Zacházel s tebou někdo špatně?

„K mým svědkům se chovali vždycky takto.“ Lukáš 6:23, přel. z angl.

Když se k tobě chovají špatně, vždycky se sám sebe zeptej: „Co se mohu z této zkušenosti naučit? Jak mohu odpovědět více kristovským způsobem? Jsem ochoten uznat své chyby? Jak mohu zmoudřet a zvládnout podobné situace v budoucnosti lépe?“ Když už

Těžká práce a zásadovost

„Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny.“         Přísloví 12:11, B21

Spisovatel Chuck Swindoll ve své knize Završení mluví o muži, kterého potkal a který na něj udělal velký dojem: „S úsměvem a jiskrou mi podal ruku. Byla to ruka, o niž byste mohli škrtnout zápalku, zocelená desítkami let

Zachovej klid a pokračuj

„… ať zůstávají v Boží milosti.“ Skutky 13:43, B21

Ve dnech před druhou světovou válkou vydala britská vláda sérii plakátů. Záměrem bylo zachytit povzbuzující hesla a rozšířit je po celé zemi. Plakáty byly napsány velkými písmeny a měly jednoduchý dvoubarevný formát. Jediným dalším grafickým prvkem byla koruna krále Jiřího VI.První plakát byl vydán

Nauč se být spokojený

„… naučil jsem se být spokojen…“ Filipským 4:11 Když usiluješ o osobní růst a o dosažení správných věcí v životě, jsou to chvályhodné cíle. Ale když prahneš po něčem, co má někdo druhý, nebo chceš být přesně jako on, vstupuješ na území Biblí zapovězené. Spokojenost neznamená, že by ses měl stát samolibým, nebo že by ses

Pracuj pro jednotu

„Slabého ve víře přijímejte…“ Římanům 14:1, ČSP

Během prvního století našeho letopočtu města jako Řím přitahovala lidi různých kultur, jazyků, náboženství a zvyků. Následkem toho poslání rané církve „čiňte učedníky ze všech národů“ (viz Matouš 28:19, ČSP) vedlo někdy ke konfliktu a zmatku. Například někteří věřící pokračovali v dodržování sabatu sedmého dne. Jiní,