Vyhni se zvykům, které tě mohou zotročit

„Kdybych dělal všechno, o čem jsem si myslel, že v tom obstojím, byl bych otrokem svých rozmarů.“    1. Korintským 6:12, přel. z angl.

Pavel řekl: „Jen proto, že je něco technicky legální, neznamená to ještě, že je to duchovně vhodné. Kdybych dělal všechno, o čem jsem si myslel, že v tom obstojím, byl

Jak odpustit sám sobě

„Já … na tvé hříchy nevzpomenu.“ Izajáš 43:25

Bůh ve svém Slově říká: „Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Připomeň mi to, můžem se spolu soudit, sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn“ (Izajáš 43:25-26). Pokud se dnes odsuzuješ, protože si myslíš, že tvé hříchy

Bůh spojuje tečky

„Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.“    Izajáš 46:10

Jednou jeden podnikatel zavolal manželce, aby jí řekl, že s sebou domů na večeři přivede zahraniční návštěvu. Jeho žena měla doma tři školáky a jednoho předškoláka, takže

Už se nemusíš skrývat

„Hospodin Bůh zavolal na člověka: ‚Kde jsi?‘“ 1. Mojžíšova 3:9

Když ze sebe nemáš dobrý pocit, stavíš kolem sebe zeď z věcí jako práce, jídlo, vztahy, peníze, přípravky měnící náladu a podobně, aby se k tobě lidé nedostali příliš blízko. Trvalé vztahy však lze budovat jedině tehdy, když se přestaneš skrývat a budeš

Tvé srdce musí být obřezané!

„Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce … abys miloval Hospodina, svého Boha…“        5. Mojžíšova 30:6, ČSP

Hebrejští chlapci procházeli obřadem obřízky. Bylo to znamení, že jsou ve smluvním vztahu s Bohem, na jehož základě měli zaslíbenou ochranu, vedení a požehnání. V Novém zákoně Pavel tento obřad přenáší do duchovní roviny: „… pravá obřízka