Jak nalézt svoje povolání

„Oddělte mi Barnabáše a Saula…“ Skutky 13:2

Bible říká: „Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: ‚Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.‘ A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu“ (Skutky 13:2-3). Všimni si tří věcí:
1) Když Bůh Barnabáše a Saula povolal, byli ve shromáždění církve. A Duch svatý k nám stále mluví, když se shromažďujeme, abychom se modlili, uctívali a slyšeli Boží slovo. Jedním z důvodů, proč možná nevidíme jasný směr pro svůj život, je to, že nejsme na místě, kde k nám Bůh může mluvit objektivně prostřednictvím svého Slova a subjektivně prostřednictvím svého Ducha.
2) Jejich povolání bylo potvrzeno osvědčenými vedoucími. Ti, kdo položili na Pavla a Barnabáše ruce, aby potvrdili jejich povolání, byli vedoucí, kteří si našli čas, aby se modlili, postili a hledali Boží vůli. Takoví lidé jsou darem. Nebudou ti nutně říkat, co chceš slyšet, ale řeknou ti to, co slyšet potřebuješ. Poradí, napraví a povzbudí, když to budeš potřebovat, a potvrdí ti Boží vůli. Máš ve svém životě takové vztahy? Pokud ne, dej si práci a hledej je.
3) Bůh s tebou ohledně své vůle pro tvůj život nehraje na schovávanou. Pavla a Barnabáše povolal jménem. Ano, on zná tvé jméno, ví, kde žiješ, zná i okolnosti, ve kterých se nacházíš. Gedeon zrovna mlátil pšenici v lisu na víno (aby ji skryl před Midjánci) a Petr byl na lovu ryb, když je Bůh povolal. Tvůj nedostatek zkušeností ve „službě“ Boha neomezuje. To proto, že on nepovolává kvalifikované, ale kvalifikuje povolané. Čekej tedy na Boha, až přijde správný čas, povolá tě.

Usiluj o dokonalost (2)

„… abyste rozpoznali, na čem záleží…“ Filipským 1:10

Dokonalost vyžaduje dvě věci, čas navíc a úsilí navíc. Vyžaduje jít „nad rámec“ toho, co od tebe druzí očekávají, protože to považuješ za věc cti a bezúhonnosti. Nemluvíme tu o perfekcionismu. Ten může učinit nešťastným tebe i všechny ostatní kolem. Perfekcionismus je založen na sebestřednosti.

Usiluj o dokonalost (1)

„… bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti.“ Daniel 5:14

Přestože Daniel žil v zajetí, odmítl se spokojit s průměrností. To upoutalo pozornost babylónského krále, který řekl: „Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti“ (Daniel

Jak přistupovat ke čtení Bible

„Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci.“ Žalm 19:9

To, jak přistupuješ ke čtení Bible, je klíčová věc. Potřebuješ dělat dvě věci:1) Přistupovat k ní čestně. Když se jeden nový křesťan na biblické studijní skupince přiznal, že mu dělalo problém určitým částem Bible věřit, ostatní se usmívali a tleskali. Netleskali zprávě

Mysl vedená Duchem

„… dát se vést Duchem je život a pokoj.“ Římanům 8:6

Bible říká: „Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj“ (Římanům 8:6). Jinými slovy, Duch svatý představuje Boží přítomnost, která působí ve tvém životě a je svobodná od neklidu. Buď svou mysl podřídíš působení vnějších vlivů

Nesmýšlej o sobě tak vysoko

„Pokořte se před Pánem a on vás povýší.“ Jakub 4:10

Platí pravdivé rčení: „Pokora neznamená myslet méně na sebe, ale myslet si méně o sobě.“ To neznamená, že máš být rohožkou, o kterou si kdekdo otře boty, nebo že nemáš mít páteř, své přesvědčení a názor. Skutečná pokora znamená, uznat Boha jako zdroj

Tvůj „Euroklydon“

„Od ostrova ale znenadání udeřil orkán zvaný Euroklydon…“ Skutky 27:14, B21

Loď, kterou plul Pavel do Říma, ztroskotala v bouři jménem Euroklydon, což je název pro tajfun, tornádo nebo cyklón. Z toho příběhu se můžeme naučit několik cenných lekcí:1) Bůh může špatnou situaci obrátit ve tvé dobro. Kvůli ztroskotání Pavel skončil na Maltě

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jsi Filip? (1)
    „…a tak zvolili…Filipa…“ Skutky 6:5

    Filip byl jedním ze sedmi mužů, kteří byli vybráni, aby vedli novozákonní církev. Proč? Protože měl určité vlastnosti. Podívejme se na některé z nich: Měl schopnost nechat se vést Duchem. Filip začal jako diakon a pracoval v administrativní části církve. Ale následně se stal evangelistou, vedl