K úspěchu vede „tvrdá práce“

„Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě.“ Přísloví 14:23, B21

Jednoho dne vyprávěl dědeček svým vnoučatům o tom, jak přišel do Ameriky. Mluvil o vlacích a o lodi, které ho přivezly z jeho domova ve východní Evropě, o přijímacím procesu, jímž procházel na Ellisově ostrově společně s jinými přistěhovalci,

Zpomal! (3)

„Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem?“ Pláč 1:12, B21

Jednoho lednového rána hrál mladý houslista na stanici metra ve Washingtonu D.C. několik Bachových skladeb, zatímco lidé spěchali. Po třech minutách se u něho zastavil muž středního věku, ale hned pokračoval dál. Čtyři minuty poté dostal mladý houslista svůj první dolar.

Zpomal! (2)

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku…“ Římanům 12:2

Naše technologicky vyspělá společnost produkuje stresované lidi. V budoucnu budeme mít ještě méně času, protože podle statistiky za každou hodinu, kterou nám technologie ušetří, platíme dalšími dvěma hodinami. Spisovatel Keri Wyatt Kent napsal: „Pokaždé, když něčemu řekneš ‚ano‘, říkáš ‚ne‘ jiným možnostem. Činnost, která má za úkol

Zpomal! (1)

„Zaměřen na … jedinou věc.“ Filipským 3:13, přel. z angl.

Žijeme v době multitaskingu. Telefonujeme a přitom si děláme make-up, pijeme kávu, jíme oběd, krmíme děti a dokonce vyřizujeme esemesky během jízdy na dálnici. Richard Swenson řekl: „V některých případech jsme produktivnější. Někteří lidé při sledování zpráv háčkují. Na některých pracovních pozicích je

Vyhýbej se nezdravému zaměření na sebe (5)

„Což to je půst, který si přeji?“ Izajáš 58:5

Bůh ti nikdy nepřikázal, abys zkoumal své emoce, zkušenosti nebo hříchy. To, co řekl, je: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“ (Jan 1:29). Vítězství nad hříchem vychází ze zaměření na Krista – ne ze sebemrskačství! Ve Starém zákoně se Izraelci dostali do bodu