Potřebuješ průlom?

„Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomu).“        1. Paralipomenon 14:11

V Bibli je napsáno: „Pelištejci přitáhli a vpadli do doliny Refájců. David se doptával Boha: ‚Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?‘ Hospodin mu odpověděl: ‚Vytáhni, vydám ti je do rukou!‘ Vystoupili tedy do Baal-perasímu a tam je David

Přijmi Boží názor! (2)

„Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý…“ 1. Timoteovi 4:12

Ať se snažíš sebevíc, nikdy nedokážeš naplnit vizi, která není tvoje vlastní. Zastav se a zamysli se nad svým vlastním příběhem. Do jaké míry byly tvé plány, cíle a touhy ovlivněny druhými? Je možné, že tvé vize jsou výsledkem toho, co si

Přijmi Boží názor! (1)

„Nejde o to, nač se dívá člověk.“ 1. Samuelova 16:7

Davidův otec si nemyslel, že je David způsobilý stát se příštím izraelským králem. Takže když Samuel přišel a hledal následníka krále Saula, otec představil svého nejstaršího syna Elíaba, který byl generálem v armádě. Na Samuela udělal dobrý dojem. „Když se dostavili a on

Dávej lásku

„Láska nikdy nezanikne.“ 1. Korintským 13:8

Vytvořit si negativní názor podle vnějšího vzhledu trvá méně než dvacet vteřin. Jak říká Thelma Wells: „Je snadné to udělat, když někdo vypadá jinak, působí jiným dojmem, netiskne ruku nebo nemyslí jako ty. Nicméně Jan říká: ‚Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí‘

Žít sám

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Židům 13:5

Colleen Alden píše: „Jsem svobodná… Srdečný přátelský vztah, po němž toužím, nemám. Tento pocit mě pohání k tomu, abych usilovně hledala Boha. Proč jsem svobodná, když toužím milovat a být milována? I když je marné snažit se naším omezeným chápáním kritizovat Boží plány,