Jaký je tvůj postoj k tvému dítěti?

„Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu…” Lukáš 15:20

Chuck Colson píše: „Když jsem byl v Buckinghamském paláci…princ Philip se mě zeptal: ,Co můžeme udělat se zločinností zde v Anglii?‘ Odpověděl jsem: ,Pošlete více dětí do nedělních škol.‘ Myslel si, že žertuji. Ale upozornil jsem na studii

Učiň z dávání svůj životní styl

„…vždyť ,radostného dárce miluje Bůh‘.“ 2. Korintským 9:7

Dítě, které se právě naučilo zavazovat si tkaničky, plakalo, proto se ho maminka zeptala: „Je to tak těžké?“ „Ne,“ vzlykalo, „ale teď to budu muset dělat po celý zbytek života!“ Cítíš se stejně ohledně dávání? Chceš se učit, ale nejsi si jist, jestli z toho

Máš tu moc, proto ji používej!

„ …ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí…“ Skutky 1:8

Když Ray a Dorothy Bukerovi jeli do Barmy v roce 1926, byli tam už jiní misionáři. Ti misionáři založili svůj vlastní bankovní systém a rutinu odpoledních čajů, která byla doplněna vyučenými sluhy, a nic z toho nezapadalo do Bukerova konceptu

Pracuj na svém postoji!

„…toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.“ Žalm 32:10

Ta nejdůležitější věc, kterou si denně volíš, je tvůj postoj:
1) Zvol si nejdříve postoj vděčnosti. „Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás“ (1. Tesalonickým 5:18). Pavel byl ve vězení, když psal tato slova, takže

Vydávej svoje nejlepší

„Cokoli děláte, dělejte upřímně…“ Koloským 3:23

Jedním z nejúžasnějších Michelangelových mistrovských děl byla socha Davida. Pracoval na ní s takovým zaujetím, že často spal v oblečení, vadilo mu ztrácet čas jeho svlékáním a opětovným oblékáním. Opakovaně zkoumal a měřil mramor, aby viděl, jakému postoji může vyhovovat. Nakreslil stovky náčrtů možných postojů a detailních