Bůh je (7)

„Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.“ Žalm 104:13

Přemýšlel jsi někdy, proč se nikde ve vesmíru nenachází voda v takovém množství, jako na Zemi? Alespoň doposud to potvrzují údaje všech teleskopů a kosmických sond. Voda, úžasné rozpouštědlo, které rozpouští téměř vše na Zemi s výjimkou toho, co je nezbytné k životu. Tato úžasná kapalina, kterou považujeme za samozřejmost, umí v podobě ledu drtit skály a činit z nich úrodnou zem. V podobě sněhu zadržuje vodu v údolích. V podobě deště svlažuje a čistí půdu a v podobě vzdušné vlhkosti udržuje potřebné klima pro růst rostlin. Jako pára umožňovala voda po staletí pohánět ty nejsilnější stroje.
Voda existuje také v podobě oblačnosti. Pokud by se oblaka skládala místo z vody z kyseliny sírové jako u Venuše, mohla by se Země rozloučit s jakoukoli formou života. Polovina povrchu Země je dokonce neustále zastíněna oblačností, což umožňuje rozložit a odfiltrovat množství dopadajících slunečních paprsků.
Voda je podivuhodnou kapalinou, která je těžší při 4° Celsia než v bodě mrazu. Pokud by tomu tak nebylo, sladkovodní život, jak ho na této planetě známe, by nemohl existovat. Zamrzající led je lehčí, a proto stoupá na hladinu. Jinak by voda v jezerech a řekách zamrzala postupně ode dna směrem k hladině a všechny ryby by nakonec zůstaly v ledu. A nejen ryby, také řasy produkující kyslík by byly zničeny. Kyslíku by ubývalo a lidstvo by se udusilo.
Takže až budeš mít pocit, že si tě Bůh nevšímá nebo se o tebe nestará, dej si sklenici vody a řekni: „Díky, Pane!“

Bůh je (6)

„Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě…“      Nehemjáš 9:6

Podívejme se na další zázrak Božího tvůrčího génia: koloběh dusíku v přírodě. Dusík

Bůh je (5)

„Učinil jsi měsíc k určování času…“ Žalm 104:19

Měsíc je dalším úžasným zjevem. Bez něj bychom rovněž na této planetě nemohli žít. Pokud by se někomu povedlo vychýlit ho z jeho oběžné dráhy, všechen život by ustal. Působí jako sluha, který uklízí oceány a pobřeží. Bez přílivu a odlivu vytvořeného Měsícem by se

Bůh je (4)

„Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil.“ Izajáš 45:12

Dozvěděl by ses rád, proč se doposud na žádné jiné planetě nepodařilo najít život, zatímco ta naše je stvořena tak, aby naplňovala a udržovala naše nejzákladnější životní potřeby? Nepřivádí tě to k úžasu? Myslíš, že je to náhoda? Ne, alespoň ne

Bůh je (3)

„Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země…“ Izajáš 40:28

Bylo nám vtloukáno do hlavy, že věda a Písmo jsou v protikladu, ale nemusí to nutně platit. Objev kvantové fyziky odhalil úžasnou symetrii a řád vesmíru a od té doby se řady vědců důvěřujících Bibli rychle rozrostly. Malý příklad – na sepsání jedné z nejskvělejších

Bůh je (2)

„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Izajáš 40:26

Mnoho největších myslitelů světa nejen věří, že Bůh existuje, ale také věří, že stvořil vesmír a jeho obyvatele. Takže, když se ti příště někdo bude snažit namluvit, že v Boha věří pouze jednoduší a nevzdělaní lidé – neber ho vážně. Dr.

Bůh je (1)

„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“ Žalm 46:2

Bible říká: „Bůh je … pomoc v soužení…“ (Žalm 46:2). Ale nejdřív musíš věřit, že „Bůh je“. V opačném případě ti zbývá spoléhat jen a jen na lidskou pomoc, nebo věřit na náhodu. Jak daleko si myslíš, že se

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Vypěstujte si srdce plné díků!
    „Žehnám Pánu vždycky…” Žalm 34:1

    David řekl: „Žehnám Pánu vždycky, Jeho chválu mám vždycky na jazyku.” Vděčné srdce by mělo být životním stylem. Ale věděli jste, že vám také může zachránit život? Když Jonáš neposlechl Boha a skončil ve velrybě, řekl Pánu: „Obětuju ti...díkůvzdání” (Jonáš 2:9). Když to udělal, Bůh nechal velrybu, aby