Zkus si zdřímnout!

„Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.“ Přísloví 3:24

Bůh nám dal do těla zvláštní spouštěče, abychom věděli, kdy je čas opustit vědomí. A moudří těmto signálům naslouchají. I takoví lidé, jako byli Albert Einstein, Thomas Edison a Winston Churchill, si dopřávali krátké zdřímnutí.
To, že ti kolem druhé hodiny odpoledne klesají víčka, má svůj důvod. Zvedací svaly, které se neustále stahují, aby udržely tvá víčka otevřená, se unaví a prosí o pauzu. Chemická látka zvaná adenosin, která se tvoří v mozku během bdění, se nahromadí a způsobí, že se cítíš ospalý. Následkem toho tělo zatouží po spánku, aby se mohl adenosin rozptýlit, což vede k okamžité úlevě. Studie publikovaná v časopise Annals of Internal Medicine (Anály interní medicíny) potvrzuje, že lidé, kteří si třikrát v týdnu během dne alespoň třicet minut zdřímnou, mají nižší pravděpodobnost, že zemřou na srdeční chorobu. A další výzkumy naznačují, že zdřímnutí může zlepšit kreativitu a paměť. William Fishbein, který se zabývá kognitivní neurovědou, říká, že během krátkého spánku náš mozek často nepřestane pracovat a řeší problémy nebo přichází s novými nápady. To pomáhá vysvětlit, proč Mozart tvrdil, že skládá hudbu ve snu.
Studie rovněž ukazují, že trocha spánku navíc pomáhá s udržením hmotnosti. To znamená, že zdřímnutí ti může pomoct zhubnout! Gherlin, hormon produkovaný v našich střevech a žaludku, nám signalizuje, že máme hlad a je spouštěčem chutí na sladké, na slané i škroby, tedy na všechny ty nezdravé věci! Když ale více spíme, naše tělo ukládá méně gherlinu, takže naše touha po nezdravém jídle se zmenší. V Písmu vidíme, že Ježíš nejenže sám často odpočíval, ale také povzbuzoval své učedníky, aby ho následovali. Takže si zkus také zdřímnout.

Hledej Boží směr

„Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“ Přísloví 16:3

Jestli jsi následovníkem Ježíše Krista, tvé směřování by nemělo být určováno lidmi a až následně potvrzeno Bohem, mělo by pocházet od Boha a následně by mělo být potvrzeno lidmi. Bible říká: „Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk

Nauč se ovládat svůj hněv

„Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba.“        Přísloví 19:11, B21

Co se týká hněvu, potřebuješ vědět, že to není psychická porucha. Každý se někdy naštve. A nemusí to nutně být hřích. Je to jako dravá řeka, její síla může být prospěšná i destruktivní. Může se nekontrolovaně uvolnit s negativními dopady,

Radost v nebesích (3)

„A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude…“ Zjevení 21:4

Smrt někdy popisujeme jako „přejití přes Jordán“. To proto, že řeka Jordán se vlévá do Mrtvého moře. Jeden příběh vypráví o starší dámě, křesťance, která umírala. Po většinu života byla kvůli nemoci upoutána na lůžko nebo invalidní vozík. Její

Radost v nebesích (2)

„Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.“     Zjevení 21:17

Až si příště budeš připadat stísněný v prostoru, přečti tohle: „Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška

Radost v nebesích (1)

„My však máme občanství v nebesích…“ Filipským 3:20

Jeden pastor se prý jednou při bohoslužbě zeptal: „Kdo z vás chce jít do nebe?“ Přihlásili se všichni kromě jednoho malého chlapce. Pastor řekl: „Synu, ty nechceš jít do nebe?“ On odpověděl: „Ano, chci, myslel jsem ale, že sháníte první várku lidí, kteří půjdou hned

Kroky k odpuštění (2)

„… odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ Lukáš 6:37

Zde jsou další tři kroky k odpuštění:1) Přijímej lidi takové, jací jsou, a nesnaž se je změnit. Možná říkáš, že jim odpustíš jedině tehdy, když se změní. Takový postoj tě bude držet svázaného, budeš posedlý tím, co ti ten člověk udělal. Budeš vyžadovat, aby jednal

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Modli se za porozumění
    „Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.“     1. Královská 3:9

    Přemýšlel jsi někdy, proč Bůh učinil krále Šalomouna nejbohatším mužem své doby? Zde je odpověď: „Bůh mu řekl: ‚Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý