Počítej každý den

„Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ Žalm 90:12

Vypráví se příběh o muži, který přišel do nebe a svatý Petr mu řekl: „Pověz mi, jaké dobré věci jsi za svého života vykonal.“ Muž odpověděl: „No, gang pekelných andělů bil jednu starou paní a chtěl jí ukrást peněženku, tak jsem

Udělej si čas na odpočinek a „nabroušení“

„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Marek 6:31

Dva muži soutěžili, kdo během jednoho dne pokácí víc stromů. Jeden byl starší a zkušenější, druhý mladší a méně zkušený. Tehdy se projevil rozdíl. Mladý muž pracoval osm hodin a na konci dne měl pokácených celkem dvacet pět stromů. Protože

Když ponižuješ druhé, snižuješ sám sebe

„Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tesalonickým 5:11

Zde jsou čtyři otázky, na které musíš být schopen odpovědět:
1) Cítí se lidé lépe, když s tebou strávili nějaký čas?
2) Jsou tvá očekávání tak vysoká, že se zaměřuješ na nedostatky lidí místo

Co si zaslouží tvoje dítě (3)

„… aby se vedlo dobře tobě i tvým synům…“ 5. Mojžíšova 4:40

Někdy se až lekneme, jak nám naše děti připomínají nás samotné. Vidíme v nich stejné strachy a sklony, s nimiž jsme sami zápasili. Sledujeme je, jak náhle mění směr na dálnici života na stejných místech, kde my jsme „havarovali a

Co si zaslouží tvoje dítě (2)

„Nuže, přiveď je ke mně, abych jim požehnal.“ 1. Mojžíšova 48:9

Zde jsou další tři věci, které si tvé děti zaslouží:
1) Odpouštěj jim a buď ochoten požádat o jejich odpuštění. Když to budeš dělat, naučíš je, že: a) všichni se musíme vypořádat s následky svého jednání a tím, že to