Ne kolem, ale skrze

„… půjdeš-li ohněm … plamen tě nepopálí.“ Izajáš 43:2

Než Bůh změní naše okolnosti, často si je používá, aby změnil nás. Ano, slíbil nám vysvobodit nás z problémů, ale ne nutně podle našeho plánu nebo způsobem, který si představujeme my. Bůh chce udělat víc, než nás jen osvobodit. Chce nás nechat rozvinout do

Když se Ježíš modlil (5)

„… modlil se: ‚Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.‘“ Lukáš 22:41-42

Ježíš se modlil předtím, než se musel vypořádat s největší krizí svého života. V Bibli čteme: „Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo,

Když se Ježíš modlil (4)

„… satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil…“ Lukáš 22:31-32

Ježíš se také modlil, když měl obavy o lidi, které miloval. Řekl Petrovi: „… satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala;

Když se Ježíš modlil (3)

„… šel na horu, aby se modlil.“ Marek 6:46

Podívejme se na další situaci. Ježíš se modlil, když hrozilo nebezpečí, že tlaky a očekávání jiných zhatí plán, který Bůh měl pro jeho život. V Bibli je napsáno: „Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a

Když se Ježíš modlil (2)

„… odešel na pusté místo a tam se modlil.“ Marek 1:35

Když se málo modlíš, připravuješ sám sobě selhání. Důvodem, proč Ježíš nikdy osobně neselhal, bylo to, že nikdy nezanedbával modlitbu. Všimni si, že se modlil, když mu bylo těžko u srdce. Během Ježíšova působení na zemi byl uvězněn a potom veřejně