Do nového roku chytrého kroku!

„Spravedlivý se však přidrží své cesty, kdo má čisté ruce, bude ještě odvážnější.”
Job 17:9

Někdo řekl: „Odkládání je zloděj času.” A měl jistě pravdu, ať už to byl kdokoli. Stále něco odkládáme a slibujeme si, že se polepšíme. Buďte upřímní, kolik loňských předsevzetí jste dodrželi? Letos to udělejte jinak. Stanovte

Pocity mohou být zavádějící

„Především střez a chraň své srdce…“  Přísloví 4:23

Jeden křesťanský spisovatel píše: „Po mnoho let jsem žil podle svých pocitů. Bylo to jako bych jezdil na toboganu, jeden den jsem se smál a cítil se dobře, druhý den jsem plakal a litoval se. Byl jsem mučen a kontrolován. Potřeboval jsem citovou zralost,

„Toto je ten den“

„Toto je ten den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“  Žalm 118:24

V některých dnech silnice vypadá příliš dlouhá a šplhání po ní příliš strmé. Max Lucado to popisuje jako dny, kdy „naděje je ničena krizí“. Nikdy neodejdeš z nemocnice, ani nevstaneš z kolečkového křesla. Probudíš se ve stejné

Nenechte se vykolejit

„Všichni tě hledají!“  Marek 1:37

Bývalý státní tajemník USA Henry Kissinger jednou zavtipkoval: „Nemůže nastat další krize. Můj časový rozvrh je už plný!“ To se může stát, když druzí lidé rozhodují o vašem časovém rozvrhu. Ježíš odmítl žít takovým způsobem. Během začátků Jeho služby, když se rozšířila zpráva o Jeho zázracích, „se

Síla vytrvalosti

„Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce.“  Jakub 1:12

Už jste někdy viděli nafukovacího klauna s baňatým nosem? Když ho srazíte dolů, vyskočí nazpět s velkým, širokým úsměvem! Vytrvalost – to je silný nástroj! Bible říká: „Blahoslavený je člověk, který obstojí ve zkoušce.“ Pavel byl bičován, ztroskotal, byl pronásledován, uvězněný v zařízeních bez