Chození po vodě (4)

„…vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.“ Matouš 14:29

Existuje mnoho důvodů pro to, abychom „vykročili ze člunu“ a pokusili se o něco nového, nebo o něco, při čem jsme dříve selhali. Je to jediný způsob, jak budovat víru, je to varianta, jak nebýt průměrný, a je to způsob, jak zjistit své povolání.

Chození po vodě (3)

„…vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.“ Matouš 14:29

Petr objevil to, co my všichni objevíme při našem chození s Bohem: pouhá skutečnost, že jsi klesnul, neznamená, že jsi potopený. Zde jsou k tomu dva důvody:
1) Selhání z tebe nedělá poraženého. Pouze to, když to vzdáš. Selhání je součástí učení se.

Chození po vodě (2)

„…vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.“ Matouš 14:29

Když si byl Petr jist, že to byl Ježíš, kdo ho volal, opustil bezpečí člunu a svěřil se Boží moci. To bylo zatím dobré. „Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: ,Pane, zachraň mne!‘“ (Matouš 14:30). Proto se

Chození po vodě (1)

„…vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.“ Matouš 14:29

Učedníci jedné noci lovili ryby, když udeřila silná bouře. Časně ráno byli vyděšení postavou, která se k nim přibližovala po vodě. „Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: ,Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!‘ Petr mu odpověděl: ,Pane, jsi-li to ty, poruč

Sloužit s radostí

„Radostně služ Hospodinu!“ Žalm 100:2

Cokoliv ti Bůh dá je v první řadě dar, ze kterého se máš radovat a potom semeno, které máš zasadit. Máš dobré vzdělání, vůdcovské schopnosti, více peněz, než potřebuješ? Bůh ti dal semena, tak je zasaď. Existují v podstatě tři druhy lidí:
1) Ti, kteří nevidí nebo