Správné slovo ve správný čas

„V moci jazyka je život i smrt…“ Přísloví 18:21

Jedna učitelka chtěla ocenit své studenty, proto každému z nich dala stuhu, na které bylo napsáno: „To, kým jsem, působí změnu,“ a požádala je, aby ji dali někomu, kdo způsobil změnu v jejich životě. Jeden student dal svou stuhu mladému vedoucímu pracovníkovi, který mu

Bůh udělá cokoliv, co je zapotřebí

„A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“
Římanům 5:20

Pavel píše: „…jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit“ (Galatským 1:13). Je zřejmé, že Pavel neměl ani přinejmenším myšlenky na to, že by se stal křesťanem. Jako Žid byl posedlý zákonem. Jako intelektuál

Budování trvalých vztahů

„Není dobré, aby člověk byl sám…“ 1. Mojžíšova 2:18

Boží plán pro tvůj život vždycky vyžaduje budování vztahů s těmi správnými lidmi. Abys mohl uspět, musíš být schopen rozpoznat tyto lidi a pracovat s nimi. Pamatuješ na Jonatana, který miloval Davida dokonce za cenu vlastního života? Nebo Rút, která milovala svou ovdovělou tchýni

Modli se správným způsobem

„Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře…“ Jakub 4:3

Někdy jsme ve svých modlitbách sebestřední a vidíme Boha jako „džina“, který kouzly způsobí, že bude vyplněno každé naše přání. A potom, když nedostaneme to, co chceme, si myslíme, že On neslyší, nestará se, nebo možná ani neexistuje. Jakub říká: „Prosíte sice, ale nedostáváte,

William Wilberforce (2)

„…kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem…“ Marek 10:43

Pisatel životopisu Williama Wilberforce, Eric Metaxas, poukazuje na skutečnost, že zrušení britského obchodu s otroky mělo ještě větší důsledky: „Najednou jsme vstoupili do světa, ve kterém bychom se už nikdy neptali, jestli je naší společenskou zodpovědností pomáhat chudým a trpícím. Jenom