Ublížil ti někdo? Odpusť mu!

„Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci…“        Přísloví 24:17

V životě si uděláš nepřátele i přátele. Tomu se nemůžeš vyhnout, to je prostě součást reality. Problém není v tom, jestli si uděláš nepřátele, ale jak s nimi budeš jednat. Naši přátelé jsou schopni vydolovat z nás to

Zůstávat v Boží lásce

„Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“        Jan 15:9

Když někdo řekne: „Udělej si pohodlí, buď jako doma,“ znamená to, že jsi u něj vítaný a přijatý. A právě to myslel Ježíš, když řekl: „Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15:9). Nikdo tě nikdy nemiloval a

Drž se toho

„Hle, ‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘.“ Jakub 5:11

Všimni si šesti věcí, které souvisí s vytrvalostí:1) Nemusíš být skvělý proto, abys mohl začít, ale musíš začít proto, abys mohl být skvělý. 2) Cíle dosáhneš za předpokladu, že se vydáš na cestu.3) Někteří lidé sní o tom, že udělají velké věci; jiní se probudí a

Porozumění Boží vůli (3)

„Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení.“    Skutky 20:23

Přibližně sedmdesát pět procent věřících žije v zemích třetího světa, často v protikřesťanském prostředí. Xu Yonghai je jedním z nich. Xu Yonghai usiloval o legalizaci domácích církví v Číně. Vláda odpověděla tím, že

Porozumění Boží vůli (2)

„Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh.“ Žalm 143:10

Až se jednou ohlédneš za svým životem, to, co ti přinese největší radost, bude vědomí, že jsi naplnil Boží vůli. Ale aby se to stalo, musíš opravdu chtít Boží vůli činit. Ježíš řekl: „Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé