Jestli je ve hře satan – vzepři se mu!

„To udělal nepřítel.“ Matouš 13:28

Bible říká: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a

Nech se Bohem utěšit

„… Bůh veškeré útěchy!“ 2. Korintským 1:3

Když ztratíš někoho, koho jsi miloval, prožíváš smutek. Bůh tě potěší a provede tě tím. Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni“ (Matouš 5:4). Smutek je zdravý způsob, jak zpracovat emoce, vyjádřit svou bolest a překonat ji.Obnova nepřijde přes noc, trvá to úměrně

Žij podle svého přesvědčení (2)

„Mé svědomí je čisté … mým soudcem je přece Pán.“ 1. Korintským 4:4, B21

Daniel se musel rozhodnout, zda bude „konformistou“ nebo „transformistou“. Jaký je v tom rozdíl? Konformista je ovládaný tlakem. Pokud je tlak dostatečně velký, poddá se. Pokud je tlak dostatečně velký, zapálí si svůj první joint, vezme si první pivo,

Žij podle svého přesvědčení (1)

„Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní…“ Daniel 1:8

Bible říká: „Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem…“ (Daniel 1:8). Tyto lahůdky a víno byly nabízeny pohanským bohům jako akt jejich uctívání, a to bylo pro Daniela nepřijatelné. Přemlouvali ho, aby slevil ze svého přesvědčení, on to ale neudělal.Daniel

Zaměř se na to, na čem záleží

„… běžím k cíli pro cenu…“ Filipským 3:14, ČSP

Součástí Pavlova úžasného úspěchu bylo, že byl zaměřen na jasný cíl. „… běžím k cíli pro cenu…“ (Filipským 3:14, ČSP). Zaměření na cíl dodává energii a moc téměř všemu, ať už je to duchovní, mentální či fyzický potenciál. Sociolog Robert Lynd poznamenal: „Poznání se