Pouč se ze zkušenosti (4)

„Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.“
Přísloví 3:13

Pravda je taková, že zkušenost je nákladná. Nemůžeš získat zkušenost bez placení. Jenom musíš doufat, že cena nebude vyšší než hodnota zkušenosti, kterou získáš. Někdy nemůžeš posoudit cenu až do okamžiku, kdy získáš zkušenost. Nutno poznamenat, že nepoučit se ze

Pouč se ze zkušenosti (3)

„Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší tě…“    Přísloví 4:7-8

Pokud jde o zkušenosti, všichni jich prožíváme více, než jsme schopni pochopit. Baseballový hráč Earl Wilson řekl: „Zkušenost ti umožňuje poznat chybu, když ji uděláš znovu.“ Postavme se tomu čelem – v našich životech se toho

Pouč se ze zkušenosti (2)

„Neboť moudrost dává Hospodin…“ Přísloví 2:6

Na rozdíl od toho, co jsi možná slyšel, zkušenost není ten nejlepší učitel – vyhodnocená zkušenost je ten nejlepší učitel! Každý má nějaké zkušenosti; záleží na tom, co s těmi svými uděláš. Všichni začínáme své životy jako prázdné poznámkové bloky. Každý den máme možnost zaznamenávat nové zkušenosti;

Pouč se ze zkušenosti (1)

„ …tak dosáhl dokonalosti…“ Židům 5:9

Hledal jsi někdy práci, jen abys zjistil, že všechna zaměstnání, o která bys měl zájem, vyžadují předchozí zkušenost? Je to frustrující; jak můžeš získat zkušenosti, aniž bys tu práci kdy dělal? Když se nový ředitel banky zeptal toho předchozího na tajemství úspěchu, řekl mu: „Dělání správných rozhodnutí.“

Nauč se respektovat rozdíly

„…buď vlídný, prokazuj…všem úctu.“ Titovi 3:1-2 ( přel. z angl.)

Nikdo z nás neunikne protivenství; Ježíš řekl svým učedníkům: „Ve světě máte soužení“ (Jan 16:33). Ale Verdell Davis píše: „I když možná snášíme stejné nemoci, rozbité vztahy, postižení a selhání, pokoušet se srovnávat utrpení znamená ignorovat jedinečnost jednotlivých životů. Naslouchat životním příběhům na