Rady pro manželství od zkušených (2)

„… napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec…“ 1. Tesalonickým 2:11-12, ČSP

Spisovatel Jim Killam nabízí ještě několik dalších tipů pro zdárné manželství:
„1) Společná modlitba může být tou nejintimnější věcí, kterou můžete dělat, dokonce intimnější než sex. Modlete se spolu před každým velkým rozhodnutím i před většinou rozhodnutí malých. Jak se rozhodnete, je nakonec méně důležité než skutečnost, že jste se za to společně modlili.
2) Svou kariéru ber s nadhledem. Kariéra nepředstavuje to, co jsi, je to jen tvé zaměstnání.
3) Čas od času se přestěhovat je dobrým způsobem, jak poznat, kolik zbytečných věcí máte.
4) Jednou za čas si dejte týden bez televize. Až se k ní vrátíte, pořád bude stát na svém místě a pořád v ní bude málo toho, co stojí za sledování.
5) Najděte si pravidelný čas na ztišení o samotě i společně. (Muži, sledování fotbalu se nepočítá!)
6) Nikdy se nesnaž přijít na to, jak opravit rozbitou myčku. Opraváře můžeš zavolat dříve nebo později, tak si ušetři roky pokořování a zavolej ho hned!
7) Místo abyste se bavili jen spolu, zaměřte se na své okolí. Společně můžete oslovit svou komunitu a svůj svět.
8) Najděte si dobrou církev a zapojte se do ní. Nebuďte jen diváky, těch mají církve dost.
9) ‚Cti svého otce a matku svou‘ platí v každém věku a nejen kvůli nim.
10) Často mluv o svých nadějích a snech a nesměj se těm, které má tvůj protějšek.
11) Bojujte čestně a čistě. Žádný křik, stupňování napětí nebo trucování.
12) Pamatuj: ‚Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství‘ (1. Timoteovi 6:6). Vstupuj do každého dne s vděčným srdcem. Je osvobozující vědět, že ti nikdo nic nedluží.

Rady pro manželství od zkušených (1)

„Synové, slyšte otcovo naučení, pozorně naslouchejte, abyste poznali rozumnost.“    Přísloví 4:1, ČSP

Autor Jim Killam napsal: „Za pár dnů se bude ženit náš nejstarší syn. Nemám žádnou jasnou radu, kterou bych mohl nabídnout ohledně plánování svatby, ale na základě čtyřiadvacetileté zkušenosti mohu nabídnout několik rad, jak se orientovat v manželství. Takže tady jsou:1)

Boží věrnost vůči tobě

„Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“ 2. Timoteovi 2:13

Je tu něco, z čeho bys měl mít velkou radost. Je to Boží věrnost vůči tobě, která není závislá na tvé věrnosti vůči němu. Bible říká: „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný…“ (2. Timoteovi 2:13). Tvé chyby tě mohou vyvést z

Musíš vyprávět svým dětem

„… příštímu pokolení vyprávějte…“ Žalm 48:14

V knize Soudců je jeden alarmující verš: „… nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina…“ (Soudců 2:10). Jak se něco takového mohlo stát? Jejich rodiče jim o něm neřekli. Přečti si pozorně s modlitbou tyto tři úryvky z Písma:1) „… příštímu pokolení vyprávějte: ‚Tento Bůh je Bůh náš

Osvědč svou věrnost

„… není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh.“ Daniel 3:29

Příběh tří židovských mládenců v ohnivé peci nám dává čtyři ponaučení:1) Plnění Boží vůle tě může dostat do potíží. Neočekávej, že tě svět ocení. Podívej se na Ježíše: „V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve

Přál by sis, abys dal víc?

„… radostného dárce miluje Bůh.“ 2. Korintským 9:7

Film „Schindlerův seznam“ vypráví příběh o úsilí jednoho muže vykonat v zoufalé situaci maximum. Jako ředitel muniční továrny v Polsku se Oskar Schindler rozhodl využít svého postavení k záchraně života Židů. Mnoho odsouzených Židů zachránil před plynovou komorou tím, že je zaměstnal ve své továrně.

Klíče k vyslyšení modlitby (4)

„Přistupme tedy směle k trůnu milosti…“ Židům 4:16

Smělost. Smělost není arogance, domýšlivost nebo pocit, že máš na něco nárok. Je to sebedůvěra založená na tom, kým jsi v Kristu. Pavel napsal: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16).Jako vykoupené Boží

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Spojení dvou rodin (2)
    „Obezřetně půjdu bezúhonnou cestou.“ Žalm 101:2

    Téměř polovina všech dnešních domácností se dvěma rodiči jsou spojené rodiny. Pokud v jedné takové žiješ, zde jsou některé věci, které je zapotřebí zvážit: 1) Každé dítě je jedinečné. Malé děti přijímají nevlastní rodiče snadněji než dospívající. Tvá autorita nebude mít stejnou váhu u starších dětí.