Žij podle svého přesvědčení (2)

„Mé svědomí je čisté … mým soudcem je přece Pán.“ 1. Korintským 4:4, B21

Daniel se musel rozhodnout, zda bude „konformistou“ nebo „transformistou“. Jaký je v tom rozdíl? Konformista je ovládaný tlakem. Pokud je tlak dostatečně velký, poddá se. Pokud je tlak dostatečně velký, zapálí si svůj první joint, vezme si první pivo, bude dělat to, co dělají všichni. „Transformista“ se však řídí principem. Možná ti připadá, že žít takhle je velmi náročné. Ano, ale je to velmi účinné. Bůh ví lépe než my, jak v našem životě předcházet bolesti, frustraci a zániku. On vidí okraj útesu jasněji než my a umisťuje na hranu srázu zábradlí. A pokud dodržujeme jeho pokyny, vyhneme se zármutku, nástrahám a ztrátě pověsti.
Odmítnutí jíst královské maso nebylo záležitostí diety, šlo o oddanost Bohu. To není obhajoba myšlenky „řiď se podle svého svědomí“. Tvé svědomí totiž nemusí být vždy dobrým rádcem. Pokud si o něčem myslíš, že to není špatné, tak to ještě neznamená, že to tak opravdu je. Tvé svědomí může být porušené nebo dokonce vyhořelé. Bible hovoří o lidech, kteří „mají vypálen cejch na vlastním svědomí“ (viz 1. Timoteovi 4:2). Pavel napsal: „Mé svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán“ (1. Korintským 4:4, B21).
Otázka svědomí je ale přesto tím prvním, co bys měl zvažovat, když se ocitneš tváří v tvář obtížnému rozhodnutí. Zřídkakdy se však rozhodneš správně, pokud víš, že to, co se chystáš udělat, vyvolá ve tvém svědomí pocit viny. Takže nejednej proti svému svědomí, žij podle svého přesvědčení.

Žij podle svého přesvědčení (1)

„Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní…“ Daniel 1:8

Bible říká: „Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem…“ (Daniel 1:8). Tyto lahůdky a víno byly nabízeny pohanským bohům jako akt jejich uctívání, a to bylo pro Daniela nepřijatelné. Přemlouvali ho, aby slevil ze svého přesvědčení, on to ale neudělal.Daniel

Zaměř se na to, na čem záleží

„… běžím k cíli pro cenu…“ Filipským 3:14, ČSP

Součástí Pavlova úžasného úspěchu bylo, že byl zaměřen na jasný cíl. „… běžím k cíli pro cenu…“ (Filipským 3:14, ČSP). Zaměření na cíl dodává energii a moc téměř všemu, ať už je to duchovní, mentální či fyzický potenciál. Sociolog Robert Lynd poznamenal: „Poznání se

Pracuj na svém sebevědomí

„Tvé oči mě viděly v zárodku…“ Žalm 139:16

Iyanla Vanzantová řekla: „Všechno, co se s námi děje, je odrazem toho, čemu o sobě věříme. Nemůžeme být přitažliví nad míru toho, jak si sami sebe ceníme.“ To znamená, že to, jak vnímáme sami sebe, určuje typ vztahů, které navazujeme.Mnozí z nás mají nízké sebevědomí.

Nechoď tam!

„… dokonaný hřích plodí smrt.“ Jakub 1:15

Když Bůh říká, abys nehřešil, není to kvůli tomu, že je náročný – je to pro tvou ochranu. Bible vysvětluje nebezpečnost a spletitost hříchu takto: „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích

Ospravedlnění skrze víru (2)

„… tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.“ Římanům 4:5

Existují jen dva způsoby, jak se můžeš stát „spravedlivým“. První je prostřednictvím úsilí, druhý prostřednictvím víry. Pokud se chybně snažíš získat Boží náklonnost svým výkonem, nemůžeš si nikdy odpočinout, protože si nikdy nemůžeš být jistý, zda už jsi udělal dost, abys Boha potěšil.

Ospravedlnění skrze víru (1)

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“    2. Korintským 5:21

Toto je úžasná, život měnící pravda: Bůh, který učinil svého bezhříšného Syna „hříchem“, činí z nespravedlivých lidí, jako jsme my, „spravedlivé“. Jak to dělá? Na základě našich skutků? Ne, skrze víru! „Kdo se nevykazuje skutky,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Znát své duchovní dary
    „To všechno působí jeden a týž Duch…“ 1. Korintským 12:11

    Po výčtu pestrosti duchovních darů Pavel píše: „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (1. Korintským 12:11). Řekneš: „Jak poznám, jaký je můj duchovní dar?“ Jeden učitel Bible odpovídá: „Pokud chodím, žiju a jsem