Tvůj vysněný dům (1)

„… máme od Boha věčné stavení v nebi…“ 2. Korintským 5:1, B21

Málo věcí v životě se dá srovnat s nadšením, když se stěhuješ do vysněného domu. Pokud jsi ale vykoupeným Božím dítětem, je tu jasná zpráva – bez ohledu na to, jak krásný může být tvůj dům snů na zemi, není

Umění vyjednávat (2)

„Bohatství a sláva pocházejí od tebe…“ 1. Paralipomenon 29:12

Chceš-li umět dobře vyjednávat, měl bys udělat tyto tři věci:1) Promluv si s Bohem, než začneš mluvit s druhými. Zapoj ho do každého svého rozhodování. Bible říká: „Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou

Umění vyjednávat (1)

„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas…“ Kazatel 3:1

Chceš-li se naučit umění vyjednávat, pomáhá, když pochopíš, co se děje na obou stranách stolu. Lidé od tebe zřídkakdy koupí zboží ze stejného důvodu, z jakého ho prodáváš. Pokud dáš najevo, že máš větší zájem o zisk než o

Zastav se!

„Když ho Ježíš uslyšel, zastavil se.“ Lukáš 18:40, přel. z angl.

Máš ve svém harmonogramu místo pro to, aby ses mohl zastavit? Jeden spisovatel napsal: „Ježíš se zastavil, když lidé potřebovali pomoc. V přerušení svých aktivit viděl příležitost projevit Boží lásku. Běda těm, kdo jsou tak zaneprázdněni ‚záchranou světa‘, že ignoruji volání těch,

Modli se podle Boží vůle

„Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře…“ Jakub 4:3

Když se modlíš za spasení milovaného člověka, nikdy se nemusíš ptát, jestli to je Boží vůle. Jeho vůle je v Písmu jasně popsána: „… chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“ (1. Timoteovi 2:3-4). Pokud však jde o modlitbu za věci, které