To nejdůležitější o penězích

„Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá…“ Přísloví 13:7

Bible říká: „Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá, někdo se vydává za chudého, a má velké jmění“ (Přísloví 13:7). Je požehnáním mít věci, které si můžeš koupit za peníze, pokud přitom neztrácíš ze zřetele to, co se koupit nedá. Za peníze lze koupit cokoli, co je na prodej. Ty nejdůležitější věci v životě, jako je zdraví a vztahy, se ale koupit nedají, protože nejsou na prodej. Většina toho, co Bible říká o penězích, se dá shrnout do těchto tří základních vět:
1) To, co jsi, je důležitější než to, co máš. „Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešný obojetník, byť bohatý“ (Přísloví 28:6).
2) To, co v tobě vidí Bůh, je důležitější než to, co máš. „Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid“ (Přísloví 15:16).
3) To, co si o tobě myslí druzí, je důležitější než to, co máš. „Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň“ (Přísloví 22:1).
Nedělej si starosti s tím, jak držet krok s „Novákovými“. Novákovi mohou být jen krůček od bankrotu nebo rozvodového soudu. Navíc pokud bys je i dohnal, oni by si prostě vzali další půjčku. Pravdou je, že nikdy nebudeš spokojený s tím, co máš, dokud se nenaučíš být spokojený s tím, co mají druzí – a ty ne. Bible nám říká, že chamtivost je hřích. A chamtivost je prostě neschopnost těšit se z toho, co ti Bůh dal!

Snaž se být laskavější

„… byli jsme mezi vámi laskaví…“ 1. Tesalonickým 2:7

Buldozery se výborně hodí pro demolici, na stavbu jsou ale nepoužitelné. Měj před očima tento příklad a zeptej se sám sebe: Používám sílu své osobnosti a moc svého postavení k tomu, abych vnutil lidem svou vůli a přiměl je dělat věci podle mých

Začni rozjímat nad Písmem

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119:97

Andrew Murray napsal: „Existuje přímá souvislost mezi mírou úspěchu v životě a časem, který trávíš rozjímáním nad Božím slovem.“ Bůh řekl Jozuovi: „Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom

Jsi veden, nebo hnán?

„Není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš…“ 2. Mojžíšova 18:17-18

Máš pocit, že nemáš dost sil? Jako bys stál na okraji útesu a hrozil ti pád? Možná je to proto, že děláš mnohem více, než Bůh zamýšlel. Víš, když Bůh zjevuje svůj záměr pro tvůj život, dává ti také svou

Čas, kdy je třeba být opatrný

„… ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.“ 1. Korintským 10:12

Když jsi dosáhl svých cílů a slavíš vítězství, nastává čas být opatrný. V každé bitvě jsou tři rozhodující fáze a věř nebo ne, samotný boj je někdy tou nejjednodušší. Nejtěžší je období nerozhodnosti těsně před konfliktem –