Přátelství (4)

„Bezpečnější jsou rány od přítele…“ Přísloví 27:6, B21

„Lepidlo přátelství“, které dokáže trvale někoho spojit, se nazývá upřímnost a věrnost. Bible říká: „Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka“ (Přísloví 27:6, B21). Opravdový přítel tě možná naštve, když ti řekne pravdu, nicméně řekne ti ji. Nemusí pokaždé říkat, co chceš slyšet, ale pokud tě má opravdu rád, řekne ti i to, co slyšet potřebuješ. Z krátkodobého hlediska to zabolí, ale v dlouhodobém horizontu ti to prospěje.
Chceš-li se o někom opravdu přesvědčit, že je skutečným přítelem, polož mu tyto dvě otázky:
1) Mohu ti naprosto důvěřovat, že ke mně budeš upřímný?
2) Mohu ti naprosto důvěřovat, že k tobě mohu být upřímný i já?
Pouze opravdové přátelství takovou upřímnost očekává a přežije. Další vlastností skutečného přátelství je věrnost. „… kdo však miluje, přilne víc než bratr“ (Přísloví 18:24, B21). Slovo „přilne“ je zde použito ve smyslu kůže, která vždy věrně přilne k našim svalům a kostem. Je to přesný obraz toho, jak by měli být přátelé neoddělitelně spojeni. Věrnost je něco, na co by se přítel přítele nemusel nikdy ptát. Opravdový přítel bude vždy spíše tvým obhájcem než soudcem. Nic takového jako „kamarád do pohody“ neexistuje. Nepotřebuješ přátele „do pohody“; potřebuješ přátele „do deště“. Kamarád, který je kamarádem jen za časů pohody, se přítelem vůbec nazývat nemůže.

Přátelství (3)

„Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá.“        Přísloví 13:20, B21

Následující příběh vypráví o farmáři, který bojoval s hejnem vran, které ničilo jeho pole. Jednoho dne mu došla trpělivost, popadl brokovnici a odplížil se podél meze co nejblíže, aby to s těmi dotěrnými vranami jednou pro vždy skoncoval. Farmáře

Přátelství (2)

„… kdo však miluje, přilne víc než bratr.“ Přísloví 18:24

Chceš-li mít dobrého přítele, musíš se nejprve pokusit dobrým přítelem sám být. Neznámý básník napsal: „Vyšel jsem, abych našel kamaráda, ale nemohl jsem žádného najít. Vyšel jsem, abych se přítelem stal, a kamarádi byli všude.“ K přátelství nepotřebuješ být expresivní osobností. I nesmělý,

Přátelství (1)

„Přátelit se s kdekým je ke škodě…“ Přísloví 18:24

Až na výjimky spočívá tvůj životní úspěch na schopnosti navazovat a udržovat vztahy s těmi správnými lidmi. Podle zprávy Americké manažerské asociace panovala u naprosté většiny manažerů, kteří se zúčastnili průzkumu, shoda, že nejdůležitější dovedností vůdce je schopnost vycházet s lidmi. Vyhodnotili ji dokonce

Když čekáš na Boha

„Na Hospodina jsem čekal toužebně … uslyšel můj křik.“ Žalm 40:2, B21

Cokoliv, co je poctivě zbudováno, budovalo se pomalu a pečlivě. Netrpělivost je známkou nezralosti. Děti neumějí na nic čekat. Snaž se pochopit jedno – svou netrpělivostí nepřiměješ Boha zvýšit rychlost. Pracuje podle vlastního časového harmonogramu. Pavel napsal: „… těm, kdo milují

Bůh nad tebou jásá, tak jásej také!

„… zajásá nad tebou samou radostí.“ Sofonjáš 3:17, B21

Někteří z nás mají tak malé sebevědomí, že raději zůstanou ve špatném vztahu než v žádném. Mít kolem sebe lidi však ještě neznamená, že se nebudeš cítit osaměle. Žít ve společnosti špatných lidí ve skutečnosti znamená skončit v pocitu prázdnoty a zneužití. Dokud nepřekonáš

Přestaň si dělat starosti

„Všechnu svou starost vložte na něj…“ 1. Petrova 5:7

Spisovatel John Mason napsal: „Nikdy jsem něměl pokoje, dokud nebylo všechno uděláno; podléhal jsem úzkostlivosti a neklidu, byl nervózní, nespokojený a nevrlý … podobně jako je narkoman, který potřebuje dávku. Nebylo to sice tak závažné, ale příznaky byly stejné. Byl jsem křesťanem, který si

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Měj v úctě svůj chrám (1)
    „Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“         1. Korintským 6:20

    Při vzkříšení „naše pozemská těla...budou pozvednuta k životu jednou provždy“ (1. Korintským 15:42, přel. z angl.), ale v mezičase musíš „oslavovat Boha svým tělem“ tak, že se budeš držet několika principů. Tady jsou: 1) Pravidelně cvičit. Polovina z