Sloužit Bohu posledním funkčním svalem

„Mužný duch snáší nemoc, ale ducha ubitého, kdo unese?“ Přísloví 18:14

David Rabin byl profesorem medicíny na univerzitě ve Vanderbiltu. Když mu bylo čtyřicet šest let, diagnostikovali u něj Lou Gehringovu chorobu. Věděl, co se stane. Ztuhlost nohou, potom únava; paralýza dolních končetin a potom horních. Nakonec jeho tělo přestalo poslouchat jeho příkazy.

V ohni

„A král zařídil, aby se Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi v babylonské krajině dobře dařilo.“     Daniel 3:30

Příběh tří hebrejských dětí v ohnivé peci nám pomáhá uvědomit si čtyři věci:
1) Poslušnost Bohu tě nezprostí potíží. Neočekávej, že svět ti vždy bude rozumět a vážit si tě. Podívej se na Krista: „V něm

Žádné zkratky – musíte o to usilovat!

„Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.“
Přísloví 10:4

Když se zeptali Billa Gatese na jeho neuvěřitelný úspěch, zakladatel Microsoftu nabídl těchto deset pohledů pro kohokoliv, kdo začíná. Stojí za zvážení: 1) Život není fér – zvykněte si na to. 2) Svět se nezajímá o vaši sebeúctu; očekává,

„Někdo jiný!“

„…aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v Jeho dobrotě k nám…“    Efezským 2:7

To, čím procházíš právě teď, je důležité, protože Bůh to zvažuje ve světle tvé budoucnosti. Bůh nás neměří z hlediska naší současné situace nebo stupně pohodlí. Ne, On má na mysli mnohem větší plán. „Bůh nás

Jak bojovat tak, aby všichni zvítězili

„…dejte pozor, abyste se navzájem nezahubili.“ Galatským 5:15

Zdravé vztahy nejsou bez konfliktů; zdravé vztahy konflikty řeší. Problém je v tom, že bojujeme, abychom vyhráli, ne abychom našli řešení. Výsledkem je, že jeden vyhraje, jeden prohraje a vztah trpí! Zde je několik praktických pohledů na takový boj, ve kterém vztah může vyhrát: