Jairus (2)

„… své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí…“ Pláč 2:19, B21

Příběh o Jairovi je příběhem rodičovské úzkosti a pomoci všudypřítomného Spasitele. Bible říká: „… své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí…“ (Pláč 2:19, B21). To je přesně to, co můžeš jako rodič dělat. Můžeš být věrným obhájcem a věrným přímluvcem svých dětí. Můžeš před Ježíše přinášet své rodičovské obavy. Ve skutečnosti je to tak, že jestli to neuděláš, může se stát, že své obavy přeneseš na své děti. Strach proměňuje některé rodiče ve vězeňské dozorce, kteří dítě každou minutu sledují a kontrolují, s kým se stýká. Brzdí jeho růst a přenášejí na něj svou nedůvěru. Rodina, která nedovolí dítěti někde svobodně vydechnout, ho dusí.
Strach ale také může stvořit liberální rodiče. Takoví rodiče ze strachu, aby se dítě necítilo příliš spoutané nebo omezené, sníží všechny hranice. Při svém rozmazlování a nízkých nárocích si neuvědomují, že projevem skutečné lásky je přiměřená discplína.
Liberální nebo úzkostliví rodiče – jak se vyhnout těmto extrémům? Modlit se! Ježíš o rodičovství mluvil málo, ale jeho činy jasně mluví o modlitbě. Pokaždé, když se rodič modlí, Kristus reaguje. Velkým poselstvím Jairova příběhu je: Když se tvé dítě ocitne v krizi, obrať se na Ježíše. Nečekej však až na krizi. Žehnej dětem každý den, když je posíláš do školy, přikrývej je modlitbou, když je ukládáš ke spánku. Když si nevědí rady s domácím úkolem, modli se s nimi za to. Především se ale modli, aby tvoje děti našly hluboký smysl života v tomto světě i v tom příštím nebeském.

Jairus (1)

„… přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k nohám…“        Lukáš 8:41, B21

Jairus měl společenské postavení srovnatelné se starostou nebo biskupem. Když ti ale vážně onemocní dítě, ani sebevyšší postavení ti nepomůže. Jairus nebyl jediným rodičem, který utíkal za Ježíšem, když na dveře jeho domova zaklepaly problémy. Byla to i jedna

Modlitba za rozpoznání Boží vůle

„Tvé oči mě viděly v zárodku…“ Žalm 139:16

Žalmista napsal: „Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet…“ (Žalm 139:16-17). Jestli chceš znát Boží vůli pro svůj

Tvá skrýše

„Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš!“        Žalm 32:7, B21

Už jsi někdy snil o tom, že bys nejraději utekl od všeho toho stresu světa moderních špičkových technologií? Určitě musí být na světě místo, kde se dá žít pomaleji a snadněji. Podobný sen v roce 1940 motivoval jednu

Vyhni se „bezvětří“ v manželství

„… spatřil Izáka, jak se laská se svou ženou Rebekou.“ 1. Mojžíšova 26:8

V dobách, kdy dřevěné lodě byly závislé na větru, který je poháněl, námořníky znepokojovalo mnoho věcí: piráti, bouře nebo nemoci. Největší obavy však měli z „bezvětří“, zvláště v oblastech poblíž rovníku, které se vyznačují klidnou hladinou a velmi slabým pohybem

Tvůj nezdar ti pomůže ke zdaru

„Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!“        1. Korintským 15:57, B21

To, co vypadá jako nezdar, je často přípravou ke zdaru! Nic to nemůže ilustrovat lépe než Velký pátek. V sobotu mezi Velkým pátkem a nedělí zmrtvýchvstání to vypadalo, že je vše ztraceno. Nikdy ale není konec, dokud

Co dělat, aby ti naslouchali (2)

„… Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo…“        1. Mojžíšova 39:3, B21

Druhou vlastností, kterou potřebuješ, aby ti lidé naslouchali, je úspěšnost. Důvěryhodnost nevyplývá pouze ze samotného poznání, musíš mít i výsledky. Když lidé chtějí uspět, obracejí se většinou na ty, kdo již něčeho dosáhli. Když budeš úspěšný, vždy

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Šalom
    „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“ 2. Mojžíšova 33:14

    Hebrejské slovo pro pokoj je šalom. Bez Boha ale pokoj zůstane vždy nesplnitelným snem, filozofickou fantazií nebo lákavou rybou, která je ale mimo tvého háčku s návnadou. Manželství se nevydaří a rozpadne se, protože hledíme na nedokonalého partnera a chceme