„… v modlitbách neustávejte.“ 1. Tesalonickým 5:17

Když Bible přikazuje „… v modlitbách neustávejte“ (1. Tesalonickým 5:17), znamená to, že se máš modlit každý den, a ne jenom v určitých periodách nebo když jsi v problémech. „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jakub 5:16). Slovo „vroucí“ znamená vášnivá, vytrvalá a odhodlaná. Nejde tu o množství modliteb, ani nejde o naše řečnické umění, ani o to, jak umíme být výmluvní. Nejde ani o délku modliteb, ani o hudební kvalitu a čistotu našeho hlasu. Ani nejde o logiku, jak umíme uspořádat slova, ani o metodu, jakým způsobem se modlíme. Dokonce nejde ani o teologii, jak dobrá je naše věrouka. Nic z toho nejsou věci, na něž Bůh reaguje.
To, co je podstatné, je vroucnost ducha. Nejlepší věc, kterou můžeš udělat, je modlit se! Pokud se spojíš s modlitebním partnerem, pak jsou vaše možnosti úžasné: „… shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Matouš 18:19). Platí princip, že čím méně se modlíš, tím méně se ti chce se modlit, a čím více se modlíš, tím více po modlitbě toužíš. Nic tě tolik nebude k modlitbě motivovat tak, jako vyslyšená modlitba. Nemůžeš ale začít odpovědí, musíš začít modlitbou! Pravda je taková, že většinou pokračujeme pouze v tom, za co dostáváme odměnu. Takže klíčem k budování mocného modlitebního života je modlit se, dokud nedostaneš odpověď. Zamysli se nad tím, jak hluboce se pochybnosti dokáží zakořenit v našich srdcích, pokud jsme ve skutečnosti překvapení, že jsou naše modlitby vyslyšeny! Proto se modli ve víře a očekávej Boží odpověď!