Zůstávej v nepřetržitém kontaktu s Bohem

„V každý čas se v Duchu svatém modlete…“ Efezským 6:18

Andrew Murray napsal: „Mnoho křesťanů považuje za břemeno, povinnost a obtíž být sám s Bohem! To je všude ta největší překážka našeho křesťanského života.“ Bůh říká: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremiáš 33:3).

Modli se za všechno

„…v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“         Filipským 4:6

Čtyřletý syn z misionářské rodiny v Africe si všimnul obrázku malého růžového dinosaura v jednom časopise a zatoužil po něm. Jeho maminka věděla, že je to nemožné (časopis byl tři roky starý), ale její syn nikdy nepochyboval o tom, že

Rodiči, máš to v popisu práce

„Budeš je vštěpovat svým synům…“ 5. Mojžíšova 6:7

Abraham měl synovce Lota, který byl úspěšný v podnikání, ale ztratil svou rodinu. Jak je to možné? Stalo se to, protože: a) kladl důraz na špatné věci – stavěl materiální úspěch nad duchovní úspěch; b) žil ve špatném prostředí – myslel si, že jeho děti

Dej si pozor na pokrytectví

„Neboť soudíš, ale činíš totéž.“ Římanům 2:1

Jedna žena se každé ráno podívala z okna a komentovala špinavé prádlo na sousedčině šňůře. Jednoho dne si všimla, že bylo naprosto čisté: „Možná používá nový prací prostředek,“ poznamenala. „Ne,“ řekl její manžel. „Ráno jsem brzy vstal a umyl jsem naše okna.“ Pozor! Když Pavel mluví

Dva příběhy o manželství

„Láska…nepočítá křivdy.“ 1. Korintským 13:5

Příběh první. Deborah K. Johnson píše: „Moje sedmiletá dcera chtěla chodit na hodiny houslí, proto jsem ji vzala do obchodu s hudebními nástroji, abychom si pronajali nástroj. Doufala jsem, že pochopí důležitost závazku cvičit a vysvětlila jsem jí, že hodiny houslí jsou drahé. Byla jsem ochotná přinést tuto