Bůh ve tvém životě pracuje

„… on zná mou cestu; až mě vyzkouší, vyjdu jako zlato.“ Jób 23:10, přel. z angl.

Je chyba srovnávat se s jinými lidmi, protože Bůh má pro tebe jedinečný a osobní plán. Jeho metody se někdy mohou zdát podivné a jeho výcvik náročný, ale vždycky se vyplatí počkat si na výsledky. Bůh dosáhne v našem životě svého cíle bez podvodů a her. A přitom všechno, co po nás žádá, je věřit a poslouchat. Je to tak jednoduché! Všimni si tří věcí, které uprostřed nevýslovného žalu a bolesti řekl o Bohu Jób:
1) „On zná mou cestu.“ Cesta, na níž se dnes nacházíš, je ta, kterou pro tebe vybral Bůh. A on nikdy nedělá chyby. Dokonce, ani když nevíš, kde Bůh je, on ví, kde jsi ty, protože z tebe nikdy nespouští zrak.
2) „Až mě vyzkouší.“ Slovo „až“ znamená, že Bůh pro tebe stanovil jak čas zkoušek, tak i čas pro jejich ukončení. Jsi rád, že tě zkouší on, a ne lidé? Mohl bys věřit komukoliv jinému než jemu, že tě provede touto cestou získávání zkušeností? Samozřejmě že ne.
3) „Vyjdu jako zlato.“ Když tě Bůh pročistí a odstraní z tvého života nečistoty, zazáříš jako ryzí a drahocenné zlato. Tento proces vždy předchází zaslíbení. Když se odloupne struska a odstraní strach, mohou se někteří lidé divit, jak mohla z tak ubohého materiálu vzniknout taková nádoba. Možná se dokonce i zeptají, jestli jsi to pořád ty. Když se to stane, tak prostě řekni: „Ne!“

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (3)

„Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“        5. Mojžíšova 32:29

Pokud ti záleží na osobním růstu, musíš si udělat čas na ohlédnutí zpět. Takže:1) Vzdal se od všeho, co tě rozptyluje. Reflexe a rozptylování se navzájem vylučují. Reflexe vyžaduje samotu. Není to něco, co můžeš dělat u televize, během zvonění

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (2)

„… v den zlý rozvažuj…“ Kazatel 7:14, přel. z angl.

Digitální věk má velké přednosti. Pomocí mailů, textových zpráv a tweetů můžeme rychle komunikovat. Nevýhodou ale je, že to v nás nerozvíjí touhu přemýšlet o věcech do hloubky. Osobního růstu nedosáhneš v „mikrovlnné troubě“, potřebuješ „pomalý hrnec“. Bible říká: „V den dobrý užívej

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (1)

„… ve lví zdechlině byl … med.“ Soudců 14:8, B21

Jednoho dne Samson potkal lva a zabil ho. Bible říká: „Po nějaké době tam šel znovu … Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl“

Vidět sám sebe Božíma očima

„Viděli jsme tam obry … a připadali jsme si jako kobylky…“ 4. Mojžíšova 13:33, ČSP

Deset z dvanácti izraelských zvědů se vrátilo ze zaslíbené země se slovy: „Viděli jsme tam obry … a připadali jsme si jako kobylky…“ (4. Mojžíšova 13:33, ČSP). Zbylí dva, Jozue a Káleb, viděli stejné obry, ale věřili, že

Jak být uzdraven

„Nato Ježíš řekl: ‚Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?‘“ Lukáš 17:17

Přečtěme si, jak Ježíš uzdravil deset malomocných, a podívejme se, co se můžeme naučit:1) Malomocní využili okamžik. „… hlasitě volali: ‚Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!‘“ (Lukáš 17:13). Zoufalí lidé se modlí zoufalé modlitby. Kdo by se zajímal o slušné

Navštívený andělem

„… někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.“ Židům 13:2

Jednoho dne jela Debby Gass napříč Nevadou, když jejímu sportovnímu autu došel benzín. Mladá žena sama v malém autě na opuštěné dálnici, kde široko daleko nikdo nebyl – měla všechny důvody se bát. Brzy u ní zastavil velký nákladní tahač, téměř dvoumetrový

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Nepřestávej to zkoušet
    „Správně, služebníku dobrý a věrný…“ Matouš 25:23

    V časopise „Učedník“ Paul Thigpen píše: „Pamatuji si, jak jsem jednoho odpoledne přišel domů a zjistil, že kuchyně, ve které jsem pouze před několika hodinami tak tvrdě pracoval, abych ji vyčistil, nyní vypadala hrozně. Moje malá dcera byla očividně zabrána do vaření a suroviny byly