Važ si Božího slova (3)

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství…“ Koloským 3:16

Když budeš svou mysl naplňovat Božím slovem, Duch svatý toho využije ke tvé proměně. „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí…“ (Koloským 3:16). Jak toho dosáhneš?
1) Čtením Božího slova. Když budeš číst noviny, ale Bibli ne, nebudeš duchovně růst. Nemůžeš se tři nebo čtyři hodiny dívat na televizi, pak tři nebo čtyři minuty číst Bibli a očekávat, že porosteš. Jak můžeš říct, že věříš Bibli od prvního písmene do posledního, když jsi ji od prvního po poslední písmeno nepřečetl? „… bude v něm číst po všechny dny svého života…“ (5. Mojžíšova 17:19). Stačí, když budeš číst Bibli jen patnáct minut denně, a přečteš ji za rok úplně celou. Když si denně upřeš jen třicet minut televizního programu, můžeš si ji přečíst za rok dvakrát. Každodenní četba Bible ti umožní zůstávat na doslech Božího hlasu. Chceš duchovně růst? Vypracuj si denní plán čtení Bible a dodržuj ho.
2) Přijímáním Božího slova. V podobenství o rozsévači mluví Ježíš o třech nepřijímajících postojích: o uzavřené mysli (tvrdá půda), o povrchní mysli (mělká půda) a o mysli rozptýlené (zaplevelená půda) (viz Lukáš 8:5-15.) A pokračuje: „Dávejte tedy pozor, jak slyšíte…“ (Lukáš 8:18). Kdykoliv začneš zanedbávat učení se, zkoumej svůj postoj, a to zvláště z hlediska pýchy. Pokud jsi pokorný a vnímavý, může k tobě Bůh mluvit i prostřednictvím toho nejnudnějšího učitele. Jakub řekl: „… v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše“ (Jakub 1:21).
To nejsou jen dobré nápady; to jsou zásady, které mění život!

Važ si Božího slova (2)

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ Jan 8:31

Jan napsal: „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši “ (3. Janova 2). Aby se ti „dobře dařilo“, musí být jednou z tvých každodenních priorit četba

Važ si Božího slova (1)

„… vážil jsem si slov jeho úst více než svého denního chleba.“ Jób 23:12, přel. z angl.

Boží Duch nás pomocí Božího slova činí podobnými Božímu Synu! Právě proto ti bude satan stavět do cesty sto jedna překážek, aby ti zabránil číst Bibli. Pavel napsal: „Pomocí svého slova z tebe Bůh může učinit,

Přimkni se k Bohu!

„Mohli byste padnout stejně snadno jako kdokoliv jiný.“        1. Korintským 10:12, přel. z angl.

Když psal Pavel o chybách, jichž se v minulosti dopustili někteří jedinci z Božího lidu, napsal: „V našich historických knihách máme všude varovná znamení – NEBEZPEČÍ! Byla tam zapsána proto, abychom neopakovali stejné chyby. Naše postavení v dějinách je

Opravdové přátelství

„Přátelé přicházejí a … odcházejí, avšak dobrý přítel k tobě přilne jako rodina.“        Přísloví 18:24, přel. z angl.

Kdo jsou tví opravdoví přátelé? Zastav se a chvilku o tom přemýšlej. Kolika lidem, které považuješ za přátele, na tobě doopravdy záleží? Kolik je těch, kteří tě podporují ve tvých vizích a snech a jsou

Klíče k tomu, jak zůstat spolu

„Manželky … buďte oporou svým manželům … Manželé, dělejte z lásky ke svým manželkám vše, co můžete nejlepšího.“    Koloským 3:18-19, přel. z angl.

Představ si dvě loďky, které vyrážejí na rozbouřené jezero. V jedné sedí muž, ve druhé žena. Jsou rozhodnutí veslovat bok po boku, vlny je však začínají unášet každého opačným

Touha po domově

„My … máme občanství v nebesích…“ Filipským 3:20

Každý rok se opakuje stejná situace: tichomořští lososi, kteří prožili pět šest let v oceánu, dostanou náhle nutkání vrátit se na horní tok řeky, kde se narodili. Bojují s rybáři, medvědy, obrovskými přehradami vodních elektráren a probojovávají si cestu proti proudu, rozhodnutí dostat se domů.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jen po jednom dni
    „Nedělejte si tedy starosti o zítřek.“  Matouš 6:34

    Max Lucado říká: „Starosti se chovají k radosti stejně jako vysavač ke špíně; můžete zrovna připojit své srdce k ventilu, který odsává štěstí, a otočit vypínačem.“ Ježíš řekl: „Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Bůh vám pomůže jednat s každou těžkostí, která přijde, až