Proměňován do Kristovy podoby (3)

„…a tak jsme proměňováni k jeho obrazu…“ 2. Korintským 3:18

K tomu, aby nás Bůh proměňoval do Kristovy podoby, bude používat své Slovo, druhé lidi a obtížné situace. Boží Slovo poskytuje pravdu, kterou potřebujeme znát, Boží lid zajišťuje podporu, kterou potřebujeme k růstu, a obtížné situace zajišťují prostředí, ve kterém potřebujeme projevit Kristovu

Proměňován do Kristovy podoby (2)

„…a tak jsme promeňováni k jeho obrazu…“ 2. Korintským 3:18

Duchovní růst může být přirovnáván k semeni, budově nebo dítěti. Každé z nich vyžaduje náš podíl. Když zasejeme semeno, musíme ho zalévat, hnojit a chránit. Když postavíme budovu, musíme ji udržovat. Když se nám narodí dítě, musíme se o něj starat, učit ho

Proměňován do Kristovy podoby (1)

„…a tak jsme promeňováni k jeho obrazu…“ 2. Korintským 3:18

Být proměňován do Kristovy podoby neznamená ztratit svou individualitu a být nepřemýšlející kopie. Bůh stvořil charakteristické rysy, které tě činí jedinečným, takže je určitě nechce zničit. Proměna do Kristovy podoby se týká proměny tvého charakteru, ne tvé osobnosti. Pavel píše: „Odložte dřívější

Až Bůh přijde

„I vstoupí nenadále…Pán, kterého hledáte…“ Malachiáš 3:1

Někdy Bůh přichází dramaticky: jako neočekávaná složenka v poště, dveře náhle otevřené, Pán chránící tě v situaci, která by tě jinak zničila (viz Žalm 91:11). Jindy přichází tiše, nahrazuje tvé obavy ujištěním a šeptá: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“ (Izaiáš 41:10). A když

Jaký je tvůj motiv k dávání?

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv…“ Matouš 6:1

Bůh posuzuje tvoje dávání podle dvou věcí:
1) Tvoje finanční prostředky; kolik jich máš?
2) Tvé motivy; proč dáváš? „Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ