Kde je Bůh, když to bolí?

„To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“        Jób 2:10

Kdybys mohl dát Bohu jednu otázku a měl bys zaručeno, že ti odpoví, na co by ses zeptal? George Barna kladl tento dotaz v rámci celostátní ankety a lidé se nejčastěji ptali: „Proč je na světě bolest a utrpení?“

Dělej jen to, co po tobě chce Bůh

„Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil.“ Jan 17:4

Více než polovina lidí, kteří vstoupí do služby, do deseti let skončí kvůli stresu a zklamání. Jak se tomu můžeš vyhnout? Následováním Ježíšova příkladu. Jak to Ježíš dělal? Říká nám: „Syn nemůže sám od sebe činit nic

Lidé „ano, ale“

„… má chorobný zájem o sporné otázky…“ 1. Timoteovi 6:4, ČSP

Některým lidem utečou všechny dobré věci v životě jen kvůli tomu, že se zaměřují jenom na ty špatné. Nevšimnou si květin v zahradě, ale poukazují na plevel. Kdo jsou ti lidé? Jsou to lidé „ano, ale“. Abys jim mohl pomoci a jednal

Modlitby, které nefungují

„Ale moje modlitba se mi do klína vrátí.“ Žalm 35:13

Špatně nasměrované modlitby. Někteří lidé obracejí požehnání před jídlem ve veřejné ventilování svých frustrací. Jiní „odpíchnou“ své modlitby od Boha a doufají, že zasáhnou člověka, jenž sedí naproti nim u stolu – toho, kterého se snaží získat pro Krista. Nedělej to. Bůh má

Odpusť jim a osvoboď se

„A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte…“         Marek 11:25

Když nás někdo zraní, naší přirozenou reakcí je, buď mu zranění oplatit, nebo alespoň mít naději, že bude za to, co nám provedl, trpět. Avšak jako vykoupené Boží děti víme, že taková reakce je špatná. Zjišťujeme, že odpustit někomu není ani