Denní dávka „doplňků duchovní stravy“

„… naše způsobilost je od Boha…“ 2. Korintským 3:5

Křesťanská poradkyně Ann Shorbová napsala: „Každé ráno sáhnu po nějakých doplňcích stravy. Každý dodává mému tělu něco, co potřebuji, ale žádný sám o sobě nestačí na to, aby mi dodal všechno.“ Dále vyjmenovala „doplňky duchovní stravy“, které užívá:1) Kristova smrt na kříži je dostačující

Podmíněné požehnání

„Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina … a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy … vyvýší tě Hospodin…“    5. Mojžíšova 28:1

Mnohé Boží požehnání je spojeno s podmínkou, že: „… budeš … bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy…“ (5. Mojžíšova 28:1). Když proměníš toto Boží slovo v čin, zakusíš jeho požehnání. Slepý Bartimaios zrovna žebral, když

„Připsaná“ spravedlnost

„Spravedlnost … která nám byla připsána…“ Římanům 4:22-24, přel. z angl.

Abychom pochopili slovo „započítána“, poslouží nám obrázek finančních prostředků převáděných z jednoho účtu na druhý. Banky to dělají každý den.Představ si, že jsi úplně bez prostředků a nejsi schopen splácet své dluhy. Pak někdo učiní ohromující skutek milosti, kdy převezme všechny tvé

Žij bezúhonně

„Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.“ Přísloví 11:3

Poté, co čtyřicet let vedl izraelský národ, nedostal prorok Samuel ani důchod ani zlaté hodinky. Zato dostal něco mnohem cennějšího v podobě slov uznání: „Nevydíral jsi nás a nekřivdil jsi nám…“ (1. Samuelova 12:4). Vedl je, vyučoval a žehnal jim, ale ani jednou je

Důvěřuj Bohu, on ví, co dělá

„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.“ Žalm 46:11

Pojďme se podívat na tento verš.1) „Dost už!“ Jednání zrozené ze strachu ve skutečnosti brání Bohu, aby v tobě mohl působit svou silou. To neznamená, že máš zůstat pasivní nebo nečinný. Znamená to, že máš dělat to, k čemu tě Bůh vede, aniž bys