Dovol svým dětem užívat si dětství

„… já potáhnu pomalu, … jak mohou děti…“ 1. Mojžíšova 33:14

V dnešní době se někteří rodiče snaží, aby jejich děti vyrostly příliš rychle. Posunují je přes hranice dětství a vrhají je do zmatků dospívání. Vývojový psycholog David Elkind tento kulturní fenomén nazval „syndromem předčasně dospělého dítěte“. Projevuje se to tak, že

Patříš Bohu!

„Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen…“Žalm 139:14

Vzpomínáš si na Supermana? Na tebe ale nemá! Ty jsi jedinečný, jediný svého druhu, skutečný zázrak Božího tvůrčího génia. Vezmi si třeba svůj jazyk, čtyři sta malých chuťových pohárků, z nichž každý dokáže rozeznat rozdíl mezi pizzou a sněhovou

Naplněné proroctví

„Od počátku oznamuji, … co se ještě nestalo.“ Izajáš 46:10

Jak si můžeš být jistý, že je Bible inspirovaná Bohem, a tudíž hodná tvé důvěry? Podle splněných proroctví! U žádného jiného náboženství se konkrétně, opakovaně a neomylně nenaplňují předpovědi učiněné s mnohaletým předstihem před událostmi, nad nimiž prorok neměl žádnou kontrolu. Omezené lidské

Nehádej se kvůli tomu

„… přestaň dřív, než propukne spor.“ Přísloví 17:14

Už jsi viděl na nějakém autě samolepku s nápisem: „Lidé, kteří si myslí, že všechno vědí, jsou obzvlášť otravní pro nás, kdo všechno víme“? Na „vševědy“ narazíš všude. Starší lidé, kteří se bojí, že už jsou zbyteční, se snaží dokázat, že toho stále spoustu vědí.

Prokazuj lásku a úctu

„Milujte se navzájem … v úctě dávejte přednost jeden druhému.“ Římanům 12:10

Jedním z prvních příznaků problémů v manželství je, když jeden druhého začne brát jako samozřejmost. Přichází to nenápadně, jako když plevel prorůstá a dusí růži. James Dobson napsal: „Jedním z nejlepších způsobů, jak zachovat manželství zdravé, je udržovat systém vzájemné