Cesta ven

„…se zkouškou vám připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

Bible nám říká: „…nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13).
Možná jsi v situaci – ve vztahové nebo finanční, ve které jsi být nechtěl.

Nepřestávej růst (3)

„Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete…bez ovoce.“
2. Petrova 1:8

Podívejme se na další dvě věci, ve kterých potřebuješ růst:
1) Nemáš růst jen v poznání, ale růst má i tvůj charakter. Pravda je taková, že Bůh se o tvůj charakter zajímá více než o tvou kariéru.

Nepřestávej růst (2)

„Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ Přísloví 1:5

Co se týče růstu, Kristus je naším příkladem. Bible říká, že: „…Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem“ (Lukáš 2:52). K tomu, abys byl milý Bohu i druhým, musíš růst duchovně, duševně a citově. Vyžaduje to od tebe, abys

Nepřestávej růst (1)

„Plášť…přines s sebou, též knihy a zvláště pergamen.“ 2. Timoteovi 4:13

Když byl Pavel ve vězení, neexistovala šance na jeho propuštění a čelil téměř jisté smrti na popravišti, požádal Timotea, aby mu přinesl jeho knihy. Proč? Protože chtěl stále růst. Pravdou je, že:
1) Když přestaneš růst, skončil jsi. Když byl básník

Potom přišel Ježíš!

„…sedí oblečen a chová se rozumně…“ Marek 5:15

Jedním z Kristových největších zázraků bylo uzdravení muže, který byl ovládán a mučen zlými duchy (viz Marek 5). Bible říká: „A stále ve dne i v noci křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením“ (Marek 5:5). Všimni si u toho muže