Přestaň otálet a udělej to!

„A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.‘“    Lukáš 9:61

Když prohýříš nebo ztratíš peníze, existuje šance získat je zpět. O promarněném nebo ztraceném čase to ale neplatí. Jeden z nejsmutnějších biblických příběhů najdeme ve slovech: „A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou‘“ (Lukáš 9:61). Nikde se později už nedočteme, že pak Ježíše opravdu následoval.
Odkládání věcí jde ruku v ruce s perfekcionismem. Říkáváme: „Když to nemohu udělat pořádně, nebudu to dělat vůbec.“ Ne! Než něco uděláš správně, pravděpodobně to nejprve uděláš špatně. V každém příběhu o úspěchu jsou i kapitoly o zápase, jsou to ale kapitoly o učení a růstu.
Na Yaleově univerzitě provedli následující studii: Absolventy před promocí informovali o nebezpečí tetanu a nabídli jim možnost bezplatného očkování na zdravotním středisku. Většina posluchačů byla přesvědčena, že to potřebují, ale zkus hádat, kolik jich na vakcinaci přišlo. Tři procenta! Druhá skupina absolvovala stejnou přednášku, ale kromě toho jim dali také plánek univerzitního kampusu se zakroužkovaným zdravotním střediskem. Pak je požádali, aby se podívali do svých týdenních rozvrhů a zjistili, kdy budou mít čas přijít na očkování. A víš co? Přišlo jich devětkrát více!
Dobré úmysly nestačí. Musíš se rozhodnout a vykročit. Stanovit si konečný termín, nebo si domluvit schůzku. „Dnes“ je ten zítřek, o němž jsi mluvil včera. Takže přestaň otálet a udělej to!

Změň svůj postoj

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Filipským 4:4

Cheryl si pořád stěžovala, že nevydělává dost peněz a že si nemůže dovolit koupit, co by chtěla, takže vlastně nemůže vůbec nic. Její poradkyně jí řekla: „Vy plýtváte energií na stížnosti, místo abyste se snažila dostat kupředu.“ Cheryl namítla: „Vy mi nerozumíte.

Sáhni si pro pomoc

„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Poradci pomáhající lidem během odvykací kúry používají termín „nevyléčitelně jedinečný“, protože závislí lidé si myslí, že jejich problém je jedinečný. „Kdyby druzí znali můj problém, zavrhli by mě. Zápasím s tím tak dlouho, že nevěřím, že nad tím někdy zvítězím.“

Žij!

„Ke hrobu dojdeš plný sil…“ Jób 5:26, B21

Spisovatel Norman Cousins řekl: „Žádná nemoc není smrtelnější než nuda po odchodu do důchodu.“Jedna osmdesátiletá dáma přišla na lékařskou prohlídku. Její lékař se jí zeptal, zda je stále aktivní. Zeširoka se na něj usmála a řekla: „Každý den běhám deset až dvanáct kilometrů.“ Lékař byl

Věř pevně Bohu, a stane se to

„… trpělivě čekej, protože se to jistě stane…“ Abakuk 2:3, přel. z angl.

Slíbil ti Bůh něco, a ty lidskýma očima nevidíš, jak by se to mohlo stát? Je pro tebe těžké čekat? Přečti si z Písma tohle: „Když ti to připadá pomalé … trpělivě čekej, protože se to jistě stane…“ (Abakuk 2:3,

Velký Projektant

„Nebesa vypravují o Boží slávě, jsou úžasnou ukázkou jeho umělecké dovednosti.“    Žalm 19:2, přel. z angl.

Ať se na vesmír podíváš dalekohledem nebo mikroskopem, objevíš, že Bůh je skvělý projektant. Podívejme se na tři věci, které vyprojektoval:1) Teplota. Na povrchu Slunce dosahuje teplota asi pěti tisíc osmi set stupňů Kelvina a my jsme

Když se setkáš s protivenstvím

„Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků…“ Židům 12:3

Vzpomínáš si na starou píseň Elvise Presleyho „Ale nestoupni mi na mé modré semišové botky“? Nemusíš se dožít příliš vysokého věku, než někdo přesně tohle udělá – šlápne ti na nohu.Než ale ztratíš kuráž a hodíš ručník do ringu, podívej se

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Co o tobě Bůh řekl? (2)
    „Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo.“ Jeremjáš 1:12

    Nepromarni život tím, že se budeš snažit dělat věci, k nimž tě Bůh ani nepovolal, ani ti pro ně nedal schopnosti. Tví rodiče si možná myslí, že bys mohl být skvělým lékařem nebo právníkem. Ale co si myslí Bůh? Co ti o tom říká?