principem záchvatu paniky je, že tě instinktivně vede k negativním myšlenkám, které živí tvůj strach. Chvíli se třeba potichu modli, říkej si verše z Písma, které umíš zpaměti, poslouchej inspirativní hudbu nebo zavolej příteli.
Pokud tvoje záchvaty paniky budou četnější, není žádnou hanbou obrátit se na odborníka. Koneckonců, je to zase jen Bůh, kdo dává lékařům moudrost a schopnost léčit. Následující verš by sis měl zapsat a mít po ruce: „Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek. Neboj se náhlého strachu … Hospodin bude po tvém boku…“ (Přísloví 3:24-26).

Sedm vteřin (3)

„Já jsem dobrý pastýř.“ Jan 10:11

Nikdy nedostaneš druhou šanci udělat dobrý první dojem. Obsah tvého sdělení může být úžasný a pro posluchače dokonce potřebný, ale pohled na tvoji tvář může „vypnout“ lidi ještě dříve, než otevřeš ústa. Zaznamenal jsi, kolik lidí, kteří vyrostli v církvi, má na to špatné vzpomínky? Vybaví se

Sedm vteřin (2)

„Kdo je mezi vámi moudrý … Ať to prokáže … ve vlídné moudrosti.“        Jakub 3:13, B21

Prvních sedm vteřin u lidí často rozhodne, zda tě budou či nebudou vnímat. Možná to není fér – ale je to fakt. Ve své knize „Jak mluvit, aby vám lidé naslouchali“ říká odbornice na komunikaci Sonya Hamlinová,

Sedm vteřin (1)

„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi…“ Matouš 5:16

Ježíš řekl: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Matouš 5:16). Za tmy vidíš světlo dříve než jeho zdroj. Také platí, že první dojem je nejsilnější a vydrží nejdéle. Jeden odborník na

Jak jednat s depresí

„… tvá slova mě potěšila, vnesla radost do srdce.“ Jeremjáš 15:16, B21

Nemysli si, že lidé v biblických dobách netrpěli depresí. Elijáš řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…“ (1. Královská 19:4). Jób zase: „Život mě omrzel…“ (Jób 10:1). A konečně David: „… duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená?“ (Žalm

Důležitost sebekázně

„… ve vší vnímavosti … rozpoznat to, na čem záleží…“ Filipským 1:9-10, ČSP

Chceš-li dosáhnout větší sebekázně, měl bys:1) Začínat svůj pracovní den obtížnými úkoly. Když něco tvoji pozornost odvede, vrať se a dokonči to. Může to být například ustlání postele, srovnání si oblečení ve skříni anebo umytí nádobí; nedělej práci za druhé.

V čem jsi obdarovaný?

„Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary…“ Římanům 12:6, B21

Pavel píše: „Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti … máme rozdílné dary“

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Bůh ti odpustí a obnoví tě
    „Šimon Petr stál ještě u ohně a ohříval se…“ Jan 18:25

    Jan zaznamenává: „Poněvadž bylo chladno, udělali si sluhové a strážci oheň a stáli kolem něho, aby se ohřáli. I Petr stál s nimi a ohříval se.… Řekli mu: ,Nejsi i ty z jeho učedníků?‘ On to zapřel: ,Nejsem.‘“ (Jan 18:18, 25). Dříve