Musíš se rozejít s minulostí

„… nádobku … rozbila … a olej vylila na jeho hlavu.“ Marek 14:3, ČSP

Vzpomínáš si na nevěstku, která pomazala Ježíše? „… žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu“ (Marek 14:3). Ta žena dala Ježíši, co měla nejcennějšího. Ten olej byl nejen

Běž bez ustání!

„… vytrvejme v běhu…“ Židům 12:1

Zkušení běžci vědí, že když pokračují dál, chytnou nakonec „druhý dech“. Někteří o tom mluví jako o „runner’s high“ (běžcově vrcholu). Je to uvolnění adrenalinu, které v tobě vyvolá pocit, že bys dokázal běžet celý den.Dnešní slovo pro tebe zní: Pokračuj v běhu, dokud nechytneš druhý dech!

Zkus to s Bohem

„Petr jim řekl: ‚Učiňte pokání…‘“ Skutky 2:38, ČSP

Na jedné církevní vývěsce byla cedulka s výzvou: „Zkus týden s Bohem.“ Byl to docela jednoduchý nápad – zkus to s Bohem týden, a když nebudeš s výsledky spokojen, můžeš se vrátit ke starému životu.Petr ale neřekl davu shromážděnému v den Letnic, aby to zkusili

Změna může začít u tebe

„… zbuduješ … oltář Hospodinu, svému Bohu…“ Soudců 6:26

Jeden příběh vypráví o rodině, která chtěla mít svou historii zapsanou do kroniky, a tak si najala profesionálního životopisce. Byl tu jen jeden problém. Starosti jim dělal strýc George, černá ovce rodiny, který byl popraven na elektrickém křesle kvůli několika vraždám. „To není žádný

Bůh tě bude chránit

„On vysvobodil Daniela ze lvích spárů.“ Daniel 6:28

Jeden biblický učitel napsal: „Bývaly doby, kdy jsem chtěl, aby mne Bůh zachránil z určitých jam, ale on to neudělal. Proč? Protože mne chtěl naučit, že v jámě je jeho milosti dost.Otázka nikdy nezní: ‚Co udělá Bůh, když všichni kolem mne mluví o zkáze‘. Otázka