Tvůj drahý je s Pánem

„… odejít z těla a být už doma u Pána.“ 2. Korintským 5:8

Ať se tomu snažíme vyhnout sebevíc a jakkoli se zdráháme o tom mluvit, každý z nás musí dát ruku toho, koho miluje, do rukou Boha, který nás miluje nejvíc. Co se však stane, když zemřeš? Co s tebou bude

Dělej, co Bůh říká

„Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo…“1. Mojžíšova 15:1, B21

Když ti Bůh dává vizi pro život, nesdělí ti předem všechny detaily. Jednoduše řekne jako Abramovi: „Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna“ (1. Mojžíšova 15:1, B21). Co zahrnovala Abramova vize? „I řekl Hospodin Abramovi:

Modlit se Boží zaslíbení (2)

„Volej ke mně a odpovím ti.“ Jeremjáš 33:3

Když se začneš modlit modlitby založené na Písmu, dostaneš odpovědi, které potřebuješ. Je to proto, že Bible je Boží slovo, a Bůh své slovo vždycky dodrží. Můžeš své modlitby stavět například na těchto zaslíbeních:1) Když nedostáváš odpověď: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti

Modlit se Boží zaslíbení (1)

„… zůstanou-li má slova ve vás…“ Jan 15:7

Podle jednoho zdroje je v Bibli tři tisíce pět set sedmdesát tři zaslíbení. To je téměř deset zaslíbení na každý den v roce. Když víš, která z těchto zaslíbení se na tebe vztahují, a splníš podmínky, které jsou s nimi spojeny, můžeš se začít modlit,

Rozjímej nad Božím slovem

„… nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. … Vše, co podnikne, se zdaří.“Žalm 1:2-3

Tomáš Kempenský napsal: „Jestli chceš duchovně růst, nesmíš se nechat strhnout do dění světa. Musíš si najít čas o samotě, daleko od hluku a zmatku, daleko od lákadel moci a bohatství.“ Znamená to tedy, že