Buď svým dětem otcem

„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Jozue 24:15

Oblíbený americký rozhlasový komentátor Paul Harvey napsal: „V době, kdy je populární být svému synovi kamarádem, já zůstanu otcem. Pokud mezi mými dětmi a mnou vznikne propast, budu se snažit, abych je pochopil, také se ale budu snažit, aby ony pochopily mě. Když řeknou, jak se věci mají, budu je poslouchat, i když se mi více líbilo, jak to bylo dříve. Jestliže se mým dětem někdy takové staromódní věci jako modlitba, studium Bible, bohoslužba a víra v Boha budou zdát přežité, povrchní nebo cokoli jiného, věřím, že mi Bůh pomůže, abych měl dost víry a mohl se za ně stále modlit, a slibuji společně s patriarchou Jóbem, že za ně přinesu další oběti.
S láskou, která panuje u nás doma, jim budu odpovídat na otázky týkající se životních skutečností, nad nahotou a oplzlostí ale odmítám mhouřit oči. Pokud by někdy došlo na experimenty s drogami nebo marihuanou, bylo by to v rozporu s každou mou modlitbou a prosbou. Chci, aby mé děti věděly, že dělám chyby, bývám pošetilý, pyšný a často nedůsledný. Nehodlám to ale používat jako omluvu pro své pokrytectví. Požádám je, aby mi pomohly se změnit a aby ode mne očekávaly, že já zase pomůžu jim.
Druzí možná hledají u lidí mladších třiceti let moudrost jak zapomenout na minulost a říct něco, co bude zachováno pro budoucí generace. Někteří možná nechají své potomky, aby doma rozhodovali o jídle, hudbě a výdajích domácnosti. Já ale zůstanu otcem.“

Vypořádej se dnes se starým harampádím

„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ Izajáš 43:18

Všichni máme nějaká emocionální podkroví a sklepy, kde schováváme své „harampádí“. A stejné je to i v našich vztazích. Pokud některá ze stran nezpracovala své duševní a emocionální harampádí, je těžké, aby vztah vzkvétal. Mluvíme zde o:1) Výčitkách, které máme kvůli minulým chybám.2) Zášti,

Bohu milý způsob nechat věci být

„Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce.“ Židům 11:17

Ve dvanácté kapitole 1. knihy Mojžíšovy Bůh řekl Abramovi (později Abrahamovi), ať opustí svou zemi, rodinu a bezpečí. Abram řekl Bohu ano a vydal se neznámou cestou k neznámému osudu jenom na základě zaslíbení. O pětasedmdesátiletém patriarchovi čteme: „A Abram

Vyslovuj slova podporující celistvost

„… zapletl se výroky svých úst…“ Přísloví 6:2

Stormie Omartianová řekla: „Na začátku svého chození s Pánem jsem říkala mnoho negativních věcí: Jsem neúspěšná. Jsem ošklivá. Nikdy se mi nic nedaří. Nikdo se o mě nezajímá. Pak Duch svatý promluvil k mému srdci: ‚V moci jazyka je život i smrt…‘ (Přísloví 18:21). Já

Bezpodmínečná radost

„… společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. … aby naše radost byla úplná.“    1. Janova 1:3-4

Když ve tvém životě chybí radost, chybí i síla (viz Nehemjáš 8:10, ČSP). Náš pocit štěstí by se neměl zakládat na tom, co se děje kolem nás, ale měl by záviset

Rady pro manželství od zkušených (2)

„… napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec…“ 1. Tesalonickým 2:11-12, ČSP

Spisovatel Jim Killam nabízí ještě několik dalších tipů pro zdárné manželství:„1) Společná modlitba může být tou nejintimnější věcí, kterou můžete dělat, dokonce intimnější než sex. Modlete se spolu před každým velkým rozhodnutím i před většinou rozhodnutí malých. Jak se rozhodnete, je nakonec

Rady pro manželství od zkušených (1)

„Synové, slyšte otcovo naučení, pozorně naslouchejte, abyste poznali rozumnost.“    Přísloví 4:1, ČSP

Autor Jim Killam napsal: „Za pár dnů se bude ženit náš nejstarší syn. Nemám žádnou jasnou radu, kterou bych mohl nabídnout ohledně plánování svatby, ale na základě čtyřiadvacetileté zkušenosti mohu nabídnout několik rad, jak se orientovat v manželství. Takže tady jsou:1)

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Přemýšlíš o zkratkách? (2)
    „...buď vzorem...svým životem...“ 1. Timoteovi 4:12 (přel. z angl.)

    Golfový hráč Davis Love III. si v roce 1994 nechal připsat jednu trestnou ránu v druhém kole Western Open. Aby uvolnil dráhu spoluhráče, posunul svou značku a pak si nemohl vzpomenout, jestli dal míček na původní místo. Protože si nebyl jistý, zahrál o jeden