Bůh má pro tebe něco lepšího!

„… Hospodin … žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84:12

Když Bůh ví, že je něco pro tebe dobré, řekne „ano“; a když to pro tebe dobré není, řekne „ne“. Proč někdy říká „ne“? Možná proto, že není správný čas; nebo má v plánu něco lepšího. Vděčnost přichází poté, kdy si

Přijetí druhých

„Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“        Římanům 15:7

Některé lidi není snadné přijmout. Mohou být popudliví, sobečtí, kritičtí, protivní, pohrdaví, agresivní nebo nabubřelí. Někdy máš chuť jim říct, co si myslíš; dát jim to, co si zaslouží: cokoliv kromě přijetí. Příkaz „přijímejte jeden druhého“ (viz Římanům 15:7)

Bůh tě může pozvednout (2)

„Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Marek 9:23

Když chceš použít elektřinu, musíš jít k zásuvce a připojit se ke zdroji. Totéž se děje, když se ve víře modlíš: připojuješ se k Boží moci.
Představ si loď uvězněnou v bahně, uvízlou na dně. Kdyby se ti podařilo dostat ji do loděnice, můžeš

Bůh tě může pozvednout (1)

„… on vás povýší.“ Jakub 4:10

V Bibli se píše: „Pokořte se před Pánem, a on vás povýší“ (Jakub 4:10). Funguje to takto: když se snažíš sám sebe vyvýšit, Bůh tě nechá padnout, ale když se pokoříš, pozvedne tě. Dělá to proto, že jsi jeho dítě a on tě miluje. Možná se teď

Přijetí sebe sama

„Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna…“        Římanům 8:29

Z výsledků studií vyplývá, že mnozí z nás nemají rádi sami sebe. Průzkum mezi vysokoškoláky prokázal, že více než padesát procent z nich trpí nízkým sebepřijetím, přičemž většina za zdroj své nespokojenosti označila svůj vzhled. „Mám moc dlouhý nos.