Trpělivost, láska a povzbuzení

„Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty…“ Žalm 73:2

Kdyby ses setkal s Asafem, který napsal některé žalmy, pravděpodobně by sis myslel, že neměl žádné problémy. Ale mýlil by ses: „Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty…“ (Žalm 73:2). Potom na konci žalmu dělá obrat o sto osmdesát stupňů a píše: „Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl“ (Žalm 73:26). Navzdory svým problémům se rozhodl promlouvat slova odvahy. Když máš příležitost někoho povzbudit, udělej to. Nikdy nevíš, čím ten člověk prochází, ať už žije na zámku, nebo v chatrči z hlíny.
Je zde důležitý princip, který je třeba mít na paměti – lidé mají sklon stávat se tím, co si o nich myslí nejdůležitější lidé v jejich životě! Proto si ve vztazích s nimi mysli to nejlepší, věř v to nejlepší a vyslovuj to nejlepší. Možná potřebují přestat dělat stále stejné hloupé chyby. Změny se ovšem dějí po centimetrech, ne po kilometrech. I když to vypadá jednoduše, málokdy je to snadné. Jediný způsob, jak můžeme zlomit staré návyky, je vytvořit si nové. A to vyžaduje mnoho času a praxe. Nemůžeš lidem něco říct jednou a očekávat, že to přijmou. Potřebují to slyšet znovu a znovu, než se přizpůsobí. A způsob, jakým to řekneš, může rozhodnout o tom, jestli zamrznou ve strachu nebo se pozvednou nad překážky.
Buď vytrvalý. Nikdy nevzdávej snahu pomoci druhým se zlepšit. Všímej si každého kroku kupředu a oceň ho. Trvalých výsledků lze dosáhnout jedině skrze trpělivost, lásku a povzbuzení.

Tvůj životní úkol

„Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše…“    Skutky 20:24

Když mineš svůj životní úkol, mineš důvod, proč tě Bůh postavil na tuto zem. Byl jsi obdarován a povolán Bohem a musíš to brát vážně. Nejde o to, odkud

Přestaň bít sám sebe

„Všichni přece mnoho chybujeme.” Jakub 3:2

Když zhřešíš, Boží Duch tě bude usvědčovat a přesvědčovat, že potřebuješ činit pokání a změnit způsob života. Ale dokud nedostaneš oslavené tělo v nebi, budeš se neustále potýkat s hříchem. Apoštol Jakub napsal: „Všichni přece mnoho chybujeme” (Jakub 3:2). Pád ale není to, co způsobuje tvou prohru.

Buď pokorný!

„Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší.“ Marek 9:34

Ježíš se svých učedníků zeptal: „O čem jste cestou uvažovali?“ (Marek 9:33). Oni se v té chvíli dohadovali, kdo z nich je největší, a proto neodpověděli. Ježíš jim řekl: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a

Otec (3)

„Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce.“ Přísloví 23:15

Děti bez otce mají o sto až dvě stě procent větší pravděpodobnost citových problémů nebo problémů s chováním, dvakrát vyšší pravděpodobnost, že začnou užívat drogy a alkohol, je pravděpodobnější, že začnou vést sexuální život v nízkém věku, a