Trvalé uspokojení ve vztahu s Bohem

„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.“ Jan 4:14

Ježíš požádal ženu u studny, aby mu dala napít. Udivilo ji, že Žid mluví se Samařankou, proto se ho zeptala, proč ji žádá o vodu. Odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys

Dávej pozor, na co se díváš

„Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl.“    5. Mojžíšova 22:8

Na internetu jsou stovky pornografických stránek, které svádějí ke shlédnutí. Cílem je, aby ses na ně náhodně proklikal přes chytrý marketing nějakých neškodných stránek. To vysvětluje, proč roste populace

Snaž se být trpělivější

„Klademe vám na srdce, bratří … se všemi mějte trpělivost.“ 1. Tesalonickým 5:14

Asi jsi slyšel vtip o ženě, která se modlila: „Pane, dej mi trpělivost; a chci ji teď hned!“ Není to ale tak legrační, pokud to odráží, jak žiješ. Jestliže se rozzlobíš pokaždé, když musíš na něco čekat, pak ti tvá

Snaž se být laskavý

„Vlídná odpověď odvrací rozhořčení…“ Přísloví 15:1

Jestliže máš věci dobře zorganizované, správně zacházíš s časem, jsi cílevědomý a bereš věci do svých rukou, možná býváš rozzlobený kvůli neschopnosti a malé výkonnosti druhých. Můžeš skončit tak, že začneš říkat slova, která je zraňují a nepřinášejí výsledek, jaký bys chtěl.Šalomoun popisuje v knize Přísloví moudrou

Modlitba tchýně

„Mějte porozumění jeden pro druhého.“ Římanům 12:16

Jedna žena, která se měla stát tchýní, napsala redaktorce Abigail Van Burenové: „Můj syn se v létě ožení se svou přítelkyní. Je to milá dívka, už je oblíbeným členem naší rodiny. Často si připomínám modlitbu, kterou jste otiskli; povzbuzující slova, která sama sobě napsala jedna žena,