Sdílej s někým svůj život

„… ale ženatý se stará … jak by se zalíbil ženě…“ 1. Korintským 7:33

Když byla čtyřletá Sára poprvé na svatbě, pořád se ptala. Maminka ji například vysvětlila, že dva dorty v čele svatební tabule jsou dort ženicha a dort nevěsty. „Jak to?“ podivila se Sára. „To se ještě neumí rozdělit?“Teď však vážně.

Pouze Ježíš může uspokojit tvou duši

„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.“ Jan 4:14

Slova jednoho starého hitu jsou: „Hledám lásku na všech špatných místech.“ To platilo pro ženu, se kterou se Ježíš setkal u studny v Samaří. Tady je její příběh:1) Snažila se hledat v náboženství, ale neuspokojilo ji to. Řekla

Byl jsi povolán Bohem

„… znal jsem tě … posvětil jsem tě, dal jsem tě…“ Jeremjáš 1:5

Bůh řekl Jeremjášovi: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě … posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka“ (Jeremjáš 1:5). Z tohoto verše můžeme vypozorovat:1) Bůh tě znal. Slovo znal ve verši znamená „mít

Můžeš se změnit

„Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky.“ Izajáš 54:2

Touha po změně je klíčem k růstu v jakékoliv oblasti života. Většina z nás po zlepšení touží, ale zároveň se brání změně. Jedno bez druhého ale mít nemůžeš! Změna je možná pouze v případě, pokud ji nechceš jen na oko. Jak Fred Smith, zakladatel

Když tě Bůh volá

„… já jsem ho povolal … a jeho cesta bude zdárná.“ Izajáš 48:15

Bůh řekl Jeremjášovi: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky … dal jsem tě pronárodům za proroka“ (Jeremjáš 1:5). Když se Bůh rozhodne použít si tě, stane se pět věcí: 1) Povolání. Bůh požaduje po obyčejných lidech, aby činili