Šablona tvého hříchu (7)

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“ Izajáš 41:10

Typ loajální: Loajální rádi patří do skvělého týmu. Když jde do tuhého, můžeš se na ně spolehnout. Dychtí po cíli, jemuž se mohou oddat, a chtějí být součástí skupiny, na niž se mohou spolehnout. Plusem je, že pomáhají všem ostatním stát se lepšími. Loajální jsou obvykle průzrační a čitelní, i když své myšlenky dobrovolně nezveřejňují. Když je někdo zklame, a to je někdy nevyhnutelné, mohou se stát cynickými. To je důvod, proč Bible tolikrát mluví o tom, že máme projevovat milost a vzájemně si odpouštět.
Ve dvanáctistupňovém programu léčby závislostí se používá termín „Bůh podle tvého chápání“, který odkazuje na tvé osobní vnímání Boha. Loajální často vnímá Boha jako někoho, koho je těžké uspokojit, a proto je jeho šablonou hříchu strach. Ježíš vyprávěl o třech služebních, kteří dostali peníze, aby je investovali. První dva investovali moudře, přinesli svému pánu zisk a potěšili ho. Třetí se ale bál, že neuspěje a vyvolá u svého pána nevoli, proto svou hřivnu (svůj talent) zakopal (viz Matouš 25:14-30). Podstatou tohoto Kristova podobenství je to, že Bůh si nejtvrdší rozsudek nepřipravuje pro ty, kdo se snažili a neuspěli, ale pro ty, kdo to ani nezkusili, protože podlehli strachu.
Někdo spočítal, že v Písmu je asi tři sta šedesát pět odkazů na „neboj se“; to je jeden na každý den v roce. Kdyby Bůh navrhoval reklamní samolepky na auto, stálo by na nich: „Neboj se!“ Takže se neboj, on je s tebou i dnes!

Šablona tvého hříchu (6)

„Uvažuji o svých cestách, k tvým svědectvím obracím své nohy.“ Žalm 119:59

Typ myslitel: Myslitelé rádi vědí – všechno. Jsou to objevitelé, vědci a vynálezci. Rádi objevují pravdy, které ještě nikdo neodhalil, mají odborné znalosti, dovednosti a záliby. Musí mít úžasnou paměť, když si mají zapamatovat informace, které je zajímají. Nevýhodou je, že

Šablona tvého hříchu (5)

„Raději své tělo tužím a podmaňuji…“ 1. Korintským 9:27, B21

Typ umělec: Umělci nejenže milují krásu a vidí ji tam, kde ji druzí nevidí, mají také jedinečné nadání ji vytvářet. Svou individualitu vyjadřují odvážnými způsoby, které obohacují nás všechny. Vnášejí barvu a vkus do světa, který by byl jinak šedivý. Protože ale nikdo

Šablona tvého hříchu (4)

„Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš…“ Filipským 2:5, B21

Typ cílevědomý: Cílevědomí lidé rádi překonávají výzvy a vystupují za druhé. Jejich předností je motivace k růstu, posouvání hranic a získávání zkušeností. Inspirují a vedou lidi do akce a rádi stojí před zástupy. Jejich promluvy burcují. Jakmile však nedostanou šanci se uplatnit a zazářit,

Šablona tvého hříchu (3)

„Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem.“ Efezským 6:7, B21

Typ služebník: Služebníci milují to, že jsou potřební. Jsou to přirození pečovatelé, kteří vám natřesou polštář, i když to nepotřebujete! Nezapomenou na ničí narozeniny nebo výročí a často jsou mezi prvními, kdo pomáhají sklízet ze stolu a umývat nádobí. Služebníci často

Šablona tvého hříchu (2)

„… buďte … laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem…“ Efezským 4:32

Vzhledem k tomu, jak jsme mezilidsky propojeni, často máme sklony podléhat určitým hříchům. V důsledku toho jsou oblasti našich slabostí obvykle šablonovité a předvídatelné. Je to, jako bychom měli „profil hříchu“. Michael W. Mangis ve své knize Popis hříchů, ochočujících si naše vzpurná

Šablona tvého hříchu (1)

„… hřích, který se nás tak snadno přichytí…“ Židům 12:1

John Ortberg ukazuje ve své knize Já, kterým chci být, že každý máme „šablonu hříchu“, podle níž obvykle upadáme do hříchu. Neznamená to, že se stejná šablona nehodí i na někoho jiného. Prostě to znamená, že jsi v této konkrétní oblasti zranitelný. Šablona

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Podporujte svého pastora!
    „Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo.“  1. Tesalonickým 5:13

    Phil Hines vypráví smyšlený humorný příběh o Ježíši, jak jde jednoho dne po cestě a vidí plačícího muže. Když se ho zeptal, co se mu stalo, muž odpověděl: „Jsem slepý,“ tak ho Ježíš uzdravil. O něco dále potkal dalšího