Vyhlas: „Tohle pracuje pro mě!“

„Naše soužení pracuje pro nás.“ 2. Korintským 4:17 (přel. z angl.)

V jednom průzkumu tazatel George Barna zjistil, že dva ze tří Američanů se označují za „příležitostné křesťany“. To je zajímavý pojem, co to ale znamená? V podstatě to znamená „nezúčastněný, nezávazný, když to tak zrovna cítím“. Pavel ale křesťanský život popisuje takhle:

V Božích očích jsi spravedlivý

„… je nezkušený ve slově spravedlnosti…“ Židům 5:13, ČSP

Pavel napsal: „… každý, kdo potřebuje mléko, je nezkušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně“ (Židům 5:13, ČSP). Spravedlnost není stav, kterého můžeš dosáhnout lidským snažením; je to postavení, do něhož tě dosadí Bůh, pokud se rozhodneš důvěřovat Kristu. Bůh chce, aby ses

Jak chodit vírou

„… také jdou ve stopách víry našeho otce Abrahama…“ Římanům 4:12

Bible mluví o těch, kteří „jdou ve stopách víry našeho otce Abrahama“ (viz Římanům 4:12). Jak ale takhle chodit?1) Abraham věřil Bohu, „který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není“ (viz Římanům 4:17). Když ti Bůh dá zaslíbení, má

Pravda o penězích

„Neštvi se za bohatstvím…“ Přísloví 23:4

Víc peněz ti může dát více příležitostí ke konání dobra na světě. Ježíš řekl: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec“ (Matouš 24:14). Naplnění tohoto zadání bude vyžadovat peníze, hodně peněz. Ale peníze samy o

Jak bojovat – a vyhrát

„Bojuj dobrý boj víry … k němuž jsi byl povolán…“ 1. Timoteovi 6:12

Když se proti tobě postaví nepřítel, je zde šest osvědčených biblických strategií k jeho poražení.1) Mysli bojovně. „Bojuj dobrý boj víry … k němuž jsi byl povolán…“ (1. Timoteovi 6:12). Plánuj a počítej jako generál, který se chystá do bitvy,