Posilni se ve víře (1)

„K takové víře … se Bůh přiznal…“ Židům 11:2

Bible říká: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Víra je základ poznání toho, v co doufáme, důkaz pro to, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím“ (Židům 11:1-2). Hrdinové víry, kteří jsou v jedenácté kapitole Židů vyjmenováni, nebyli zdaleka dokonalí. Noe věřil Bohu, proto postavil archu a zachránil tak lidský rod. Ale když z ní vystoupil, opil se. Abraham je znám jako „Boží přítel“, aby si však zachránil vlastní krk, lhal a zašel tak daleko, že vydal všanc počestnost své manželky. Když Bůh řekl Sáře, že ve věku devadesáti let porodí dítě, vysmála se mu – pravděpodobně bys reagoval stejně. A co Josef? Otrok, který neměl čistý trestní rejstřík, a přesto se stal po faraónovi druhým nejmocnějším vládcem Egypta. Pak je tu nevěstka Rachab; ve sboru bychom ji pomalu nedovolili ani sloužit, ale Bůh ji označil za ženu velké víry. A co Jákob, který podvedl bratra i svého tchána ve firmě, jen aby se obohatil? Obchodovali byste s takovým člověkem? Pak tam je král David, jehož chtíč ho svedl až k vraždě a národnímu skandálu. Nakonec dva duchovní velikáni, Gedeon a Samuel, jejichž potomci dokonce odpadli od víry.
Každá z těchto postav byla stejnou lidskou bytostí, jako jsi ty. Chybovaly, dělaly špatná rozhodnutí a selhávaly. Jediným důvodem vyzdvižení těchto lidí bylo to, že věřili Bohu; a on jejich víru ocenil – to samé se pokaždé stane tobě, kdy mu budeš důvěřovat.

Nezapomeň na ty, kdo ti pomohli

„… víc než jednou jste mi poslali…“ Filipským 4:16

Charles Swindoll vypráví příběh o stromu, který chtěl rozdávat: „Když byl chlapec mladý, houpal se ve větvích stromu, jedl jeho jablka a spal v jeho stínu … Ale jak rostl, trávil se stromem stále méně a méně času. ‚Pojďme si hrát,‘ řekl strom. Ale

Jaké jsou tvé současné životní podmínky?

„Tomu pak, který … může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit … buď sláva … na věky věků!“    Efezským 3:20-21

Na svém putování z Egypta do zaslíbené země prošli Izraelci třemi etapami, které dobře ilustrují životní podmínky, ve kterých se můžeš nacházet i ty:1) „Nedostatečné“ podmínky. Jako

Jak jednat s panickými ataky

„Neboj se náhlého strachu…“ Přísloví 3:25

V Bibli jsou panické ataky označovány jako „náhlý strach“. Ztěžkne ti dech, začnou se ti potit dlaně, cítíš tlak na hrudi a vnímáš celkovou slabost. Pokud jsi někdy takový záchvat paniky zažil, tyto příznaky dobře znáš. Lékaři odhadují, že v našem stresem naplněném světě zažívá asi třetina

Sedm vteřin (3)

„Já jsem dobrý pastýř.“ Jan 10:11

Nikdy nedostaneš druhou šanci udělat dobrý první dojem. Obsah tvého sdělení může být úžasný a pro posluchače dokonce potřebný, ale pohled na tvoji tvář může „vypnout“ lidi ještě dříve, než otevřeš ústa. Zaznamenal jsi, kolik lidí, kteří vyrostli v církvi, má na to špatné vzpomínky? Vybaví se

Sedm vteřin (2)

„Kdo je mezi vámi moudrý … Ať to prokáže … ve vlídné moudrosti.“        Jakub 3:13, B21

Prvních sedm vteřin u lidí často rozhodne, zda tě budou či nebudou vnímat. Možná to není fér – ale je to fakt. Ve své knize „Jak mluvit, aby vám lidé naslouchali“ říká odbornice na komunikaci Sonya Hamlinová,

Sedm vteřin (1)

„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi…“ Matouš 5:16

Ježíš řekl: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Matouš 5:16). Za tmy vidíš světlo dříve než jeho zdroj. Také platí, že první dojem je nejsilnější a vydrží nejdéle. Jeden odborník na

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • V bezpečí Boží náruče
    „Domov je v odvěkém Bohu, na Jeho věčných pažích.“  5. Mojžíšova 33:27

    Během druhé světové války, když bylo Jill Briscoeové šest let, byla její rodina evakuována do oblasti Lake District v Anglii. Když vzpomíná na jednu obzvláště děsivou noc, píše: „Propukla bouřka. Déšť se valil na okno jako ohromné slzy a bylo