Hlavní zdroj moudrosti

„Moudrost, která je shůry, je…“ Jakub 3:17 (přel. z angl.)

Zatímco půjdeš životem, zjistíš, že existuje mnoho způsobů, jak získat moudrost, jako:
1) Tím, že si napíšeš a budeš přemýšlet o tom, co ses naučil skrze zkušenosti.
2) Tím, že budeš shromažďovat ze společných vědomostí druhých. „Ze zpupnosti vzniká jen hádka,

Nehádej se, jenom chval Boha!

„…ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.“ Lukáš 13:13

Jednoho dne Ježíš uzdravil v synagóze ženu, která byla ochrnutá osmnáct let. Následovaly dvě věci:
1) Radovala se jako kdokoliv jiný, kdo byl osvobozen od nemoci, která trvala mnoho let.
2) Někteří členové církve obvinili Ježíše za to, že ji uzdravil v

Týká se to Jeho – ne tebe

„…toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha.“ Nehemjáš 6:16

Velký, silný hráč, poté, co dal gól za svůj americký fotbalový tým, začal tančit a bít se do prsou, jakoby říkal: „Koukejte na mě, jsem nejlepší.“ Pak se míč dostal do jiných rukou a tým protihráčů s ním běžel zpět, následoval sedmdesát metrů

Pane, nauč mě modlit se (4)

„On utvořil srdce každého z nich…“ Žalm 33:15

Tvůj modlitební styl by měl být v souladu s tím, jak tě Bůh stvořil. Ano, můžeš se učit od lidí, kteří jsou v modlitbě zkušenější než ty, ale musíš být opatrný, abys je neučinil normou, nebo aby ses nestal jejich kopií. Je špatné nutit se

Pane, nauč mě modlit se (3)

„Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. – Vyslyšel můj hlas!“ Žalm 55:18

Bůh je příliš tvořivý, než aby trval na tom, že každý člověk s Ním bude spolupracovat úplně stejným způsobem. Každého z nás stvořil jinak. Existují modlitební principy, které se týkají nás všech, ale Bůh každého vede jako jednotlivce. Každý z