Dar povzbuzování

„Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje.“ Římanům 12:8

Věděl jsi, že existuje něco jako „dar povzbuzování“? Ano! Bible říká: „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás … Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje“ (Římanům 12:6-8).K tomu, abys ukázal, že máš tento dar, nepotřebuješ zvláštní talent ani vysoké IQ. Každý den potkáváš

„Musíš“ milovat sám sebe

„Miluj … sám sebe.“  Matouš 22:39

Když tě Bůh zachrání, umístí tě „do Krista“. Od toho okamžiku tě vidí jako spravedlivého. Nejde o tvou spravedlnost. Jde o tu, která je z víry v Krista – o spravedlnost z Boha založenou na víře (viz Filipským 3:9).Když dospíváš, mohou v tobě tví rodiče vyvolat

Jak objevit ve své práci smysl

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“        1. Mojžíšova 2:15

Bůh nejprve stvořil člověka. Pak udělal zahradu a člověku řekl: „Starej se o ni.“ Možná sis myslel, že práce přišla jako následek pádu. Je pravda, že tehdy získala jiný význam, bylo by ale chybou domnívat se, že

„Vyšší věci“

„K tomu směřujte…“ Koloským 3:2

Bible říká: „… hledejte to, co je nad vámi (vyšší věci) … K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem“ (Koloským 3:1-2).Na tomto světě se děje mnoho věcí, které mohou snadno ovlivnit naši mysl i emoce, a my se musíme naučit, jak se nad ně povznést. Když se

Modli se „podle abecedy“

„… v každé modlitbě a prosbě děkujte…“ Filipským 4:6

Ráchel s Jimem vlastnili komerční budovu, v níž polovina sloužila Jimovi jako zubní ordinace. Druhou půlku patnáct let bez problémů pronajímali a z nájemného kryli své výdaje. Pak o nájemníka přišli a realitní makléř jim řekl, že momentálně nemá smysl podávat inzeráty, protože absolutně