Poznej v nadcházejícím roce Boha

„Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že … zná mne…“ Jeremjáš 9:23

Bůh řekl: „Toto praví Hospodin: ‚Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne…‘“ (Jeremjáš 9:22-23).Pravda je

Když ti Bůh dá vizi (2)

„… nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění…“ Skutky 26:19, ČSP

Když ti Bůh dá vizi: 1) Zastaví tě. Někdy Bůh promluví hlasem, který nemůžeš přeslechnout. Jindy tě musí nechat klesnout až na dno jako Jonáše, aby upoutal tvou pozornost. Ať tak či tak, dokud Bohu neřekneš ano, nebude se ti dařit.2) Osvítí

Když ti Bůh dá vizi (1)

„… nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění…“ Skutky 26:19, ČSP

Pavel měl „nebeské vidění“. Jsou však i jiní, o nichž Písmo říká: „… ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových“ (Jeremjáš 23:16). Potřebuješ tedy mít jistotu, že jednáš podle Božího plánu, nikoli podle vlastního či cizího.

„Jsem disciplinovaný a ovládám se“

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a sebeovládání.“2. Timoteovi 1:7, přel. z angl.

Abys mohl být v životě šťastný, musíš začít dělat správné věci a přestat dělat ty špatné. Jednou z prvních věcí, kterou potřebuješ přestat dělat, je říkat: „Já se prostě nedokážu ovládnout.“ Sebeovládání je rozhodnutí,

Ježíš se vrátí!

„… přijď, Pane Ježíši!“ Zjevení 22:20

Poslední zaslíbení v Bibli zní: „Ano, přijdu brzo“ (Zjevení 22:20). Poslední modlitba v Bibli zní: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zjevení 22:20). Poslední velké proroctví o Kristově návratu se naplnilo v roce 1948, kdy došlo ke znovuzrození izraelského národa (viz Ámos 9:14). Od té doby hodiny biblických